Heike Speitz

Professor
Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for språk og litteratur
Campus Notodden (L-305)
Professor of language education at USN since 2015. Research, teaching and supervision in the fields of language curriculum studies, language policies, and multiligualism, as well as the role of language(s) in education and research.

Ansvarsområder

Kompetanse

  • Forskning og undervisning innen språklæring, språkdidaktikk (engelsk og fremmedspråk), flerspråklighet og språkpolitikk
  • Dr. phil. i fransk lingvistikk (leksikalsk semantikk)
  • Undervisning i videregående opplæring og på høgskole-/universitetsnivå
  • Nasjonal ekspert for språkpolitikk i Europarådet (CoE), Strasbourg) (- 2011) og prosjektdeltaker ved flere prosjekt v/European Centre for Modern Languages (ECML), Graz
  • Internasjonalt utviklings- og forskningssamarbeid 

Publikasjoner

Speitz, H., & Myklevold, G.-A. (2022). The subject of English in LK20: A catalyst for multilingual and intercultural competence? I: M. Dypedahl (red.), Moving English language teaching forward (kap. 13, s. 295–310). Cappelen Damm Akademisk. https://doi.org/10.23865/noasp.166.ch13 License: CC BY-NC-ND 4.0

Myklevold, G.-A., & Speitz, H. (2021). Multilingualism in curriculum reform (LK20) and teachers’ perceptions: Mind the gap? Nordic Journal of Language Teaching and Learning (NJLTL), 9(2). https://doi.org/10.46364/njltl.v9i2.947

Speitz, H. (2020) Nasjonale læreplaner og internasjonale perspektiver. I: C. Bjørke og Å. Haukås (red.) Fremmedspråksdidaktikk. 3.utgave. Cappelen Damm. Oslo.

Haukås, Å. & Speitz, H. (2020) Flerspråklighet og språkfagene i skolen». I: C. Bjørke og Å. Haukås (red.) Fremmedspråksdidaktikk. 3.utgave. Cappelen Damm. Oslo.

Speitz, H. (2020) National Curricula and International Perspectives. I: Ch. Carlsen, M. Dypedahl og Sarah Hoem Iversen (red.) Teaching and Learning English. 2. utgave. Cappelen Damm. Oslo.

Haukås, Å. & Speitz, H. (2020) Plurilingual Learning and Teaching. I: Ch. Carlsen, M. Dypedahl og Sarah Hoem Iversen (red.) Teaching and Learning English. 2. utgave. Cappelen Damm. Oslo.

Hegna, J. & Speitz, H. (2020) PPU-studenters oppfatninger om elevenes flerspråklighet som ressurs i alle fag. I: Norsk Pedagogisk Tidsskrift 1/2020, s. 18-29. Universitetsforlaget. DOI: https://doi.org/10.18261/issn.1504-2987-2020-01-03

Daryai-Hansen, P., Lindemann, B. & Speitz, H. (2019) Mehrsprachigkeitsdidaktik im frühen DaF-Unterricht in Dänemark und Norwegen – Lehrer- und Schülerperspektiven, i: GFL (German as a Foreign Language) 1/2019  -  ISSN 1470-9570, s. 45-71

Speitz, H. (2018) Nasjonale læreplaner og internasjonale perspektiver. I: C. Bjørke, M. Dypedahl, Å. Haukås (eds.) Fremmedspråkdidaktikk. Cappelen Damm. Oslo.

Haukås, Å. & Speitz, H. (2018) Flerspråklighet og språkfagene i skolen». I: C. Bjørke, M. Dypedahl, Å. Haukås (eds.) Fremmedspråkdidaktikk. Cappelen Damm. Oslo.

Speitz, H. (2018) National Curricula and International Perspectives. I: H. Bøhn, M. Dypedahl, G.A. Myklevold (eds.) Teaching and Learning English. Cappelen Damm. Oslo.

Haukås, Å. & Speitz, H. (2018) Plurilingual Learning and Teaching. I: H. Bøhn, M. Dypedahl, G.A. Myklevold (eds.) Teaching and Learning English. Cappelen Damm. Oslo.

Speitz, Heike (2015) Fremmedspråk på barnetrinnet. I: Communicare 2015, p. 9-12
(http://fremmedspraksenteret.no/neted/services/file/?hash=ccfff74d7c211d24d795122d06b84035 , nedlastet 8.1.2016) (an article on foreign language teaching/LOTE on primary level)

Speitz, Heike (2012) Experiences with an earlier start to modern foreign languages other than English in Norway. I: The Young Language Learner. Research-based Insights into Teaching and Learning. Hasselgreen, A., I. Drew og B. Sørheim (red.), p. 11-22. Fagbokforlaget. Oslo.

Publikasjoner i Cristin