Senter for omsorgsforskning – Sør

Kontakt oss Om oss

Senter for omsorgsforskning – Sør

Senter for omsorgsforskning sør skal bidra til å styrke praksisnær forskning og utvikling, drive forskningsformidling overfor kommunene og utdanningssektoren og bidra til kompetanseheving i omsorgssektoren.

Våre forskningsområder

Mer om Senter for omsorgsforskning – Sør