Hilde Larsen Damsgaard

Dosent
Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for pedagogikk
Campus Porsgrunn (D-3112)
Jeg er ansatt som dosent på Institutt for pedagogikk på Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap. Innenfor undervisning jobber jeg med studielivskvalitet, SMART undervisningsplanlegging og kvalitativ analyse. Forskningen min er konsentrert om prosjekter som belyser høyere utdanning. Jeg prosjektleder for studien Høyere utdanning sett innenfra - vitenskapelig ansattes erfaringer og refleksjoner (HU-viten). Jeg leder meritteringsordningen ved USN og ble selv merittert underviser våren 2020.

Ansvarsområder

Kompetanse

Jeg har jobbet mye og lenge med studiekvalitet med et spesielt fokus på høyere utdanning sett gjennom studenters øyne. Konseptet Studielivskvalitet er omsatt til praksis gjennom rammeverket SMART undervisningsplanlegging. 

Jeg har omfattende erfaring med utvikling av meritteringsordninger og vurdering av meritteringssøknader. 

Jeg er spesielt opptatt av formidling og samfunnsdebatt. 

Jeg jobber med kvalitet i høyere utdanning på ulike områder, med fokus på kvalitet som et kvalitativt fenomen.

CV

Publikasjoner

Damsgaard, H.L. (2024). Studielivskvalitet. Praktisk anvendelse av SMART-rammverket. eDU, USN https://usn.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=fb4b83c6-7bbd-4a4c-83b8-b16a0098debd

Damsgaard, H.L. (2024). Kvalitet og læring i høyere utdanning. eDU, USN. https://usn.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=1442300a-9f7c-423e-981b-b17000a687dd 

Damsgaard, H.L. (2024, 4.april). Høyere utdanning sett innenfra. Vitenskapelig ansattes erfaringer og refleksjoner (HU-viten). Unios utdanningskonferanse https://vimeo.com/933145311

Damsgaard, H.L. & Aurvoll, C. (2024, 5.april). "HJELP, for faen." Khrono. https://www.khrono.no/frustrert-vitenskapelig-ansatts-nodrop-hjelp-for-faen/862147

Damsgaard. H.L., Aurvoll, C. & Larsgaard, A.K. (2024). Medaljen har også en bakside. Høyere utdanning sett innenfra. Vitenskapelig ansattes erfaringer og refleksjoner (HU-viten). Skriftserien fra Universittet i Sørøst-Norge;144, Rapport. https://hdl.handle.net/11250/3124358

Damsgaard, H.L. (2024, 8.mars). Råd og tips til meritteringssøknad. Result, UiT. https://vimeo.com/921944752

Damsgaard, H.L. (2023, 13.desember). For unyansert om meritteringsordningen. Khrono. https://www.khrono.no/for-unyansert-om-merittering/833285

Aurvoll, C., Damsgaard, H.L. & Enqvist-Jensen, C. (2023, 18.september). Merittering i Støpeskjeen - den norske meritteringsordningens utbredelse og betydning. Uniped (3), 201-212. https://doi.org/10.18261/uniped.46.3.6

Damsgaard, H.L. (2023, 30.januar). En lenge varslet krise i eldreomsorgen. Østlandsposten. https://www.op.no/en-lenge-varslet-krise-i-eldreomsorgen/o/5-36-1372795

Damsgaard, H.L (2023). Lærerprofessionalitet og relationsarbejde. I O. Løw & E. Schibsted. (Red.), Pædagogisk psykologi i læreruddannelsen (s. 36-51). Akademisk Forlag 

Damsgaard, H.L (2022, 24. oktober). Merittert underviser - fra jeg til vi [Paperpresentasjon]. Kvalitet i undervisning i høyere utdanning. Lillehammer. 

 USN (31.august, 2022). Samling om akademisk ytringsfrihet. USN. https://min.usn.no/ansatte/aktuelt/informasjon-alle-ansatte/sja-opptaket-fra-samling-om-akademisk-ytringsfridom

Aurvoll, C & Damsgaard, H.L. (2022, 30. august). Fast meritteringsordning - hva betyr det? [Podkast, episode 29], eDU-poddenhttps://share.transistor.fm/s/505b05e0

Damsgaard, H.L. (2022, 16. juni). Studielivskvalitet og SMART undervisningsplanlegging. [Presentasjon], Instituttsamling, Institutt for pedagogikk, USN. 

