Mirjam Lukasse

Professor
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for sykepleie- og helsevitenskap
Campus Vestfold (C3-35)
Lukasse er professor i jordmorfag. Lukasse har en internasjonal bakgrunn gjennom utdanning, arbeidserfaring og forsking. Lukasse jobber med sentrale jordmor problemstillinger som fremgang i fødsel og mer generelle temaer som vold mot kvinner.

Kompetanse

  • Undervisning
  • Veiledning master og PhD studenter
  • Ledelse av forksningprosjekter
  • Skrive søknader for bevilgning av forskningmidler
  • Kvantitative forskningsmetoder
  • Kvalitative forksningmetoder, systematisk tekst kondensering
  • Mixed methods forskningsmetoder
  • Systematisk og Scope oversikter
  • SPSS

CV

Utdanning

Akademisk

2011                    PhD, Universitetet i Tromsø (UiT), Norge

1998                    Master (MSc) in Advanced Clinical Practice in Midwifery, University of Surrey, Guildford, UK

 

Korte kurs etter fullført PhD utdanningen

2019                    «Implementation research», King’s College, London, Storbritannia

2018                    PhD- veileder kurs, OsloMet, Oslo, Norge

2014                    Universitets- og høgskolens pedagogisk basiskompetanse, Høgskole i Oslo og Akershus (HiOA)

2012                   Stata Summer School, Timberlake Consultants Ltd, London, UK

2011                    Summer School on Modern Methods in Biostatistics and Epidemiology: “Survival Analysis” and “Applied Logistic                 Regression”, Parma, Italia

 

Korte kurs som del av PhD utdanningen

2009                    Qualitative Research Methods, University of Oslo (UiO)

2009                    Analyses of Contingency Tables and Logistic Regression Analysis, UiO

2008                    Videregående kurs i epidemiologiske metoder, UiO

2008                    Innføring i statistikk via Internett: Del 1, UiO

2007                    Medisinsk forskningsmetode. Introduksjonskurs, UiO

2007                    Erasmus Summer School: “Data Analysis” & “Epidemiologic Study Design”, Nederland

2007                   Praktisk kurs i klinisk og epidemiologisk forskning, UiO

 

Klinisk og faglig utdanning

2004                    Teori og metode i faglig veiledning, Diakonhjemmet Høgskole, Oslo

2002                    Kvinnehelse – familieplanlegging og prevensjon, Oslo

1987                    Tropiske medisinske fag, Instituut voor Tropische Geneeskunde, Antwerpen, Belgia

1988                    Teologi på høgskole nivå, Leuven, Belgia

1984                    Jordmor (Midwifery), The Central School of Midwifery, Belfast, UK

1982                    Sykepleier (Nursing), Ziekenhuis de Goddelijke Voorzienigheid, Sittard, Nederland

 

Profesjonell erfaring

Akademiske stillinger

2020–                Professor 1, USN

2020–                Professor 2, OsloMet storbyuniveristet (OsloMet), tidligere HiOA

2015–2020         Professor 1, OsloMet storbyuniversitet (OsloMet) tidligere HiOA

2014–2015         Førsteamanuensis, HiOA

2011–2014         Postdoktor, finansiert av Norges Forskningsråd (NFR Nr. 204292)

2007–2011         Prosjektkoordinator for EU Daphne prosjekt, NTNU (deltids)

2007–2011         Fag- og forskningsjordmor, Rikshospitalet Oslo Universitetssykehus (OUS)

2007–2010         Stipendiat, Universitet i Tromsø, finansiert av NKS (Norske Kvinners Sanitetsforening)

2003–2007         Fag- og forskningsjordmor, Rikshospitalet, Oslo

2001–2002         Forskningsjordmor, Aker Universitetssykehus, Oslo (deltids)

Kliniske stillinger

2002–2003         Jordmor, ABC, Aker Universitetssykehus, Oslo

2002–2003         Jordmor, Rødeløkka Helsestasjon, Oslo (en dag i uka)

2001–2002         deltids Jordmor, ABC, Aker Universitetssykehus, Oslo

1999–2001         Jordmor, Observasjonsposten for gravide og ABC, Aker Universitetssykehus, Oslo, Norge

1999–1999         Jordmor, Vest-Agder Sentralsykehus, Kristiansand, Norge

1988–1997         Avdelingsjordmor, Women’s Christian Hospital, Multan, Pakistan

1987                    Jordmor, Hospital “De Westelijke Mijnstreek”, Sittard, Netherland

1984–1985         Jordmor, the Royal Maternity Hospital, Bournemouth, Storbritannia

 

