Forskning på martim logistikk (MarLog)

Forskning på maritim transport og intermodal logistikk.

MarLog er en del av institutt for maritime operasjoner ved fakultetet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag. Her leverer vi forskningsbasert utdanning til bachelorprogrammene i skipsfart og logistikk, nautikk og marinteknisk drift, samt til master i maritim ledelse og ph.d. i nautiske operasjoner (i samarbeid med tre andre universiteter og høyskoler).

Hva forsker vi på?

MarLog jobber med fremtidens sjøveistransport av mennesker og gods, hvor målet er å oppnå effektive logistikkløsninger som er bærekraftig innenfor de tre områdene miljø, økonomi og sosialt. Vi samarbeider med internasjonale forskersentre, forretningspartnere og næringsklynger for å oppnå våre mål.

Forskningsgrupper interesse- og forskningsområder:

 • Digitalisering av skipsoperasjoner og maritime systemer
 • Bærekraft og grønt fokus i den maritime næringen
 • Logistikk systemer og transportmetoder med fokus på havner og skipsoperasjoner
 • Optimalisering av transportnoder og transport flyt
 • Simulering og emulering av havner- og skipsoperasjoner med dets vareflyt
 • Risikovurderinger, skipsikkerhet, beredskap
 • Sjørett og andre maritime lover, regulering og kontrakter
 • Multimodal og fleksibel global supply chain

Samarbeidspartnere og nettverk

 • Grønt skipsfartsprogram
 • Norske havner
 • Interreg

Pågående forskningsprosjekter

Prosjektforkortelse

Finansiering

Varighet

iMaster

Horizon Europe

Okt. 22-sep. 25

Smaug

Horizon Europe

Okt. 23-sep. 26

Safari

Horizon Europe

Mar. 24-Feb. 27

Value4Sea

Interreg

Des. 23-Nov. 26

GoLeif

Interreg

Jul. 23-Jun. 25

Gruppeleder

Medlemmer