Forskningsgruppen Utdanning for praksisfellesskap

Forskergruppa utdanning for praksisfellesskap (UFP) er knyttet til profesjonsutdanning og utdanningsledelse i barnehage og skole.


Mange former for kunnskap kreves i praksisfeltet. Hvordan forbereder USN studentene til å anvende både erfaringsbaserte og forskningsbaserte kunnskapsformer?

Forskergruppa UFP er opptatt av sammenhengen mellom hva som læres i utdanningen og hva som er sentral kunnskap i skole og barnehage når det gjelder:

  • organisasjonslæring i skole og barnehage
  • individuelle og kollektive læreprosesser
  • utdanningsledelse
  • profesjonsinnhold
  • endrings- og utviklingsprosesser fra barnehage til skole
  • kommunikasjon og samarbeid i praksisfellesskapet
  • høgskole/universitetspedagogikk for profesjonsutdanning