Hilde Larsen Damsgaard

Dosent

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for pedagogikk
Campus Porsgrunn (D-3112)
Hilde Larsen Damsgaard er dosent på Institutt for pedagogikk på Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap. Hun jobber med universitets- og høyskolepedagogikk og forskning om kvalitet i høyere utdanning. Hilde leder meritteringsordningen på USN. Hun ble merittert underviser våren 2020.

Ansvarsområder

CV

Publikasjoner

Damsgaard, H.L. (2023, 30.januar). En lenge varslet krise i eldreomsorgen. Østlandsposten. https://www.op.no/en-lenge-varslet-krise-i-eldreomsorgen/o/5-36-1372795

Damsgaard, H.L (2023). Lærerprofessionalitet og relationsarbejde. I O. Løw & E. Schibsted. (Red.), Pædagogisk psykologi i læreruddannelsen. Akademisk Forlag 

Damsgaard, H.L (2022, 24. oktober). Merittert underviser - fra jeg til vi [Paperpresentasjon]. Kvalitet i undervisning i høyere utdanning. Lillehammer. 

 USN (31.august, 2022). Samling om akademisk ytringsfrihet. USN. https://min.usn.no/ansatte/aktuelt/informasjon-alle-ansatte/sja-opptaket-fra-samling-om-akademisk-ytringsfridom

Aurvoll, C & Damsgaard, H.L. (2022, 30. august). Fast meritteringsordning - hva betyr det? [Podkast, episode 29], eDU-poddenhttps://share.transistor.fm/s/505b05e0

Damsgaard, H.L. (2022, 16. juni). Studielivskvalitet og SMART undervisningsplanlegging. [Presentasjon], Instituttsamling, Institutt for pedagogikk, USN. 

Damsgaard, H. L., Aurvoll, C. & Enqvist-Jensen, C. (2022). Meritteringsordningen ved Universitetet i Sørøst-Norge. Sluttevaluering av pilotprosjekt om merittering (2019-2022) (Skriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge;96). Universitetet i Sørøst-Norge. https://hdl.handle.net/11250/3011148

Hystad, J. (2022, 13.mars). Høyere utdanning sett innenfra. Ber flere ansatte om å fortelle hvordan de har det. Khrono. https://khrono.no/ber-flere-ansatte-om-a-fortelle-hvordan-de-har-det/670009

USN Hub (u.å.). Slik får du mest ut av den digitale undervisningen. https://www.usn.no/hub/studietips/slik-far-du-mest-ut-av-den-digitale-undervisningen

Damsgaard, H.L. (2022, 3. februar). Å forske på egen virksomhet [Presentasjon Rundebordkonferanse]. Læringsfestivalen, NTNU.

Hystad, J. (2022, 12.januar). Skal finne ut hvordan vitenskapelig ansatte egentlig har det. Khrono. https://khrono.no/skal-finne-ut-hvordan-vitenskapelig-ansatte-egentlig-har-det/649053

Damsgaard, H.L. (2021, 15.desember). Vi må bli mer opptatt av innholdet i de vitenskapelige artiklene enn av rankingen. Forskerforum. https://www.forskerforum.no/vi-ma-bli-mer-opptatt-av-innholdet-i-de-vitenskapelige-publikasjonene-enn-av-rankingen-skriver-hilde-larsen-damsgaard/

Damsgaard, H.L. (2021). Hvordan måler man egentlig vakkert? Forskerforum (10), 42. 

Sandaker-Nielsen, G. (2021, 15.desember). Underviserundersøkelsen. https://www.youtube.com/watch?v=DHFRNyjI48g

Damsgaard, H.L. (2021, 11.oktober). Debatt(u)kultur. Khrono. https://khrono.no/debattukultur/619465

Damsgaard, H.L. (2021, 21.mai). Svarte skjermer 2.0. Khrono. https://khrono.no/svarte-skjermer-20/543829

Damsgaard, H.L. (2021, 18.mars). Fra svarte skjermer til synlige ansikter. Studielivskvalitet og SMART undervisningsplanlegging [Digital presentasjon] Akademikernes tariffpolitiske skolekonferanse. https://app.frame.io/presentations/8506fde0-3517-4b41-a437-1d9364e886b7

Damsgaard, H.L. (2021, 17.mars). Studielivskvalitet [Film]. Kvalitetskonferansen på Høgskolen i Innlandet. https://www.youtube.com/watch?v=reT6f-jQfJM

Damsgaard, H.L. (2021, 24.januar). Kunnskapsshopping. Khrono. https://khrono.no/kunnskapsshopping/548350

