Bente Dahl

Bente Dahl

Professor
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for sykepleie- og helsevitenskap
Campus Vestfold (C3-41)
Jeg er professor og sykepleier/ jordmor med mer enn 25 års erfaring som klinisk jordmor/ fagutviklingsjordmor i spesialisthelsetjenesten og undervisning/ studentveiledning ved bachelor i sykepleie og master i jordmorfag ved Oslo Met og Universitetet i Sørøst-Norge. Jeg har i tillegg utdanning i språk og pedagogikk fra Universitet i Oslo og i 2015 fullførte jeg min doktorgrad ved Universitetet i Bergen. Tittel på avhandlingen var «Queer challenges in maternity care», og den omhandlet lesbiske kvinners erfaringer med fødselsomsorgen. Jeg arbeider for tiden som professor ved USN, master i jordmorfag. Her har jeg emneansvar i tillegg til veiledning av master og PhD studenter. Jeg leder også Senter for kvinne-, familie og barns helse.

Ansvarsområder

Emneansvar: Kvinnehelse, seksualitet og reproduktiv helse (10stp)

Samarbeidsprosjekter: Alcohol use in pregnancy/ Medication abortion at home/ Life after the loss/ Midwifery Models of Care – mapping the scene/ Metasynthesis Antenatal Care/ Disturbed Maternal Affection and Mother-Child Interaction.
 

Kompetanse

Forskningsinteresser:
Interessene mine er hovedsakelig knyttet til omsorg for svakerestilte/ marginaliserte kvinner og deres familier i møte med fødselsomsorgen. Jeg er også interessert i psykisk helse og mor-barn tilknytning, samt autoritativ kunnskap og faglig autoritet knyttet til jordmorfaget.


Undervisning:
Jeg underviser blant annet i ulike kvalitative metoder, vitenskapsteori, teoretiske perspektiver på jordmorfaget og LHBT relaterte temaer.

CV

Utdanning:
Akademisk utdanning
2015    Doktorgradsavhandling: «Queer challenges in maternity care. A qualitative study about lesbian couples’ experiences”. UiB
2006    Masterstudiet i sykepleievitenskap, fordypning i etikk. UiO
1995    Interfakultær cand. mag. grad med fagkretsen norsk og engelsk grunnfag, pedagogikk mellomfag. UiO

Profesjonsutdanning
1991  Jordmorutdanning, Statens Utdanningssenter for helsepersonell
1988  Sykepleierutdanning, Vestfold Sykepleiehøyskole

Pedagogisk utdanning
2018 “Developing doctoral supervision”. USN
2007  Grunnkurs i høgskolepedagogikk, HiO
1995   Pedagogikk mellomfagstillegg. UiO

Arbeidserfaring:

Vitenskapelige stillinger / undervisningsstillinger

2020 - dd Professor, USN

2015 – 2020 Førsteamanuensis, USN
2014 – 2015 Førstelektor, USN
2014 – 2014 Førstelektor, HiOA
2011 – 2015 Stipendiat, UiB
2007 – 2014 Høgskolelektor, HiO


Kliniske stillinger
2012 – dd Spesialsykepleier, SiV HF
1992 - 2007 Jordmor/ fagutviklingsjordmor/ ass. avd. jordmor, SiV HF
1992 - 1993  Turnustjeneste
1989 - 1990 Sykepleier, SiV HF

 

Publikasjoner i Cristin