Anne-Beathe Mortensen-Buan

Anne-Beathe Mortensen-Buan

Førstelektor i norsk
Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for språk og litteratur
Campus Vestfold (D3-22)

Ansvarsområder

Programkoodinator for Førstelektorprogrammet ved USN.

Programkoordinator for Lektorprogrammet i norsk, trinn 8-13.

Emneansvarlig for Kompetanse for kvalitet, norsk 1, trinn 5-10.

Emneansvarlig for Litteratur før 1900, BA i språk og litteratur.

Veileder på BA i språk og litteratur.

Underviser og veileder på Master i norskdidaktikk.

I prosjektgruppen for Læremiddelforskning og læremiddeldidaktikk.

I styringsgruppen for Nordisk nettverk for morsmålsdidaktisk forskning.

 

Publikasjoner i Cristin