Berg, K., Slette, A.L. & Damsgaard, H.L. (2021, 13.januar.). Den om studielivskvalitet og svarte skjermer. [Podkast, episode 30]. https://soundcloud.com/nokutpodden/den-om-studielivskvalitet-og-svarte-skjermer

Lofthus, L.G., Damsgaard, H.L & Nordsteien, A. (2020, 27.november). Hilde Larsen Damsgaard og Anita Nordtsteien om akademisk skriving. [Podkast, episode 17]. eDU-podden. https://share.transistor.fm/s/59b6ea1d

Damsgaard, H.L. (2020, 28. oktober). Quality of Study Life - Students´experience of quality in higher education. Learning Forum, University Center in Svalbard. 

Damsgaard, H.L. (2020, 28. oktober). Quality of Study Life - SMART planing in digital environments. Learning Forum, University Center in Svalbard. 

Lofthus, L.G., Damsgaard, H.L & Nordsteien, A. (2020, 27.november). Hilde Larsen Damsgaard og Anita Nordsteien om medforfatterskap. [Podkast, episode 18]. eDU-podden. https://share.transistor.fm/s/ea32d970

Damsgaard, H.L. (2020, 24.november). Studielivskvalitet, svarte skjermer og digitale læringsomgivelser. Webinarfestivalen. https://youtu.be/2KDEpsx8Pqk

Damsgaard, H.L. (2020, 9.september). Studielivskvalitet i digtale læringsomgivelser [Blogginnlegg]. https://eblogg.usn.no/2020/09/09/studielivskvalitet-i-digitale-laeringsomgivelser-2/

Damsgaard, H.L. (2020, 3.september). Studielivskvaliitet: Når vi møtes digitalt, er aktivitet fortsatt viktig. Khrono. https://khrono.no/studielivskvalitet-nar-vi-motes-digitalt-er-aktivitet-fortsatt-viktig/512481

Lofthus, L.G. & Damsgaard, H.L. (2020, 2. september). Hilde Larsen Damsgaard Om studielivskvalitet [Podcast, episode 5]. L. Lofthus. eDUpodden. https://share.transistor.fm/s/7dc0d57a

Viken, H., Olsen, S.B. & Damsgaard, H.L. (2020, 31. juli). Tips og triks for studiestarten. [Podkast episode 2]. I H. Viken & S., B. Olsen. Olapodden. https://open.spotify.com/episode/66V4PenBZRaWuJIhs3pOey

Damsgaard, H.L. (2020, 2.juli). Studielivskvalitet: Kvalitet sett fra studentenes side [Blogginnlegg]. https://eblogg.usn.no/2020/07/02/studielivskvalitet-kvalitet-sett-fra-studentenes-side/

Damsgaard, H. L. (2020). Medforfatterskaptes gråsoner. https://khrono.no/medforfatterskapets-grasoner/508200

Damsgaard, H.L. (2020). Jeg håper høyere utdanning ikke blir som før. Forskerforum (6), 42 - 43. https://www.forskerforum.no/jeg-haper-vi-snart-slutter-a-la-tellekanttenkningen-dominere/

Damsgaard, H.L. (2020). Svarte skjermer i digitale undervisningsrom. https://khrono.no/svarte-skjermer-i-digitale-undervisningsrom/482814

Larsgaard, A.K., Krane, V. & Damsgaard.H.L (2020). Brikke eller aktør og samskaper. Ungdommer i barnevernet og deres fortellinger om å vre deltakere i et samskapingsprosjekt. Norges barnevern (1), 4 - 21. https://doi.org/10.18261/ISSN.1891-1838-2020-01-02

Damsgaard, H.L. (2019). Fagfellevurdering - felle eller vurdere? Forskerforum (10), 38-39. https://www.forskerforum.no/fagfellevurdering-felle-eller-vurdere/

Damsgaard, H.L. (2019). Det som teller for studentene. https://khrono.no/kvalitet-meninger-student/det-som-teller-for-studentene/416163

Damsgaard, H. L. & Lindvig, I.K. (2019). Utdanning og danning. I A. Lone & T.J. Halvorsen. Sosialpedagogiske perspektiver (s.61-73). https://openarchive.usn.no/usn-xmlui/bitstream/handle/11250/2650628/2019DamsgardUtdanningPostprint.pdf?sequence=4&isAllowed=y

Lindvig, I.K. & Damsgaard, H. L. (2019). Kom inn i skolesamfunnet. I A. Lone & T.J. Halvorsen. Sosialpedagogiske perspektiver (s.105-119). https://openarchive.usn.no/usn-xmlui/bitstream/handle/11250/2650626/2019LindvigKomPostprint.pdf?sequence=4&isAllowed=y

