Line Joranger

Professor
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag
Campus Vestfold (C2-58)
Joranger er professor i sosial, kultur, og samfunnspsykologi. Hennes fagområder er global helse, psykososialt arbeid med barn og unge, makt og språk, kritisk epistemologi, vitenskapsfilosofi, kultur- og samfunnspsykologi, etikk og menneskerettigheter. Joranger forskning handler om å reflekterer kritisk over diskursive praksiser og menneskretettighetenes idegrunnlag innenfor nasjonal og global helsepraksis. Hun retter søkelys på hvordan institusjonelle og politiske strukturer og ideer kan stå i veien for likeverd og anerkjennelse innenfor dagens helse- og velferdstjenester. Forskningen hennes problematiserer det intersubjektive forholdet mellom levd erfaring, kunnskap og praksis, epistemologi og behandling. Hun er opptatt av det komplekse forholdet mellom individ og sosiokulturelle kontekster, herunder forholdet mellom erfaring og viten(skap), livsverden og teknologi, forvaltningsidealer og menneskerettigheter. Hennes undervisning og arbeider og har som mål å kaste lys på (makt)forhold, logikker og argumentasjoner, som påvirker global helse og menneskers verdighet. For tiden arbeider hun med en vitenskapelig monografi for Routledge: "Fear and Care in a Pandemic: New Interpersonal Relationships with the Other, Oneself and the World". Tidligere utgivelser for Routledge er: "An interdisciplinary Approach to the Human Mind: Subjectivity, Science and Experiences in Change (Cultural Dynamics of Social Representation)". Routledge 2018. Hun er medlem av Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK-sørøst B), som fagekspert for psykologi.

Ansvarsområder

NÅVÆRENDE ANSVARSOMRÅDER

 • Programansvarlig for det internasjonale masterprogrammet: Global Health - Healthy Relationships
 • EDUC - utvikling av onlinekurs i vitenskapsteori, metode og etikk
 • Emneansvarlig for det internajonale masteremnet: Humans Meet Humans
 • Masterveiledning ved Master i Samfunn og Helse
 • Videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge
 • Master i Barnevern
 • Forskning

TIDLIGERE ANSVARSOMRÅDER:

 • Emneansvarlig for phd-kurset: Theory of Science and Research Ethics (PHDTSRE) ved phd programmet: Pedagogical Resources and Learning Processes in Kindergarten and School (PEDRES) and PhD-program in Culture Studies.
 • Underviser, veileder og sensurerer ved phd-kurset i personorientert helsearbeid.
 • Leder fakultetetes stipendiatsamlinger.  
 • Master i samfunn og helse: Underviser, veileder og sensurerer.
 • Videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge: Underviser, veileder og sensurerer.
 • Bachelor: barnevern og vernepleie: Underviser, veileder og sensurerer.
 • Programutvikling
 • Forskning 

Kompetanse

 • Global Helse
 • Psykologi, filosofi, og idéhistorie
 • Kritisk psykologi og samfunnsteori
 • Etikk og menneskerettigheter
 • Kultur og meningsdanning
 • Kvalitiativ metode
 • Diskursanalyse
 • Eksistensiell helse 
 • Makt- og språkteori
 • Sosial representasjon 
 • Kroppsfenomenologi
 • Nærmiljøarbeid
 • Demokrati- og mobiliseringsarbeid 
 • Samfunnsplanlegging 
 • Barnevern, vernepleie
 • Ledelse, kommunikasjons- og informasjonsutvikling

Publikasjoner i Cristin