Forskning innen maritim virksomhet

Vår forskning innenfor det maritime fagområde er knyttet opp mot Doktorgrad i maritime operasjoner.  Den maritime forskningen ved USN er anvendt og tverrfaglig og er delt inn i følgende:

Forskningsgrupper