Lise Katrine Jepsen Trangsrud

Lise Katrine Jepsen Trangsrud

Førsteamanuensis

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving
Campus Bø (1-152)

Kompetanse

Undervisningserfaring og pedagogisk kompetanse med særskilt vekt på friluftslivsveiledning, kroppsøving, fysisk aktivitet, helsefremmende arbeid, samt aktiviteter for barn og unge. 

Forskningskompetanse med særskilt fokus på friluftsliv, naturopplevelser, fysisk aktivitet, bærekraft, økosorg, recovery, spiseforstyrrelser, embodiment, folkehelse & livskvalitet.

I tillegg kompetanse innen samarbeidsbasert forskning, brukermedvirkning, "go-along" methods.

Erfaring fra organisasjonsarbeid, lang erfaring med frivillig arbeid, samt styreverv. 

CV

Publikasjoner

Artikler

Sundgodt-Borgen, C., Trangsrud, L. K. J., Otterbring, T. & Bratland-Sanda, S. (2022). Hiking, indoor biking, and body liking: A cross-sectional study examining the link between physical activity arenas and adults’ body appreciation. Journal of Eating Disorders.

Trangsrud, L. K. J. (2021). Nature in Mental Health Recovery Processes. In J. N. Lester & M. O'Reilly (Eds.), The Palgrave Encyclopedia of Critical Perspectives on Mental Health (pp. 1-17). Cham: Springer International Publishing. doi:10.1080/14729679.2021.1894954

Trangsrud, L. K. J., Borg, M., Bratland-Sanda, S., & Klevan, T. (2021). Shifting the eating disorder into the background—Friluftsliv as facilitating supportive strategies in everyday life recovery. Journal of Adventure Education and Outdoor Learning, 1-15. doi:10.1080/14729679.2021.1894954

Trangsrud, L. K. J., Borg, M., Bratland-Sanda, S., & Klevan, T. (2020). Emboyding Experiences with Nature in Everyday Life Recovery for Persons with Eating Disorders. International Journal of Environmental Research & Public Health, 17(8), 2784. https://doi.org/https://doi.org/10.3390/ijerph17082784 

Trangsrud, L. K. J., Borg, M., & Bratland-Sanda, S. (2020). Friluftsliv in Eating Disorder Recovery – A Systematic Review. Journal of Outdoor Recreation, Education & Leadership, 12(2), 181-204. https://doi.org/https://doi.org/10.18666/JOREL-2020-V12-I2-9607 

Bøker

Heide, T., Planke, T., Trangsrud, L. K. J., Nygren, A., & Forbundet, k. (2017). Lær å seile åpen tradisjonsbåt. Oslo: Flyt forl. I samarbeid med Forbundet kysten.

Bokkapitler

Trangsrud, L. K. J. (2020). Friluftsliv i møte med økologisk sorg. In K. I. Bjørlykhaug & A. J. Vetlesen (Eds.), Det går til helvete. Eller? Om kjærlighet, sorg og raseri i natur- og klimakrisens tid. Dinamo Forlag. 

Doktorgradsavhandling

Trangsrud, L. K. J. (2021). With Nature in Recovery: A qualitative Exploration of Experiences With Nature and Friluftsliv in Everyday Life for Persons With Eating Disorders. (Doctoral Thesis, University of South-Eastern Norway), University of South-Eastern Norway, Retrieved from https://openarchive.usn.no/usn-xmlui/handle/11250/2779008 USN Vitenarkiv database.

Mastergradsavhandling

Trangsrud, L. (2012). Friluftsliv for ungdom med minoritetsbakgrunn. Symbolsk makt og norskhetskapital. Mastergradsoppgave i idretts- og friluftslivsfag. Høgskolen i Telemark.

Konferansebidrag

Trangsrud, L. K. J. (2022). Friluftsliv and nature experiences in eating disorder recovery. Nordic Conference on Eating Disorders, Oslo. Workshop.

Trangsrud, L. K. J. (2022). Shifting the Eating Disorder into the Background: Experiences with Nature and Friluftsliv in Everyday Life Recovery. 9th International Adventure Therapy Conference, Kristiansand. Paperpresentasjon.

Trangsrud, L. K. J. (2021). Å sanke pauser i naturen – friluftsliv som mestringsstrategier i hverdagen for personer med spiseforstyrrelser. Paper presentert på Forskning i Friluft 2021, Hamar. I rapport: https://norskfriluftsliv.no/wp-content/uploads/2022/09/2022-09-16-FIF-2021-Konferanserapport-1-1.pdf

Trangsrud, L. K. J. (2018). Hvorfor er det så godt å være i naturen? Paper presentert på konferansen Natur og fysisk aktivitet i psykisk helse – En konferanse om å forlate kontoret i behandling av psykiske helseproblemer, Gardermoen.

Annet

Trangsrud, L. K. J. (2022). Hvilke roller kan friluftsliv spille i økologisk sorg? (02.01.2022), Harvest Magazine https://www.harvestmagazine.no/artikkel/hvilke-roller-kan-friluftsliv-spille-i-okologisk-sorg?k=e083808&fbclid=IwAR11hFyd_pQMSuJJsq13Grb8KruHDdl1jVr-eeuqnXa26OxW8EUFdog4d_M

Trangsrud, L. K. J. (2020). Naturen lar deg bare være som du er. ROSinfo(2), 14-15. 

Trangsrud, L. (2015). Nå kjenner jeg at jeg lever! - Friluftsliv som en vei til danning. Folkehøgskolen, 03/15.

Trangsrud, L. (2015). Du kan ikke jobbe med friluftsliv, eller? Friluftsliv, 01/15

Trangsrud, L. (2015). Drømmestudiet i friluft. Friluftsliv, 01/15.

Trangsrud, L. (2014). Søsken gjennom godt og vondt. ROSinfo, 02/14.

Trangsrud, L. (2014). Finnskogleden – helt på grensen. Finnskogvandrer´n, 01/14.

Medvirkende til:

Sanda, S. B. (2012) FRI! Fysisk aktivitet i behandling av spiseforstyrrelser. Bergen: ROS Rådgivning om Spiseforstyrrelser.