Bente Dahl

Bente Dahl

Professor

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for sykepleie- og helsevitenskap
Campus Vestfold (C3-41)
Jeg er professor og sykepleier/ jordmor med mer enn 25 års erfaring som klinisk jordmor/ fagutviklingsjordmor i spesialisthelsetjenesten og undervisning/ studentveiledning ved bachelor i sykepleie og master i jordmorfag ved Oslo Met og Universitetet i Sørøst-Norge. Jeg har i tillegg utdanning i språk og pedagogikk fra Universitet i Oslo og i 2015 fullførte jeg min doktorgrad ved Universitetet i Bergen. Tittel på avhandlingen var «Queer challenges in maternity care», og den omhandlet lesbiske kvinners erfaringer med fødselsomsorgen. Jeg arbeider for tiden som professor ved USN, master i jordmorfag. Her har jeg emneansvar i tillegg til veiledning av master og PhD studenter. Jeg leder også Senter for kvinne-, familie og barns helse.

Ansvarsområder

Emneansvar: Kvinnehelse, seksualitet og reproduktiv helse (10stp)

Samarbeidsprosjekter: Alcohol use in pregnancy/ Medication abortion at home/ Life after the loss/ Midwifery Models of Care – mapping the scene/ Metasynthesis Antenatal Care/ Disturbed Maternal Affection and Mother-Child Interaction.
 

Kompetanse

Forskningsinteresser:
Interessene mine er hovedsakelig knyttet til omsorg for svakerestilte/ marginaliserte kvinner og deres familier i møte med fødselsomsorgen. Jeg er også interessert i psykisk helse og mor-barn tilknytning, samt autoritativ kunnskap og faglig autoritet knyttet til jordmorfaget.


Undervisning:
Jeg underviser blant annet i ulike kvalitative metoder, vitenskapsteori, teoretiske perspektiver på jordmorfaget og LHBT relaterte temaer.

CV

Utdanning:
Akademisk utdanning
2015    Doktorgradsavhandling: «Queer challenges in maternity care. A qualitative study about lesbian couples’ experiences”. UiB
2006    Masterstudiet i sykepleievitenskap, fordypning i etikk. UiO
1995    Interfakultær cand. mag. grad med fagkretsen norsk og engelsk grunnfag, pedagogikk mellomfag. UiO

Profesjonsutdanning
1991  Jordmorutdanning, Statens Utdanningssenter for helsepersonell
1988  Sykepleierutdanning, Vestfold Sykepleiehøyskole

Pedagogisk utdanning
2018 “Developing doctoral supervision”. USN
2007  Grunnkurs i høgskolepedagogikk, HiO
1995   Pedagogikk mellomfagstillegg. UiO

Arbeidserfaring:

Vitenskapelige stillinger / undervisningsstillinger

2020 - dd Professor, USN

2015 – 2020 Førsteamanuensis, USN
2014 – 2015 Førstelektor, USN
2014 – 2014 Førstelektor, HiOA
2011 – 2015 Stipendiat, UiB
2007 – 2014 Høgskolelektor, HiO


Kliniske stillinger
2012 – dd Spesialsykepleier, SiV HF
1992 - 2007 Jordmor/ fagutviklingsjordmor/ ass. avd. jordmor, SiV HF
1992 - 1993  Turnustjeneste
1989 - 1990 Sykepleier, SiV HF

 

Publikasjoner

Ljungblad, L.W., Skovdahl, K., McCormack, B. & Dahl, B. (2022). ‘Keep it simple’ – Co-creation of a tailored newborn resuscitation course for midwifery students. Advances in Medical Education and Practice, 2022;13 81-93.

Myhre, E., Garnweidner-Holme, L., Dahl, B., Reigstad, M.M. & Lukasse, M. "Development of and Experiences with an Informational Website on Early Labor: A Qualitative User Involvement Study". (2021). JMIR Formative Research. 2021 Sep 27;5(9): e28698.doi: 10.2196/28698.

Tøkje, I. K., Kirkeli, S.L., Løbø, L. & Dahl, B. (2021). Women’s experiences of treatment for mastitis: A qualitative study. European Journal of Mwifery, 5(June) 23. doi.org/10.18332/ejm/137356.

Ljungblad, L.W., Skovdahl, K., McCormack, B & Dahl, B. (2020). An exploration of midwives' perceptions of newborn resuscitation programmes for student midwives. Midwifery. 2021 Sep;100: 103021.doi: 10.1016/j.midw.2021.103021. Epub 2021 May 5.

Myhre, E.L., Lukasse, M., Reigstad, M.M., Holmstedt, V. & Dahl, B. (2021). A qualitative study of Norwegian first-time mothers’ information needs in pre-admission early labour. Midwifery, doi.org/10.1016/j.midw.2021.103016.

Fredriksen, M.F., Nevland, L., Dahl, B. & Sommerseth, E. (2021). Norwegian midwives’ experiences with screening for violence in antenatal care – a qualitative study. Sexual & Reproductive Healthcare, 2021 Jun;28:100609.doi: 10.1016/j.srhc.2021.100609. Epub 2021 Feb 24

Aamlid, I.B., Dahl, B. & Sommerseth, E. (2020). Women’s experiences with information before medical abortion at home, support during the process and follow-up procedures – a qualitative study. Sexual & Reproductive Healthcare, Available online 28 November 2020, 100582, doi.org/10.1016/j.srhc.2020.100582

Dahl,B., Heinonen, K. & Bondas, T. (2020).  From midwife-dominated to midwife-led personalized care - a meta-ethnography. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17, 8946; doi:10.3390/ijerph17238946  (Appendix 57)

