Hilde Therese Løvig-Larsen

Førstelektor
Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for pedagogikk
Campus Vestfold (C3-18)

Ansvarsområder

 • Fagteamkoordinator Institutt for pedagogikk, barnehagelærerutdanningen campus Vestfold
 • Emneansvarlig KFB Småbarnspedagogikk; vidererutdanning 30 studiepoeng
 • Profesjonsveileder barnehagelærerutdanningen campus Vestfold
 • Undervisning og veiledning i emnene Barns utvikling, lek og læring 1 og 2
 • Faglærer i fordypning Rom, miljø og materiell
 • Faglærer i fordypning Literacy i barnehagen.
 • Medlem i forskergruppa UFP: Utdanning for praksisfellesskap: https://www.usn.no/forskning/hva-forsker-vi-pa/barnehage-skole-og-hoyere-utdanning/utdanning-for-praksisfellesskap/
 • Medlem i forskergruppa UnBA: Undervisningskvalitet i barnehagen
 • Prosjektleder Akademisk språkcafe for barnehagelærerstudenter campus Vestfold
 • Prosjektgruppemedlem i DIKU-prosjektet Beyond borders: økt studentmobilitet i treårige profesjonsutdanninger (internasjonalisering)
 • Medarbeider i Regional Kompetanseutvikling (ReKomp): Drammen kommunale barnehager

Publikasjoner

Løvig-Larsen, H. og R. Larsen (2018): Å styrke praksisfellesskap gjennom ledelse av pedagogisk utviklingsarbeid. I Bjørnsrud, H. og L. Gjems (red): Praksisfellesskap for læring og profesjonsutvikling. Universitetsforlaget.