Damsgaard, H.L. (2019). Studielivskvalitet - studenters erfaring med og opplevelse av kvalitet i høyere utdanning. https://doi.org/10.18261/10.9788215031354-2019

Damsgaard, H.L. (2018). Jeg liker å skrive. https://www.forskerforum.no/jeg-liker-a-skrive/

Damsgaard, H.L. (2017). Jeg vil ikke bare telles. https://www.forskerforum.no/jeg-vil-ikke-bare-telles/

Damsgaard, H. L. & Opsahl, M. E. (2016). "Det smarteste var å ikke være smart" - evnerike elevers skolelivskvalitet. Spesialpedagogikk 2016 (6) s. 41-53. https://utdanningsforskning.no/artikler/det-smarteste-var-a-ikke-vare-smart--evnerike-elevers-skolelivskvalitet/

Damsgaard, H. L., Røsvik, K., & Øvrum, I.T. (2015). Utfordringer i arbeidet – slik erfarne barnehagelærere, lærere og helse- og sosialarbeidere ser det.  FoU i praksis (2), 113-131. http://docplayer.me/18290627-Utfordringer-i-arbeidet-slik-erfarne-barnehagelaerere-laerere-og-helse-og-sosialarbeidere-ser-det.html

Damsgaard, H.L. (2015, 13.september). Skriftlig vurdering - en tidstyv? Østlandsposten 

Damsgaard, H. L.(2015, 20.april). Kvalitet i opplæringen - duell eller dialog? Østlandsposten 0.4

Damsgaard, H. L. (2015). Livet i klasserommet - klasseledelse og tilpasset opplæring. I E.K. Høihilder & O.A. Gulbrandsen (Red.), Pedagogikk og elevkunnskap i grunnskolelærerutdanningen. PEL i GLU, (s. 41-54). Gyldendal Akademisk.

Damsgaard, H. L.& Eftedal, C. I. (2015). Når intensjon møter virkelighet – læreres erfaring med å tilpasse opplæringen. Bedre skole (1), 16-21.

Damsgaard, H. L. & Eftedal, C. I. (2015). Hvordan gjør vi det? Tilpasset opplæring i praksis. Bedre skole (1), 23-27.

Damsgaard, H.L. & Eftedal, C.I. (2014). …men hvordan gjør vi det? Tilpasset opplæring i grunnskolen. Cappelen Damm Akademisk.

Damsgaard, H.L. & Eftedal, C.I. (2014). …men hvordan gjør vi det? Tilpasset opplæring i videregående skole. Cappelen Damm Akademisk.

Damsgaard, H. L. 2014). Språkets makt. Spesialpedagogikk (2), 5-16.

Damsgaard, H.L. (2014). Sigarkassegitarene. Forskerforum (2), 14.

Damsgaard, H. L. (2013).  Tellingens tidsalder. Forskerforum (10), 36-37. 

Damsgaard, H. L. (2013). Lærerlivskvalitet - erfarne læreres opplevelse av skolehverdagen. Spesialpedagogikk (7), 54-64.

Damsgaard, H. L. (2012). Den professionelle lærer i holdning og handling: Fokus på observation ogproblematfærd. I O. Løw  & E. Skibsted (Red.), Psykologi for lærerstuderende og lærere. København: Akademisk Forlag

Damsgaard, H.L. & Eide, K. (2012). Utfordringer i velferdsstatens yrker – slik nyutdannede profesjonsutøvere ser det. Fontene forskning (1). 69-79.

Damsgaard, H. L. (2011). Når elever og foreldre varsler. Utdanning (16) s. 36-37.

Damsgaard, H.L. & Kokkersvold, E. (2011). Skolen som risiko eller beskyttelse. Bedre skole, (1). 30-33.

Damsgaard, H.L & Kokkersvold, E.(2011). Ungdom på ville veier. Et tilbakeblikk på en vanskelig ungdomstid. Unipub forlag.

Damsgaard, H.L. (2011). Når praksissjokket er over. Nyutdannede læreres opplevelse av utfordringer i yrket. Bedre skole (3), 76-81.

Damsgaard, H.L. (2011). Når elever og foreldre varsler. Utdanning (16), 36-37.

Damsgaard, H.L. (2011). To bøker om veiledning av nye lærere. Bedre skole (2), 95-97.