Damsgaard, H. L., Aurvoll, C. & Enqvist-Jensen, C. (2022). Meritteringsordningen ved Universitetet i Sørøst-Norge. Sluttevaluering av pilotprosjekt om merittering (2019-2022) (Skriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge;96). Universitetet i Sørøst-Norge. https://hdl.handle.net/11250/3011148

Hystad, J. (2022, 13.mars). Høyere utdanning sett innenfra. Ber flere ansatte om å fortelle hvordan de har det. Khrono. https://khrono.no/ber-flere-ansatte-om-a-fortelle-hvordan-de-har-det/670009

USN Hub (u.å.). Slik får du mest ut av den digitale undervisningen. https://www.usn.no/hub/studietips/slik-far-du-mest-ut-av-den-digitale-undervisningen

Damsgaard, H.L. (2022, 3. februar). Å forske på egen virksomhet [Presentasjon Rundebordkonferanse]. Læringsfestivalen, NTNU.

Hystad, J. (2022, 12.januar). Skal finne ut hvordan vitenskapelig ansatte egentlig har det. Khrono. https://khrono.no/skal-finne-ut-hvordan-vitenskapelig-ansatte-egentlig-har-det/649053

Damsgaard, H.L. (2021, 15.desember). Vi må bli mer opptatt av innholdet i de vitenskapelige artiklene enn av rankingen. Forskerforum. https://www.forskerforum.no/vi-ma-bli-mer-opptatt-av-innholdet-i-de-vitenskapelige-publikasjonene-enn-av-rankingen-skriver-hilde-larsen-damsgaard/

Damsgaard, H.L. (2021). Hvordan måler man egentlig vakkert? Forskerforum (10), 42. 

Sandaker-Nielsen, G. (2021, 15.desember). Underviserundersøkelsen. https://www.youtube.com/watch?v=DHFRNyjI48g

Damsgaard, H.L. (2021, 11.oktober). Debatt(u)kultur. Khrono. https://khrono.no/debattukultur/619465

Damsgaard, H.L. (2021, 21.mai). Svarte skjermer 2.0. Khrono. https://khrono.no/svarte-skjermer-20/543829

Damsgaard, H.L. (2021, 18.mars). Fra svarte skjermer til synlige ansikter. Studielivskvalitet og SMART undervisningsplanlegging [Digital presentasjon] Akademikernes tariffpolitiske skolekonferanse. https://app.frame.io/presentations/8506fde0-3517-4b41-a437-1d9364e886b7

Damsgaard, H.L. (2021, 17.mars). Studielivskvalitet [Film]. Kvalitetskonferansen på Høgskolen i Innlandet. https://www.youtube.com/watch?v=reT6f-jQfJM

Damsgaard, H.L. (2021, 24.januar). Kunnskapsshopping. Khrono. https://khrono.no/kunnskapsshopping/548350

Berg, K., Slette, A.L. & Damsgaard, H.L. (2021, 13.januar.). Den om studielivskvalitet og svarte skjermer. [Podkast, episode 30]. https://soundcloud.com/nokutpodden/den-om-studielivskvalitet-og-svarte-skjermer

Lofthus, L.G., Damsgaard, H.L & Nordsteien, A. (2020, 27.november). Hilde Larsen Damsgaard og Anita Nordtsteien om akademisk skriving. [Podkast, episode 17]. eDU-podden. https://share.transistor.fm/s/59b6ea1d

Damsgaard, H.L. (2020, 28. oktober). Quality of Study Life - Students´experience of quality in higher education. Learning Forum, University Center in Svalbard. 

Damsgaard, H.L. (2020, 28. oktober). Quality of Study Life - SMART planing in digital environments. Learning Forum, University Center in Svalbard. 