Veiledning, undervisning, sensor

Fullførte doktorgrads avhandlinger

Lena Henriksen Sexual violence, pregnancy and childbirth 2015 (hovedveileder); Maria Flem Sørbø Adult abuse, postnatal depression and breasfeeding 2016 (biveileder); Poonam Rishal: Domestic Violence and Pregnancy in Nepal – Developing and Evaluating Interventions in Antenatal Care to Improve the Safety of Women 2018 (hovedveileder) Berit Mortensen, Making Midwifery Matter – Introduction of a Midwife-led Continuity Model of Care in occupied Palestine 2020 (biveileder) Iren Borgen A randomised controlled trial of a mobile application for women with gestational diabetes, 2020 (hovedveileder) Eva Marie Flaathen (OsloMet) The Safe-Pregnancy study - development and testing a tablet intervention for pregnant Norwegian, Pakistani, and Somali women with a history of intimate partner violence, 2022 (biveileder)  Lise Christine Gaudernack (OsloMet) Progress in and augmentation of labour (2023) Enid Myhren Leren (USN) The PreCare Study Pre-admission early labour care: An electronic educational intervention to improve early labour care and women’s pre-admission early labour experience: A mixed-method study (2023) Åsa Waldum (UiO) Pain relief during childbirth -with special focus on pudendal nerve block, 2023 (biveileder)

Pågående hovedveileder for doktorgradsarbeid

Kjersti Engen Marsdal (OsloMet) Induksjon for fødselsstart, hva mener kvinner og helsepersonell?

Hanna Oommen (USN) The impact of multicultural doula support on immigrant women’s childbirth experiences, birth outcomes and use of hospital maternity services  – a longitudinal multi-centre study

Pratibha Chalice (NTNU) Domestic violence and it's effect on pregnant women's health 

Pågående biveileder for doktorgradsarbeid

Angeline Elisabeth Styve Einarsen (UiO) Progress in labour

Marit Halvorsen (OsloMet) Analyses of conversations between midwives and pregnant women on sensitive topics

Katarina Nymoen (UiO) Implementing Dyadic Development Psychotherapy 

Astrid Midtsund (OsloMet) Public Health Nurses work with detecting and handling violence against pre-school children

Hannah Fonkalsrud (USN) Vulnerable pregnant women, associations and outcomes

Ingvill Øvsthus (NTNU) Development and testing of digital support for women after a traumatic birth 

 Annet arbeid i forbindelse med master og doktorgradsarbeid

·     Hovedveileder og sensor for cirka 34 masterstudenter

·     Sensor/opponent ved midtveisvurdering for 3 PhD studenter i Sverige, opponent for 3 PhD studenter i Uppsala og  1 på Island, i bedømmelses komite for sluttvurdering for 2 PhD studenter.

·     Medlem i komiteen for vurdering av førsteamanuensis/professor stilling og PhD stilling, flere ganger.

Undervisning (utdanning og korte kurs)

2005–               Jordmorstudenter i ulike emner som smertelindring, fødselsangst, forebygging av rifter, tverrkulturell kommunikasjon, og forskningsmetoder

2013                 Anestesileger fra de Nordisk land om tverrkulturell kommunikasjon, kurset var del av deres spesialisering i obstetrisk anestesi, Oslo

2001–2007      Sykepleierne som tok etterutdanningen i omsorg for nyfødte, Oslo

2004–2006      Sykepleierstudenter i obstetrikk ved Lovisenberg Diakonale Høgskole, Oslo

2003–2011      Jordmødre, sykepleierne og hjelpepleierne i ulike emner og ved ulike korte dagskurs og seminarer ved Rikshospitalet og Ullevål Sykehus, nå begge del av Oslo Universitetssykehus (OUS)

Administrasjon og ledelse

2020 -               Medlem i programutvalget for PhD utdanningen i personorientert omsorg ved Fakultet for Helse og Sosial Vitenskap ved USN

2017- 2022         Prosjektleder for NFR prosjektet ”Prepraring for the worst – promoting safety behaviors among Norwgian, Somalian and Pakistani women attending routine antenatal care – an RCT

2013–2018        Prosjektleder for NFR prosjektet “Prevention of hyperglycaemia in antenatal care using tailored communication strategies”, et prosjekt med en stipendiat og en postdoktor.

2013–2017         Associate Editor & medlem av redaksjonsrådet i “Journal of Sexual & Reproductive Health Care”

2011–2014         Medlem av Faglig etisk utvalg i Den norske jordmorforening

2012–2013         Leder for vitenskapelig Komité for Nordisk Jordmor Kongress, 13.–15. June 2013

2010–2012        Medlem av forskningskomiteen på Divisjon for Kvinner og Barn ved Oslo Universitetssykehus

2012–2015        Prosjektleder for forskningsprosjekt om seksuell overgrep med stipendiat Lena Henriksen finansiert av Helse Sør-Øst.

