Christian Stokke

Førsteamanuensis

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for kultur, religion og samfunnsfag
Campus Drammen (5311)
Christian Stokke er førsteamanuensis i sosialantropologi. Han forsker på politisk multikulturalisme, interkulturell forståelse, antirasistisk undervisning, flerkulturell pedagogikk, KRLE-didaktikk, religionsdialog, personlig utvikling, livsmestring, spiritualitet og transpersonlig psykologi, og underviser på internasjonal master i human rights and multiculturalism og i KRLE på grunnskolelærerutdanningen.

Ansvarsområder

Leder for forskergruppe i RLE-didaktikk https://www.usn.no/forskning/hva-forsker-vi-pa/barnehage-skole-og-hoyere-utdanning/rle-didaktikk/

Medredaktør for Human Rights Education Review http://www.humanrer.org

Kompetanse

Politisk multikulturalisme, interkulturell forståelse, antirasistisk undervisning, postkolonialitet og feminisme, flerkulturell pedagogikk, KRLE-didaktikk, religionsdialog, personlig utvikling, livsmestring, spiritualitet og transpersonlig psykologi.

 

CV

Publikasjoner

Stokke, Christian & Mira Cataya Rodriguez (2021): "Spiritual Awakening Experiences: A Phenomenological Study in Transpersonal Psychology" Self & Society 49(2): 9-25. https://ahpb.org/index.php/spiritual-awakening-experiences/

Stokke, Christian (2021): "Exploring the transpersonal phenomena of spiritual love relations: A naturalistic observation study of soulmate
experiences shared in a New Age Facebook group" Journal for the Study of Spirituality 11(2): 130-144.  https://doi.org/10.1080/20440243.2021.1955454

Stokke, Christian (2021): «Unlearning Racism through Transformative Interracial Dialogue» International Journal of Qualitative Studies in Education  https://doi.org/10.1080/09518398.2021.1930245

Christian Stokke (2021): "Discourses of colorblind racism on an internet forum" Journal of Multicultural Discourses 16 (1): 27-41. https://doi.org/10.1080/17447143.2021.1896529

Christian Stokke (2021): "Consciousness Development in Rastafari: A Perspective from the Psychology of Religion" Anthropology of Consciousness 32(1): 81-106. https://doi.org/10.1111/anoc.12129

Christian Stokke & Mira Cataya Rodriguez (2020): "Livsmestring og selvutvikling i KRLE – tar faget en subjektiv vending?" Nytt Norsk Tidsskrift 37(2): 137-148. https://doi.org/10.18261/issn.1504-3053-2020-02-05

Mira Cataya Rodriguez & Christian Stokke (2019): “Taking spiritual experiences seriously in the religious education classroom” International Journal of Children’s Spirituality 24(3): 243-259https://doi.org/10.1080/1364436X.2019.1646221

Christian Stokke (2019): «Do antiracist efforts and diversity programs make a difference» Assessing the case of Norway» i Peter Hervik (red.): Racialization in the Nordic Countries. Palgrave.  

Christian Stokke & Lena Lybæk (2018): “Combining intercultural dialogue and critical multiculturalism” Ethnicities 18(1), s. 70-85. https://doi.org/10.1177/1468796816674504

Elisabeth Stenshorne & Christian Stokke (2015): “Utvikling av en mangfoldssensitiv klasseledelse» Flerkulturelt Verksted: Ulike tilnærminger til kompetanse for mangfold, s. 226-239. Portal Forlag.

Guro Hansen Helskog & Christian Stokke (2014): “Enhancing relational spirituality. Dialogues dialogues in intercultural and interfaith education» Studies in Interreligious Dialogue 24(2), s. 202-220.

Christian Stokke & Guro Hansen Helskog (2014): «Promoting Dialogical Democracy. Dialogos Dialogues in intercultural and interfaith education» Studies in Interreligious Dialogue 24(2), s. 182-201.