Lofthus, L.G., Damsgaard, H.L & Nordsteien, A. (2020, 27.november). Hilde Larsen Damsgaard og Anita Nordsteien om medforfatterskap. [Podkast, episode 18]. eDU-podden. https://share.transistor.fm/s/ea32d970

Damsgaard, H.L. (2020, 24.november). Studielivskvalitet, svarte skjermer og digitale læringsomgivelser. Webinarfestivalen. https://youtu.be/2KDEpsx8Pqk

Damsgaard, H.L. (2020, 9.september). Studielivskvalitet i digtale læringsomgivelser [Blogginnlegg]. https://eblogg.usn.no/2020/09/09/studielivskvalitet-i-digitale-laeringsomgivelser-2/

Damsgaard, H.L. (2020, 3.september). Studielivskvaliitet: Når vi møtes digitalt, er aktivitet fortsatt viktig. Khrono. https://khrono.no/studielivskvalitet-nar-vi-motes-digitalt-er-aktivitet-fortsatt-viktig/512481

Lofthus, L.G. & Damsgaard, H.L. (2020, 2. september). Hilde Larsen Damsgaard Om studielivskvalitet [Podcast, episode 5]. L. Lofthus. eDUpodden. https://share.transistor.fm/s/7dc0d57a

Viken, H., Olsen, S.B. & Damsgaard, H.L. (2020, 31. juli). Tips og triks for studiestarten. [Podkast episode 2]. I H. Viken & S., B. Olsen. Olapodden. https://open.spotify.com/episode/66V4PenBZRaWuJIhs3pOey

Damsgaard, H.L. (2020, 2.juli). Studielivskvalitet: Kvalitet sett fra studentenes side [Blogginnlegg]. https://eblogg.usn.no/2020/07/02/studielivskvalitet-kvalitet-sett-fra-studentenes-side/

Damsgaard, H. L. (2020). Medforfatterskaptes gråsoner. https://khrono.no/medforfatterskapets-grasoner/508200

Damsgaard, H.L. (2020). Jeg håper høyere utdanning ikke blir som før. Forskerforum (6), 42 - 43. https://www.forskerforum.no/jeg-haper-vi-snart-slutter-a-la-tellekanttenkningen-dominere/

Damsgaard, H.L. (2020). Svarte skjermer i digitale undervisningsrom. https://khrono.no/svarte-skjermer-i-digitale-undervisningsrom/482814

Larsgaard, A.K., Krane, V. & Damsgaard.H.L (2020). Brikke eller aktør og samskaper. Ungdommer i barnevernet og deres fortellinger om å vre deltakere i et samskapingsprosjekt. Norges barnevern (1), 4 - 21. https://doi.org/10.18261/ISSN.1891-1838-2020-01-02

Damsgaard, H.L. (2019). Fagfellevurdering - felle eller vurdere? Forskerforum (10), 38-39. https://www.forskerforum.no/fagfellevurdering-felle-eller-vurdere/

Damsgaard, H.L. (2019). Det som teller for studentene. https://khrono.no/kvalitet-meninger-student/det-som-teller-for-studentene/416163

Damsgaard, H. L. & Lindvig, I.K. (2019). Utdanning og danning. I A. Lone & T.J. Halvorsen. Sosialpedagogiske perspektiver (s.61-73). https://openarchive.usn.no/usn-xmlui/bitstream/handle/11250/2650628/2019DamsgardUtdanningPostprint.pdf?sequence=4&isAllowed=y

Lindvig, I.K. & Damsgaard, H. L. (2019). Kom inn i skolesamfunnet. I A. Lone & T.J. Halvorsen. Sosialpedagogiske perspektiver (s.105-119). https://openarchive.usn.no/usn-xmlui/bitstream/handle/11250/2650626/2019LindvigKomPostprint.pdf?sequence=4&isAllowed=y

Damsgaard, H.L. (2019). Studielivskvalitet - studenters erfaring med og opplevelse av kvalitet i høyere utdanning. https://doi.org/10.18261/10.9788215031354-2019

Damsgaard, H.L. (2018). Jeg liker å skrive. https://www.forskerforum.no/jeg-liker-a-skrive/

Damsgaard, H.L. (2017). Jeg vil ikke bare telles. https://www.forskerforum.no/jeg-vil-ikke-bare-telles/

