Line Joranger

Professor

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag
Campus Vestfold (D1-16)
Jeg er professor i sosial, kultur, og samfunnspsykologi. Mine fagområder er global helse, psykososialt arbeid med barn og unge, makt og språk, kritisk epistemologi, vitenskapsfilosofi, kultur- og samfunnspsykologi, etikk og menneskerettigheter. I min forskning er jeg opptatt av å reflektere kritisk over diskursive praksiser og menneskretettighetenes idegrunnlag innenfor nasjonal og global helsepraksis. Jeg retter søkelys på hvordan institusjonelle og politiske strukturer og ideer kan stå i veien for likeverd og anerkjennelse innenfor dagens helse- og velferdstjenester. I min forskning problematiserer jeg det intersubjektive forholdet mellom levd erfaring, kunnskap og praksis, epistemologi og behandling. Jeg er opptatt av det komplekse forholdet mellom individ og sosiokulturelle kontekster, herunder forholdet mellom erfaring og viten(skap), livsverden og teknologi, forvaltningsidealer og menneskerettigheter. Min forskning har som mål å kaste lys på (makt)forhold, logikker og argumentasjoner, som påvirker global helse og menneskers verdighet. For tiden arbeider jeg med en vitenskapelig monografi for Routledge: "Fear and Care in a Pandemic: New Interpersonal Relationships with the Other, Oneself and the World". Tidligere utgivelser for Routledge er: "An interdisciplinary Approach to the Human Mind: Subjectivity, Science and Experiences in Change (Cultural Dynamics of Social Representation)". Routledge 2018. Jeg er medlem av Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK-sørøst B), som fagekspert for psykologi.

Publikasjoner i Cristin