Anne Liv Kaarstad Lie

Førstelektor i pedagogikk
Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for pedagogikk
Campus Drammen (5611)
Anne Liv jobber med lokal skoleutvikling i samarbeid med kommuner (skoleeiere), PPT og skoler (lærere og skoleledere). I samarbeid med seks Grenlandskommuner har hun ledet arbeidet med å utvikle modellen TAM (triangulert analysemodell) for å lykkes med systematisk kvalitetsutvikling i LK20. Tanke- og analyseredskapet TAM er en støtte til skolens arbeid med å utvikle profesjonskompetanse om pedagogisk praksis. Hennes forskningsfokus er skoleutvikling i alle skolens nivåer. Anne Liv sier: Nytt læreplanverk (LK20) inviterer oss til å reflektere, tenke kritisk, finne mening, utforske og være kreative - Let`s Do It!

Ansvarsområder

  • Faglig prosjektleder for Grenlandskonferansen, en læringsarena for lærerprofesjonen og lærerutdanningen.
  • Faglig veileder i desentralisert ordning for kompetanseutvikling (Dekomp) i Grenlandsregionen (seks kommuner), se tiltakene 
  • Nettside: Dekomp i Grenlandsskolene (usn.no)
  • Faglig veileder i Dekomp Kongsbergregionen (åtte kommuner) 
  • Nettside: Dekomp i Kongsbergregionen (usn.no)
  • Skolebasert skoleutvikling med temaene #dybdelæring i profesjonsfellesskap #inquirybasert læring i skoler #skolebasert kompetanseutvikling #forskningsorientert skoleutvikling #tverrfaglig planlegging 
  • Veileder skoleledere og lærere i skoler 
  • Underviser og veileder i pedagogikk og elevkunnskap (PEL) master grunnskolelærerutdanningen 1-7 og 5-10.
  • Veileder i masterprogrammene utdanningsledelse, pedagogiske ressurser, rådgivning og innovasjon

Kompetanse

#professional development in communities of practice #profesjonsfellesskap og skoleutvikling  #profesjonsutvikling #triangulert analysemodell #forskningsorientert skoleutvikling #appreciative inquiry

CV

Publikasjoner

Lie, A.L.K. (2023, 1. desember). Lærerfravær er avviket vi ikke registrerer. Kronikk. Aftenposten 

Lie, A. L. K. (2023, 30. april). Teknologien løper fra jussen i skolen. Barnas personopplysninger selges til høystbydende. Forskersonen

Lie, A.L.K. (2023, 2. april). Norsk skole er blitt en slags "fri bar". Kronikk. Norsk skole er blitt en slags «fri bar». Tilgang til en hel generasjons digitale identitet blir servert gratis. (Aftenposten.no)

Støren, K. & Lie, A.L.K. (2023). To reflect on practice in School Development. I Guro Hansen Helskog & Michael Weiss. Reflective practice in Higher Education. Fagfellevurdert, nivå 2. LIT Verlag 

Lie, A.L.K. (2022). Triangulert analysemodell - en modell for systematisk kvalitetsutviklingsarbeid i skoler. Fagfellevurdert. Psykologi i kommunen 2/2022

Lie, A.L.K. (2022). Elevene bak tallene – Triangulert analysemodell: veiledningshefte for skolebasert vurdering og kompetanseutvikling i Grenlandsskolene 2022-2023. Universitetet i Sørøst-Norge: USN Open Archive. ISBN: 978-82-7206-701-3

Thomas, P; Alhassan​, A.R.K and Lie, A.L.K. (2020). Bunad, minorities and belonging. Refracting belonging through the Norwegian national costume​. National Identities: Critical Inquiry into Nationhood, Politics & Culture. ​Taylor & Francis.

