Eliva Atieno Ambugo

Førsteamanuensis
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag
Campus Vestfold (C2-66)
Eliva Atieno Ambugo er førsteamanuensis innen helsefremmende arbeid. Hennes bakgrunn er innen folkehelse og sosiologi. Hun er interessert i å forstå personnivå og kontekstuelle determinanter av helse og velvære. Hun har brukt kvalitative metoder for å studere organisasjon og leveranse av omsorg for hjemmeboende eldre. Hennes kvantitative forskning inkluderer analyse av data fra surveyundersøkelser og nasjonale register for å studere faktorer som påvirker helse.

Ansvarsområder

Emner: Salutogenese og helsefremmende prosesser (MSH-VAS4320), Prosjektbeskrivelse og forskningsmetode (MSH-PFM4300)

Forskningsveiledning på master- og doktorgradsnivå

Kompetanse

 • The salutogenic model of health
 • Public health     
 • Quantitative data analysis, qualitative (thematic) analysis

Teaching and research interests, experience: Social and contextual determinants of health, gender and mental health/well-being, home-based healthcare services, salutogenesis. Population subgroups: Immigrants, youth and older people, family caregivers.

Research methods, experience: Data management and analysis in Stata, multilevel regression analysis, registrar and population survey data, qualitative data management in NVivo, scoping reviews.

CV

Ambugo_CV

Utdannelse

 • 2012: PhD., Folkehelse, University of California, Los Angeles, USA
 • 2008: MA., Folkehelse, California State University, Long Beach, USA
 • 2003: BA., Sosiologi og antropologi, Principia College, Illinois, USA

Arbeidserfaring

 • 2020-dd: Førsteamanuensis innen helsefremmende arbeid, Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag, Universitetet i Sørøst-Norge (Vestfold)
 • 2014-2020: Forsker/postdoktor, Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Universitetet i Oslo
 • 2018-2020: Forsker, Senter for omsorgsforskning (øst), NTNU Gjøvik, Norge
 • 2012-2014: Postdoktor, Institute for Health, Health Care Policy and Aging Research, Rutgers University, New Jersey, USA

Forskningsgrupper, prosjekter

 • Forskningsgruppe for helsefremmende arbeid i nærmiljø / Research group for health promotion in the local community (HENÆR
 • The Cancer and Work Study (CANWORK)
 • Public health survey 2021 - Vestfold and Telemark county
 • Ungdata (youth survey) and the salutogenic model of health
 • Social Work in a Global World: Opportunities for Innovation (SoWGloW)
 • Nordic Health Promotion Research Network (NHPRN)

Dissertation monograph

Ambugo C, E. (2012). “Neighborhood conditions and gender differences in depressive symptoms”. Ann Arbor, MI: University of Michigan Dissertation Publishing. 

 • A multilevel analysis of nationally representative data from the US Health and Retirement Study (HRS), examining: (1) Gender differences in the association between neighborhood conditions and depressive symptoms (cross-level effect modification), (2) The extent to which relationships among components of the neighborhood stress process model differ by gender (cross-level effect modification), and (3) The extent to which the neighborhood stress process model explains variation in depressive symptoms among women (cross-level effect modification and mediation).

Publikasjoner i Cristin