Hilde Hovda Midje

Stipendiat - Ikke ansatt
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag
Campus Vestfold
Offentlig sektor-PhD tilknyttet Norges Forskningsråd/USN/Bærum kommune med fokusområde jobbengasjement, arbeidsmiljø og personorientert helsearbeid i kommunale sykehjem og omsorgsboliger.

Ansvarsområder

https://www.usn.no/forskning/hva-forsker-vi-pa/helse-og-velferd/helsefremmende-arbeid-i-narmiljo-henar/

Medlem av forskningsgruppen​ Helsefremmende Nærmiljøarbeid 

PhD-kandidat/Offentlig sektor PhD 

Spesialrådgiver i Bedriftshelsetjeneste

 

 

 

 

Kompetanse

Master i Helsefremmende arbeid

Fysioterapeut

Helsefremmende arbeidsmiljø

Utviklingsarbeid / intervensjoner i arbeidsmiljø

Jobbengasjement

Personorientert helsearbeid

Personorienterte arbeidskulturer

Arbeid i kommunale helseinstitusjoner

Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

Konflikthåndtering