Heike Speitz

Professor

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for språk og litteratur
Campus Notodden (L-305)

Ansvarsområder

Kompetanse

Publikasjoner

Speitz, H. (2020) Nasjonale læreplaner og internasjonale perspektiver. I: C. Bjørke og Å. Haukås (red.) Fremmedspråksdidaktikk. 3.utgave. Cappelen Damm. Oslo.

Haukås, Å. & Speitz, H. (2020) Flerspråklighet og språkfagene i skolen». I: C. Bjørke og Å. Haukås (red.) Fremmedspråksdidaktikk. 3.utgave. Cappelen Damm. Oslo.

Speitz, H. (2020) National Curricula and International Perspectives. I: Ch. Carlsen, M. Dypedahl og Sarah Hoem Iversen (red.) Teaching and Learning English. 2. utgave. Cappelen Damm. Oslo.

Haukås, Å. & Speitz, H. (2020) Plurilingual Learning and Teaching. I: Ch. Carlsen, M. Dypedahl og Sarah Hoem Iversen (red.) Teaching and Learning English. 2. utgave. Cappelen Damm. Oslo.

Hegna, J. & Speitz, H. (2020) PPU-studenters oppfatninger om elevenes flerspråklighet som ressurs i alle fag. I: Norsk Pedagogisk Tidsskrift 1/2020, s. 18-29. Universitetsforlaget. DOI: https://doi.org/10.18261/issn.1504-2987-2020-01-03

Daryai-Hansen, P., Lindemann, B. & Speitz, H. (2019) Mehrsprachigkeitsdidaktik im frühen DaF-Unterricht in Dänemark und Norwegen – Lehrer- und Schülerperspektiven, i: GFL (German as a Foreign Language) 1/2019  -  ISSN 1470-9570, s. 45-71

Speitz, H. (2018) Nasjonale læreplaner og internasjonale perspektiver. I: C. Bjørke, M. Dypedahl, Å. Haukås (eds.) Fremmedspråkdidaktikk. Cappelen Damm. Oslo.

Haukås, Å. & Speitz, H. (2018) Flerspråklighet og språkfagene i skolen». I: C. Bjørke, M. Dypedahl, Å. Haukås (eds.) Fremmedspråkdidaktikk. Cappelen Damm. Oslo.

Speitz, H. (2018) National Curricula and International Perspectives. I: H. Bøhn, M. Dypedahl, G.A. Myklevold (eds.) Teaching and Learning English. Cappelen Damm. Oslo.

Haukås, Å. & Speitz, H. (2018) Plurilingual Learning and Teaching. I: H. Bøhn, M. Dypedahl, G.A. Myklevold (eds.) Teaching and Learning English. Cappelen Damm. Oslo.

Speitz, Heike (2015) Fremmedspråk på barnetrinnet. I: Communicare 2015, p. 9-12
(http://fremmedspraksenteret.no/neted/services/file/?hash=ccfff74d7c211d24d795122d06b84035 , nedlastet 8.1.2016) (an article on foreign language teaching/LOTE on primary level)

Speitz, Heike (2012) Experiences with an earlier start to modern foreign languages other than English in Norway. I: The Young Language Learner. Research-based Insights into Teaching and Learning. Hasselgreen, A., I. Drew og B. Sørheim (red.), p. 11-22. Fagbokforlaget. Oslo.

Publikasjoner i Cristin