Forskning innen maritim virksomhet

Vår forskning innenfor det maritime fagområde er knyttet opp mot Doktorgrad i maritime operasjoner.  Den maritime forskningen ved USN er anvendt og tverrfaglig og 
innenfor følgende hovedtema:

  • Maritim human factors
  • Maritim logistikk og havneoperasjoner
  • Organisasjon og ledelse i maritim virksomhet
  • Bruk og transport av flytende naturgass (LNG) 

Forskningsgrupper: