Fagdager og skolebesøk

USN besøker din skole

Vi ønsker elever, studenter, rådgivere, faglærere og andre velkommen til Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Vi tilrettelegger for besøk hvis dere ønsker en fagdag hos oss eller ønsker å se hvordan vi har det på innsiden.

Vi besøker din skole

I januar og februar hvert år deltar vi på universitetsturné sammen med de andre norske universitetene, og besøker videregående skoler i hele landet. På studieorienteringsdagen gis informasjon om høyere utdanning, hvilke studiemuligheter som finnes, hvordan studenthverdagen er og annet du lurer på.

I tillegg besøker vi din videregående skole dersom det blir lagt til rette for det. Våre studentambassadører kan holde foredrag om våre studier og hvordan det er å være student.

Skolebesøk og fagdager er gode tilbud for videregående skoler i Viken (tidligere Buskerud) samt Vestfold og Telemark. 

Flytt undervisningen til oss

Flytt undervisningen på fagdagen til universitetet! Vi kan tilby fagdager tilpasset fag og klassetrinn gjennom hele skoleåret.

Vi legger opp et program der elevene får faglige forelesninger i et auditorium der innholdet, så langt det lar seg gjøre, skal være pensumrelevant. Det er gjerne i fellesfag for VG3 som norsk og samfunnsfag men vi kan også tilby andre faglige emner som eksempelvis realfag og innovasjon. 

Hensikten med å bestille en fagdag er å la elevene få et innblikk i det å være student på et universitet. Kombinert med det faglige innholdet, kan elevene også få informasjon om valg av utdanning. En omvisning på campus kan vi også legge inn i programmet. Ta kontakt med oss, så lager vi sammen et givende program!

Kontakt - for skolene

Vi har skolert flinke studenter som kan holde informasjonsforedrag eller delta på skolenes studieorienteringsdag med stand og studieinformasjon.

Ønsker skolen besøk? Kontakt kommunikasjon@usn.no.