Thorbjörnsdottir, K.E., Karlsen, I.E., Dahl, B. & Røseth, I. (2020). “Talk to me, not at me”. Obese women’s experiences of birth and their encounter with birth attendants – a qualitative study. International Journal of Qualitative Studies in Health & Well-being,15(1), 1845286, doi: 10.1080/17482631.2020.1845286

Jarneid, H., Gjestad, K., Røseth, I. & Dahl, B. (2020). Fathers’ experiences of being present at unplanned out-of-hospital birth: A qualitative study. Journal of Multidisciplinary Healthcare, 13, 1235-1244, https://doi.org/10.2147/JMDH.S272021

Ljungblad, L.W., Skovdahl, K., McCormack, B. & Dahl, B. (2020). Balancing life and death during the Golden Minute – Midwives’ experiences of performing newborn resuscitation. Journal of Multidisciplinary Healthcare, 17;13:943-952, doi: 10.2147/JMDH.S268959. eCollection 2020

Eri, T., Berg, M., Dahl, B., Gottfreðsdóttir, H., Sommerseth, E. & Prinds, C. (2020). Models for midwifery care: A mapping review. European Journal of Midwifery, 4(July), 30. doi.org/10.18332/ejm/124110

Røseth, I., Austenå, H., Sommerseth, E., Dahl, B., Lyberg, A. & Bongaardt, R. (2020). Fluid boundaries and moving targets: Midwife leaders' perspectives on continuing professional education. SAGE Open, 10(2), 1-9,https://doi.org/10.1177/2158244020933610

Jacobsen, K.S., Vik, E.S. & Dahl, B. (2020). Solo Mothers After Assisted Conception and Their Experiences with Postnatal Care. Journal of Multidisciplinary Healthcare, (13), 53-61. https://doi.org/10.2147/JMDH.S229807

Vagle, H., Haukeland, G.T., Dahl, B., Aasheim, V. & Vik, E. S. (2019). Emergency medical technicians’ experiences with unplanned births outside institution: a qualitative interview study. Nursing Open, DOI:10.1002/nop2.354

Dahl, B., Røseth, I., Lyberg, A., Bongaardt, R. & Sommerseth, E. (2019). Education is a private matter – Clinical midwives’ experiences of being part-time master students in midwifery. Nurse Education in Practice, DOI:10.1016/j.nepr.2019.07.002

Nilsen Mørch, M., Sommerseth, E. & Dahl, B. (2019). Kvinners barselerfaringer etter akutt keisersnitt – en kvalitativ studie. Sykepleien Forskning 14(76793)(e-76793). DOI:10.4220/Sykepleienf.2019.76793.

Stavdal, M.N., Skjævestad, M.L.L. & Dahl, B. (2019). First-time parents´ experiences of proximity and intimacy after childbirth - a qualitative study. Sexual & Reproductive Healthcare, (20) 66-71.

Aanensen, E.H, Skjoldal, K., Sommerseth, E. & Dahl, B. (2018). Easy to believe in, but hard to carry out - Norwegian midwives’ experiences of promoting normal birth in an obstetric-led maternity unit. International Journal of Childbirth, 8(3), DOI: 10.1891/2156-5287.8.3.167

Røseth, I., Bongaardt, R., Lyberg, A., Sommerseth, E. & Dahl, B.  (2018). New mothers struggles to love their child. An interpretative synthesis of qualitative studies. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being

Lyberg, A., Dahl, B., Haruna, M., Matsuzaki, M. & Severinsson, E. (2018). Links between patient safety and fear of childbirth – a meta study of qualitative research. Nursing Open

Dahl, B, Åkenes-Carsen, S. & Severinsson, E. (2017). The use and misuse of mobile phones in the maternity ward – a threat to patient safety? Open Journal of Nursing, 7(6), 707-719, Doi: 10.4236/ojn.2017.76053

Jacobsen, K.S. & Dahl, B. (2017). More than just a child - Solo mothers' maternity care experiences. Sexual & Reproductive Healthcare, 12, 58-63. Doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.srhc.2017.03.001.

Erland, E., & Dahl, B. (2017). Midwives experiences of caring for pregnant women admitted to Ebola centres in Sierra Leone. Midwifery,
DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.midw.2017.08.005

Dahl, B., Hermansen, M. & Severinsson, E. (2017). Lost in a nameless chaos - women’s experiences of postpartum depression. A meta-ethnographic study. Open Journal of Nursing, 7(8), 962-977, Doi: 10.4236/ojn.2017.78071.
Skirnisdottir Vik, E., Haukeland, G.T. & Dahl, B*. (2016). Women’s experiences with giving birth before arrival. (2016). Midwifery, 42, 10-15. Doi.org/10.1016/j.midw.2016.09.012.

Dahl, B. & Malterud, K. (2015). Neither father nor biological mother. A qualitative study about lesbian co-mothers’ maternity care experiences. Sexual & Reproductive Healthcare, 6(3), 169-173. Doi: 10.1016/j.srhc.2015.02.002

Dahl, B., Fylkesnes, A. M., Sørlie, V. & Malterud, K. (2013). Lesbian women’s experiences with healthcare providers in the birthing context: A meta-ethnography. Midwifery, 29(6), 674-681. Doi: 10.1016/j.midw.2012.06.008.Epub 2012 Aug 16.

Spidsberg, B.D.& Sørlie, V. (2012). An expression of love – midwives’ experiences in the encounter with lesbian women and their partners. Journal of Advanced Nursing, 68(4), 796-805. Doi: 10.1111/j.1365-2648.2011.05780.x. Epub 2011 Jul 22.

Spidsberg, B.D. (2007). Vulnerable and strong – lesbian women encountering maternity care. Journal of Advanced Nursing 60(5), 478-486.