Damsgaard, H. L. & Opsahl, M. E. (2016). "Det smarteste var å ikke være smart" - evnerike elevers skolelivskvalitet. Spesialpedagogikk 2016 (6) s. 41-53. https://utdanningsforskning.no/artikler/det-smarteste-var-a-ikke-vare-smart--evnerike-elevers-skolelivskvalitet/

Damsgaard, H. L., Røsvik, K., & Øvrum, I.T. (2015). Utfordringer i arbeidet – slik erfarne barnehagelærere, lærere og helse- og sosialarbeidere ser det.  FoU i praksis (2), 113-131. http://docplayer.me/18290627-Utfordringer-i-arbeidet-slik-erfarne-barnehagelaerere-laerere-og-helse-og-sosialarbeidere-ser-det.html

Damsgaard, H.L. (2015, 13.september). Skriftlig vurdering - en tidstyv? Østlandsposten 

Damsgaard, H. L.(2015, 20.april). Kvalitet i opplæringen - duell eller dialog? Østlandsposten 0.4

Damsgaard, H. L. (2015). Livet i klasserommet - klasseledelse og tilpasset opplæring. I E.K. Høihilder & O.A. Gulbrandsen (Red.), Pedagogikk og elevkunnskap i grunnskolelærerutdanningen. PEL i GLU, (s. 41-54). Gyldendal Akademisk.

Damsgaard, H. L.& Eftedal, C. I. (2015). Når intensjon møter virkelighet – læreres erfaring med å tilpasse opplæringen. Bedre skole (1), 16-21.

Damsgaard, H. L. & Eftedal, C. I. (2015). Hvordan gjør vi det? Tilpasset opplæring i praksis. Bedre skole (1), 23-27.

Damsgaard, H.L. & Eftedal, C.I. (2014). …men hvordan gjør vi det? Tilpasset opplæring i grunnskolen. Cappelen Damm Akademisk.

Damsgaard, H.L. & Eftedal, C.I. (2014). …men hvordan gjør vi det? Tilpasset opplæring i videregående skole. Cappelen Damm Akademisk.

Damsgaard, H. L. 2014). Språkets makt. Spesialpedagogikk (2), 5-16.

Damsgaard, H.L. (2014). Sigarkassegitarene. Forskerforum (2), 14.

Damsgaard, H. L. (2013).  Tellingens tidsalder. Forskerforum (10), 36-37. 

Damsgaard, H. L. (2013). Lærerlivskvalitet - erfarne læreres opplevelse av skolehverdagen. Spesialpedagogikk (7), 54-64.

Damsgaard, H. L. (2012). Den professionelle lærer i holdning og handling: Fokus på observation ogproblematfærd. I O. Løw  & E. Skibsted (Red.), Psykologi for lærerstuderende og lærere. København: Akademisk Forlag

Damsgaard, H.L. & Eide, K. (2012). Utfordringer i velferdsstatens yrker – slik nyutdannede profesjonsutøvere ser det. Fontene forskning (1). 69-79.

Damsgaard, H. L. (2011). Når elever og foreldre varsler. Utdanning (16) s. 36-37.

Damsgaard, H.L. & Kokkersvold, E. (2011). Skolen som risiko eller beskyttelse. Bedre skole, (1). 30-33.

Damsgaard, H.L & Kokkersvold, E.(2011). Ungdom på ville veier. Et tilbakeblikk på en vanskelig ungdomstid. Unipub forlag.

Damsgaard, H.L. (2011). Når praksissjokket er over. Nyutdannede læreres opplevelse av utfordringer i yrket. Bedre skole (3), 76-81.

Damsgaard, H.L. (2011). Når elever og foreldre varsler. Utdanning (16), 36-37.

Damsgaard, H.L. (2011). To bøker om veiledning av nye lærere. Bedre skole (2), 95-97.

Heggen, K. & Damsgaard, H.L. (2010). Kva har utdanninga å seie for kompetansen?  I K. Heggen. Kvalifisering for profesjonsutøving. Sjukepleiar – lærar – sosialarbeidar (s. 96-125). Abstrakt forlag.

Heggen, K. & Damsgaard, H.L. (2010). Blir kvalifiseringa følgt opp i yrket? I K. Heggen. Kvalifisering for profesjonsutøving. Sjukepleiar – lærar – sosialarbeidar (s. 126-144). Abstrakt forlag.

