Liv B Hemmestad

Liv B Hemmestad

Førsteamanuensis
Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving
Campus Bø (1-250)

Ansvarsområder

  • Idrettscoaching (læring, ledelse og verdier i idretten)
  • Elite Coach Programmet 

Kompetanse

Utdannelse: doktorgrad i idrettsvitenskap (PhD fra NIH, 2013) med fordypning på temaet idrettscoaching; ledelse, læring, verdier i toppidrett.

Erfaring: Jobbet ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) siden høsten 2005, med praktiske og teoretiske fag. Har vært med på å utvikle trenerstudiet ved USN. Har ansvar for trenerrollen på bachelorprogrammet og emnet verdier, læring og ledelse på master. Veileder flere master studenter.

I tillegg til jobben ved USN er Liv ansatt på Olympiatoppen (OLT) som fagansvarlig idrettscoaching, siden 2007. Har utviklet olympic coach program og elite coach-programmet, som er et samarbeid mellom USN og OLT. Har jobbet med landslagstrenere/trenerteam knyttet til trener-lederutvikling og effektive team, samt flere landslag på tema lagprosesser, prestasjonskultur/utviklingskultur siden 2006.

Foredragsholder på emnene: prestasjonsutvikling, ledelse, læring og verdier

 

 

 

CV

 

Innslag i NRK-sporten: http://www.nrk.no/video/emne/Liv%20Hemmestad/

Deltatt i talk-showet «Lindmo», sammen med Marit Breivik: http://tv.nrk.no/serie/lindmo/MUHU11005713/19-10-2013

Forskning.no, 04.10.2013

http://forskning.no/sport/2013/10/handballjentenes-hemmelighet

 

Intervju i Personal og Ledelse, nr. 1, 09.09.2014.

 

Intervju i fagtidsskriftet MAGMA, Econas tidsskrift for økonomi og Ledelse, Årgang 17, 2014

 

Intervju i Skisport, 2014

 

 

Noen aktuelle foredrag/seminar:

           

28-01.2016: Female Future samling, Telemark (oppdrag HSN): «Hvordan lede det moderne mennesket?»

 

        2015: Olympiatoppens forskningskonferanse. Foredrag «Hvorfor gjør du ikke som jeg sier?!»

 

18.09.2014: Olympiatoppens forskningskonferanse. Foredrag: «Maktens betydning for læring og ledelse»

 

29.08. 2014: Teletoppen, trener-utøver samling. Foredrag og gruppeprosesser

 

20.05.2014: Tekna og NITO (Oslo og Buskerud). Foredrag: Best sammen mot felles mål»

 

10.01.2014: Norsk Rådmannsforum, lederkonferanse. Foredrag: «Mot felles mål»

 

23.10.2013: KPMG Norge, lederkonferanse. Foredrag: «Prestasjonskultur – best sammen mot felles mål».

 

07.03.2013. ICF (International Coaching Federation), Norge, konferanse. Foredrag: «Hvordan gjøre hverandre bedre? Spenninger mellom det individuelle og det kollektive».

 

Publikasjoner

Publikasjoner

Hemmestad, L.B. & Jones, R.L. (2017). Deconstructing high performance Nordic sport: The case study of women's handball ('the team as method'). Sport in Societydoi.org/10.1080/17430437.2017.1389062.

Chroni, S., Abrahamsen, F., Skille, E. & Hemmestad, L. (2017). I’ll Get By with a Little Help from my Boss. (artikkel under review I International Sport Coaching Journal)

Chroni, S., Abrahamsen, F., & Hemmestad, L. (2016). To be eye within the storm, I am challenged not stressed. Journal of Applied Sport Psychology, 28, 257-273

Abrahamsen, Frank Eirik Chroni, Stiliani; Hemmestad, Liv B. 
When caught in the eye of the storm, it is about mindset, interpretation and reflection.. 14th FEPSAC Congress of Sport Psychology; 2015-07-14 - 2015

Hemmestad, L.(2013). «Balansekunst. Ledelse, læring og makt i håndballandslaget for kvinner senior», doktorgradsavhandling, NIH.

Standal, Ø og Hemmestad, l.B. (2011) «Becoming a good coach” I Hardman & Jones (2011): «the ethics of sports coaching»,USA, NY: Routledge

Hemmestad, L.B., Jones, R.L. & Standal, Ø.F. (2010): Phronetic social science: a means of better researching and analysing coaching? Sport, Education and Society, Volume 15 Issue 4, 447

Øyvind Kvalnes og Liv Hemmestad (2010). “Loopholde ethics in sports”. Etikk i praksis. Nordic Journal of Applied Ethics (2010), 4 (1), pp. 57–67. Trondheim: Tapir Akademisk Forlag

Hemmestad, L. (XXXX). En kontekstuell tilnærming til coaching. Moving Bodies, s. 72-90

 

Jeg er medlem av to forskningsgrupper:

Idrett og politikk: https://www.usn.no/forskning/hva-forsker-vi-pa/humanistiske-fag/kultur-og-idrettspolitikk/

Kropp, bevegelse og mening: https://www.usn.no/forskning/hva-forsker-vi-pa/humanistiske-fag/kropp-samfunn-og-bevegelseskulturer/