Kjetil Liestøl Nielsen

Førsteamanuensis
Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for matematikk og naturfag
Campus Notodden (N-111)
Merittert underviser ved USN

Kompetanse

  • Undervisning i fysikk, matematikk, statistikk, realfagsdidaktikk, kvantitative forskningsmetoder og programmering
  • Nettbasert undervisning
  • Bruk av IKT i undervisning, spesielt bruk av studentresponssystem
  • Omvendt undervisning, både i campusundervisning og nettundervisning
  • Forskning på undervisning
  • Produksjon av video og animasjoner til utdanningsformål

Les mer på web01.usn.no/~knielsen

CV

2015 - 2015: Høgskolepedagogikk, Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST)

2008 - 2012: Doktorgrad i fysikk, Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU). Avhandling: Student Response Systems in Engineering and Science Education

2006 - 2008: Mastergrad i fysikk, Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU). Avhandling: Theoretical studies of adsorption of atoms and small molecules on an oxygen terminated (0001) surface of alpha-chromium oxide.

2003 - 2006: Bachelor i realfag (spesialisering i fysikk), Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU)

2002 - 2003: Spesialisering i fiksjon (filmproduksjon), Danvik folkehøgskole

Les mer på web01.usn.no/~knielsen

Publikasjoner

Tidsskriftpublikasjoner

Nielsen, K. L. (2020) Students’ video viewing habits during a flipped classroom course in engineering mathematics. Research in Learning Technology, 28

Nielsen, K.L., Hansen, G. & Stav, J.B. (2016) How the initial thinking period affects student argumentation during peer instruction: students’ experiences versus observations, Studies in Higher Education, 41(1), 124-138

Nigussa, K.N., Nielsen, K.L., Borck & Ø., Støvneng, J.A. (2016) Adsorption of H2, Cl2, and HCl molecules on α-Cr2O3(0001) surfaces: A density functional theory investigation, Surface Science, 653, 211-221

Nielsen, K.L., Hansen, G. & Stav, J.B. (2013) Teaching with student response systems (SRS): teacher-centric aspects that can negatively affect students' experience of using SRS, Research in Learning Technology, 21

Nielsen, K.L., Hansen, G. & Stav, J.B. (2013) Investigating Peer Instruction: How the initial voting session affects students' experiences of group discussion, ISRN Education. Article ID 290157

Nigussa, K.N., Nielsen, K.L., Borck, Ø. & Støvneng, J.A. (2011) Adsorption of hydrogen, chlorine, and sulfur atoms on alpha-Cr2O3(0001) surfaces: A density functional theory investigation, Corrosion Science, 53(11), 3612 - 3622.

Stav, J.B., Nielsen, K.L., Hansen, G. & Thorseth, T.M. (2010) Experiences obtained with integration of Student Response Systems for iPod Touch and iPhone into e-learning environments, Electronic Journal of e-Learning, 179-190

Del av bok

Nielsen, K.L. (2019) Fremme faglige samtaler ved bruk av studentresponssystem, In: 101 digitale grep – en didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse, 174-175, Fagbokforlaget

Nielsen, K.L., Stav, J.B., Hansen-Nygård & G., Thorseth, T.M. (2012) Designing and Developing a Student Response System for Mobile Internet Devices. In: Learning with Mobile Technologies, Handheld Devices, and Smart Phones, 56-68, IGI Global.

Hansen-Nygård, G., Nielsen, K.L., Thorseth, T.M., & Stav, J.B. (2012) Developing and Evaluating Practical Methodological Guidelines for use of Student Response System in Teaching, In: Learning with Mobile Technologies, Handheld Devices, and Smart Phones, 90 - 104, IGI Global.

Konferanseartikler

Nielsen, K.L. (2019) Bruk av omvendt undervisning i et nettbasert matematikkfag for lærerstudenter, MNT-konferansen, Tromsø, 80-84

Hansen-Nygård, G., Nielsen, K.L., Stav, J.B., Thorseth, T.M. & Arnesen, K. (2011) Experiences with Use of Open, Web-based Student Response Services for Smartphones, INTED2011 Proceedings, 4944 - 4950

Hansen-Nygård, G., Nielsen, K.L., Stav, J.B., Thorseth, T.M. & Arnesen, K. (2011) Experiences with Online Response Technologies in Education of Engineers, Proceedings of the 3rd International Conference on Computer Supported Education, 383 - 391

Stav, J.B., Thorseth, T.M., Nielsen, K.L. & Hansen, G. (2010) Students' experience with use of web-based student response services for modern handheld device, EDULEARN10 Proceedings : Proceedings from the International Conference on Education and New Learning Technologies, 309 - 314

Stav, J.B., Nielsen, K.L., Hansen, G., Thorseth, T.M., Bergh, R. & Bjørkli, K. (2010) Experiences with use of web-based student response services for iPod touch and iPhone, INTED2010 : Proceedings from the International Technology, Education and Development Conference, 2307 - 2316

Lu, J., Raoul, P.P., Hansen, G., Nielsen, K.L. & Stav, J.B. (2010) User centred mobile aided learning system: Student Response System - SRS, The 10th IEEE International Conference on Computer and Information Technology, 2970-2975

Stav, J.B., Nielsen, K.L., Jacobsen, D.Y., Bergh, R. & Thorseth, T.M. (2009) Integrating Student Response Services for iPod Touch and iPhone into e-learning environments, Proceedings from the International Conference of Education, Research and Innovation, 579-587

Stav, J.B., Thorseth, T.M., Nielsen, K.L. & Engh, E. (2009) Integrating new online simulator services into vocational education and training, Proceedings from the International Conference of Education, Research and Innovation, 572-579