Damsgaard, H.L. & Heggen, K. (2010). Læreres vurdering av egen utdanning og videre kvalifisering i yrket. Norsk pedagogisk tidsskrift (1), 28-40.

Damsgaard, H.L.(2010). Den profesjonelle lærer. Cappelen Akademisk.

Damsgaard, H.L.(2010). Den profesjonelle sosialarbeider. Cappelen Akademisk.

Damsgaard, H.L.(2010). Den profesjonelle sykepleier. Cappelen Akademisk.

Damsgaard, H.L. & Heggen, K.(2009). Ferdig kvalifisert – eller på vei mot profesjonell yrkesutøvelse?  Sosialarbeideres vurdering av utdanning og videre kvalifisering i yrket. Fontene Forskning (2), 27-40.

Damsgaard, H.L. (2009). Når opplæringsloven ikke følges. Spesialpedagogikk (10), 50-51.

Damsgaard, H.L.(2007). Kan jeg få snakke med deg? Bedre skole (3) 68-73.

Damsgaard, H.L. (2007). Når hver time teller. Muligheter og utfordringer i en profesjonell skole. Cappelen Akademisk.

Damsgaard, H.L. (2007). Profesjonell imøtekommenhet. Spesialpedagogikk (8), 4-11.

Damsgaard, H.L.(2006). Kunsten å lede en klasse – å være en tydelig, forutsigbar og imøtekommende voksen. I P. Andersen (Red.), Klasse-og læringsledelse. (s. 42-58). Unge pædagogers forlag.

Damsgaard, H. L.(2006). Når kjeft ikke hjelper, Klasselederens møte med problematferd. I P. Andersen, Peter (Red.), Klasse- og læringsledelse. (s. 13-29). Unge pædagogers forlag.

Kokkersvold, E. & Damsgaard, H.L.(2005). Can school make a differense? A qualitative study of 23 young people. Their academic experienses and criminal activities. I B.H. Johnsen (Red.), Socio-Emotional Growth and Development of Learning Strategies. (s. 273-292).  Unipub Forlag.

Damsgaard, H. L.(2005). Med åbne øjne. Observation og håndtering af problematferd. Hans Reitzels Forlag.

Damsgaard, H. L (2003). Med åpne øyne. Observasjon og tiltak i skolens arbeid med problematferd. Cappelen Akademisk Forlag.

Damsgaard, H.L.(2003). Når kjeft ikke hjelper, Utdanning (21), 71-74.

Damsgaard, H.L. (2002). Se på meg nå! Utdanning (18), 66-69.

Damsgaard, H.L.(2001). Et system med tilpasningsvansker? Skolepsykologi (2), 3-12.

Damsgaard, H.L.(2001). Med blikk for muligheter – om analyse og observasjon av problematferd i skolen. Spesialpedagogikk (4), 19-26.

Damsgaard, H.L. (2001). Med blikk for muligheter. Observasjon og analyse av problematferd i skolen. Lillegården kompetansesenter.

Damsgaard, H.L.(2000). En analysefattig skole? Norsk skoleblad (4), 24-27.

Damsgaard, H.L.(1999). Men først må vi få av ham lua. Norsk skoleblad (17), 32-33.

Damsgaard, H.L.(1998). Kampen om dynejakkene. Er skolens regler for rigide? Bedre skole, (1), 91-92.

Damsgaard, H.L.(1997). Atferdsvansker – for vanskelig for Staten? Bedre skole (2), 80-82.

Damsgaard, H.L.(1995). Elever med atferdsvansker i Lillegårdens perspektiv. Spesialpedagogikk (1), 36-42.

Damsgaard, H.L.(1995). Likeverd i skolen – intensjon eller virkelighet? Bedre skole (2), 61-65.

Damsgaard, H.L.(1994). Ungdom og kriminalitet – ungdom i et kriminologisk og sosiologisk perspektiv. Rapport 2, Statens spesiallærehøyskole

Damsgaard, H.L.(1991). Ungdom og kriminalitet – ungdom i et kriminologisk og sosiologisk perspektiv. Rapport 1, Statens spesiallærehøyskole

 

 

 

 

 

 

 

 

Publikasjoner i Cristin