Lie, A.L.K. (2020). Elevene bak tallene - Triangulert analysemodell. En håndbok for dybdelæring i profesjonsfellesskap i Skien kommune. Universitetet i Sørøst-Norge: USN Open Archive. ISBN: 978-82-7860-453-3

Lie, A.L.K. (2020). Verdiløftet skoleutvikling i folkehøgskoler. Et veiledningshefte for ledere i folkehøgskoler. Universitetet i Sørøst-Norge: USN Open Arcive. ISBN: 978-82-7860-426-7

Olsen, K. R. & Lie, A.L.K. (2020). Lærere i kombinasjonsstillinger - praksisnær teori eller teorinær praksis? Universitetet i Sørøst-Norge: USN Open Archive. ISBN: 978-82-7860-397-0 

Lie, A.L.K. (2019). ​Elevene bak tallene - triangulert analysearbeid i lys av vurderingspraksis. Underveisrapport for Midt - Telemark. ​Universitetet i Sørøst-Norge: USN Open Arcive. ISBN: 978-82-7860-366-6

Lie, A.L.K. (2019). ​Elevene bak tallene - dybdelæring i profesjonsfellesskap. En håndbok for lærere i Kragerø kommune. ​Universitetet i Sørøst-Norge: USN Open Archive. ISBN: 978-82-7860-365-9

Lie, A.L.K. (2019). ​Elevene bak tallene - triangulert analysearbeid. En rapport fra forprosjektet 2018 i Grenland+. Universitetet i Sørøst-Norge: USN Open Archive. ISBN: 978-82-7860-364-2

Lie, A.K.L. (2019). Profesjonsveiledning for sykepleiere. Universitetet i Sørøst-Norge: Open Archive. ISBN: 978-82-7860-367-3.

Lie, A.L.K. & Knudsen, L.H. (2019). ​Elevene bak tallene - triangulert analysearbeid i Grenland+. Artikkel i tidsskrift. Oslo: Skolelederen nr. 2/2019

​Lie, A.L.K. (2016). ​Mentaliserende veiledning i folkehøgskoler. En håndbok for mentorer i folkehøgskoler. Universitetet i Sørøst-Norge: USN Open Archive. ISBN: 978-82-7860-367-3

Lie, A.L.K. & Høiby, E. (2016). Lesson Study for bedre læring i Drammensskolen. Oslo: Bedre Skole nr. 2/16.

Asplin, A. C. H. & Lie, A.L.K., (2015). ​Overganger i utdanningsløpet. ​I: Høihilder, E.K.(red.) & Gulbrandsen, O.A. (red.). Pedagogikk og elevkunnskap i grunnskolelærerutdanningen. PEL i GLU. Oslo: Gyldendal akademisk

Hauger, B. , Mæland, I. & Lie, A.L.K (red.)(2008). Metodeboka Anerkjennende elevsamtaler - metoder for reell elevmedvirkning i arbeidet med karriereplanlegging og forebygging fra frafall i opplæringen. Tønsberg: Sareptas as. ISBN: 978-82-8180-003-8

Hauger, B & Lie, A.L.K (2009). Anerkjennende elevsamtaler, å forebygge frafall i videregående opplæring. Oslo: Bedre Skole nr. 3/2009

Hauger, B. & Lie, A.L.K. (2010). Anerkjennende elevsamtaler. Oslo: Utdanningsnytt nr. 9/2010

Lie, A.L.K. (2010). Veileder for etterutdanning i tverrfaglig psykososialt arbeid for barn og unge i konflikt. Tønsberg: Sareptas as

Lie, A.L.K. (2017). Mønster og handlinger du skal se etter for å avdekke seksuelle overgrep i skolen. Oslo: Bedre Skole nr. 2/2017

Lie, A.L.K., Andreassen, G. & Benjaminsen, G.E. &  (2012). Å trene en anerkjennende læringskultur i skolen. Oslo: Bedre skole nr. 4/2012

Lie, A.L.K (2009). Mindfulness – å trene din tanke. Tønsberg: Sareptas as. ISBN 978-82-998093-0-6

Lie, A.L.K. (2009). Tankeuniverset - en artikkelserie om å trene din tanke. Oslo: Zoom

Lie, A.L.K.  (2009). Leksehjelper`n - en artikkelserie med triks for lekser. Oslo: Zoom

Lie, A. K. L. (2010). Veiledningshefte for skoleledere i Asker kommune. Hvordan gjennomføre anerkjennende nærmiljøkonferanser. Tønsberg: Sareptas as

Lie, A.K.L. (2009). Arbeidshefte for dialogkonferanse for psykisk helse i Skien. Utarbeidet på oppdrag av Skien kommune

Lie, A.K.L. (2010). Arbeidshefte for dialogkonferanse for psykisk helse i Skien. Utarbeidet på oppdrag av Skien kommune

 

 

 

 

 

 

Publikasjoner i Cristin