Heggen, K. & Damsgaard, H.L. (2010). Kva har utdanninga å seie for kompetansen?  I K. Heggen. Kvalifisering for profesjonsutøving. Sjukepleiar – lærar – sosialarbeidar (s. 96-125). Abstrakt forlag.

Heggen, K. & Damsgaard, H.L. (2010). Blir kvalifiseringa følgt opp i yrket? I K. Heggen. Kvalifisering for profesjonsutøving. Sjukepleiar – lærar – sosialarbeidar (s. 126-144). Abstrakt forlag.

Damsgaard, H.L. & Heggen, K. (2010). Læreres vurdering av egen utdanning og videre kvalifisering i yrket. Norsk pedagogisk tidsskrift (1), 28-40.

Damsgaard, H.L.(2010). Den profesjonelle lærer. Cappelen Akademisk.

Damsgaard, H.L.(2010). Den profesjonelle sosialarbeider. Cappelen Akademisk.

Damsgaard, H.L.(2010). Den profesjonelle sykepleier. Cappelen Akademisk.

Damsgaard, H.L. & Heggen, K.(2009). Ferdig kvalifisert – eller på vei mot profesjonell yrkesutøvelse?  Sosialarbeideres vurdering av utdanning og videre kvalifisering i yrket. Fontene Forskning (2), 27-40.

Damsgaard, H.L. (2009). Når opplæringsloven ikke følges. Spesialpedagogikk (10), 50-51.

Damsgaard, H.L.(2007). Kan jeg få snakke med deg? Bedre skole (3) 68-73.

Damsgaard, H.L. (2007). Når hver time teller. Muligheter og utfordringer i en profesjonell skole. Cappelen Akademisk.

Damsgaard, H.L. (2007). Profesjonell imøtekommenhet. Spesialpedagogikk (8), 4-11.

Damsgaard, H.L.(2006). Kunsten å lede en klasse – å være en tydelig, forutsigbar og imøtekommende voksen. I P. Andersen (Red.), Klasse-og læringsledelse. (s. 42-58). Unge pædagogers forlag.

Damsgaard, H. L.(2006). Når kjeft ikke hjelper, Klasselederens møte med problematferd. I P. Andersen, Peter (Red.), Klasse- og læringsledelse. (s. 13-29). Unge pædagogers forlag.

Kokkersvold, E. & Damsgaard, H.L.(2005). Can school make a differense? A qualitative study of 23 young people. Their academic experienses and criminal activities. I B.H. Johnsen (Red.), Socio-Emotional Growth and Development of Learning Strategies. (s. 273-292).  Unipub Forlag.

Damsgaard, H. L.(2005). Med åbne øjne. Observation og håndtering af problematferd. Hans Reitzels Forlag.

Damsgaard, H. L (2003). Med åpne øyne. Observasjon og tiltak i skolens arbeid med problematferd. Cappelen Akademisk Forlag.

Damsgaard, H.L.(2003). Når kjeft ikke hjelper, Utdanning (21), 71-74.

Damsgaard, H.L. (2002). Se på meg nå! Utdanning (18), 66-69.

Damsgaard, H.L.(2001). Et system med tilpasningsvansker? Skolepsykologi (2), 3-12.

Damsgaard, H.L.(2001). Med blikk for muligheter – om analyse og observasjon av problematferd i skolen. Spesialpedagogikk (4), 19-26.

Damsgaard, H.L. (2001). Med blikk for muligheter. Observasjon og analyse av problematferd i skolen. Lillegården kompetansesenter.

Damsgaard, H.L.(2000). En analysefattig skole? Norsk skoleblad (4), 24-27.

Damsgaard, H.L.(1999). Men først må vi få av ham lua. Norsk skoleblad (17), 32-33.

Damsgaard, H.L.(1998). Kampen om dynejakkene. Er skolens regler for rigide? Bedre skole, (1), 91-92.

Damsgaard, H.L.(1997). Atferdsvansker – for vanskelig for Staten? Bedre skole (2), 80-82.

Damsgaard, H.L.(1995). Elever med atferdsvansker i Lillegårdens perspektiv. Spesialpedagogikk (1), 36-42.

Damsgaard, H.L.(1995). Likeverd i skolen – intensjon eller virkelighet? Bedre skole (2), 61-65.

Damsgaard, H.L.(1994). Ungdom og kriminalitet – ungdom i et kriminologisk og sosiologisk perspektiv. Rapport 2, Statens spesiallærehøyskole

Damsgaard, H.L.(1991). Ungdom og kriminalitet – ungdom i et kriminologisk og sosiologisk perspektiv. Rapport 1, Statens spesiallærehøyskole