2007–2011         Prosjektkoordinator for Bidens studien, en EU-finansiert prosjekt med 6 deltagende land. Hadde ansvar for organisering av fysiske og telefon møter, rapportering, trykk og skanning av spørreskjemaer, referater, med mer.

2005–2008         Medlem i sentral styret for Den norkse jordmorforening (Dnj).

2006–2008         Styreleder for Sameiet Brobekkveien 26-28-30, Oslo

2003–2006         Styremedlem i styret Sameiet Brobekkveien 26-28-30, Oslo

2002–2005         Nestleder I fylkesforeningen for Dnj I Olso         

1988–1997            Avdelingsjordmor ved «The Women’s Christian Hospital» i Multan (Pakistan)

 Finansiering og priser

2018     Forskningsprisen for å være blant de 10 mest produserende forskere i 2017,  ved Fakultet for helsevitenskap ved OsloMet

2017     Forskningsmidler fra NFR , nr. 260355 ”Preparing for the worst – promoting safety behaviors among Norwegian, Somali and Pakistani women attending routine antenatal care – an RCT, 9.370’ NOK

2015     Høgskolen i Oslo og Akershus sin FoU pris for 2014, 60’ NOK

2014     Instituttet for Helse Ernæring og Ledelse (HEL) sin FoU pris for 2014, 25’ NOK

2014     Stipend fra Jordmorforbundet i NSF for en arbeidsmiljøundersøkelse blant jordmødre, 50’ NOK

2013     Forskningsmidler fra NFR (project Nr. 228517) for prosjektet: “Using tailored communication strategies to reduce hyperglycemia in pregnancy”, 6.270’ NOK

2013     Stipend fra Den norske jordmorforening, prosjektet for gravide med svangerskapsdiabetes 20’ NOK

2012     Helse Sør-Øst, midler for a stipendiat Lena Henriksen, 3 år heltids (Project No.: 2012010) 2.631’ NOK

2011     NFR finansiert eget postdoktor prosjekt (Nr.204292/H10), 3.258’ NOK.

2009     Norsk Perinatalmedisinsk Forening: NPF-prisen 2009 25’ NOK

2009     Prisen for best frie foredrag i obstetrikk ved De 22. Norske Perinataldager 5000 NOK

Internasjonal samarbeid, arbeid og nettverk

2018–2019        Hospiterende professor ved Judith Lumley Centre, Latrobe Univesity, Melbourne, Australia (3 måneder)

2014–                 Medlem i WHELM (Wellbeing in the Healthservice of Midwives) et internasjonalt nettverk om arbeidssituasjonen for jordmødre medlemmer: Australia, Canada, UK, Tyskland, Sverige, Norge.

2012–2013        Hospiterende forsker ved “the National Perinatal Epidemiology Unit, the Medical Sciences Division, University of Oxford”, for 10 måneder: September 2012 – June 2013.

2013–2017        Associate editor for “the Journal of Sexual and Reproductive Health”.

2012–2018        Medlem av en internasjonal studie finansiert av NFR (GLOBVAC) mot Vold mot kvinner, med samarbeidspartnere fra Sverige, Norge, USA, Sri Lanka og Nepal, med Professor Berit Schei som prosjektleder.

2007–2011        Prosjektkoordinator, Bidens studien med partnere fra Belgia, Island, Estland, Sverige & Danmark

2011, 2014        Deltager i møter om jordmorutdanningen i de nordiske land. Initiativtagere til møtene har vært jordmorforeningene og den Nordiske Jordmororganisasjonen.  Første møte fant sted i 2011 i Reykjavik, det andre møte i 2014 i Køpenhavn.

 Formidling av forskning (utvalgte)

Inviterte presentasjoner internasjonalt

2024    Care4 Conference Anwerp, Belgium Keynote speaker Pregnant women with vulnerabilities  - consequences for reproductive health and midwives' role

2019     Monash University research meeting (Melbourne) Results of the Pregnancy+ study

2016     The International Conference of the International Society of Psychosomatic Obstetrics & Gynecology, (Malaga) Abuse in the healthcare and other Bidens results

2015     2nd European Congress of Intrapartum Care (Porto), Why women fear and what can be done about it?

2013     The International Conference of the International Society of Psychosomatic Obstetrics & Gynecology (Berlin), Fear of Childbirth in Western Europe – Results from the Bidens Study

2012     The 22nd European Congress of Obstetrics & Gynecology (Tallinn), Abuse and mode of delivery in the Bidens study

2011     Bidens seminar i Reykjavik og Tallinn, The influence of childhood abuse on adult health

2010     The International Conference of the International Society of Psychosomatic Obstetrics & Gynecology (Venice), Childhood abuse and fear of childbirth – Results from the Bidens Study

Inviterte presentasjoner nasjonalt

2022    Sårbare gravide - identifisering og behandling, Perinataldagene, Hurtigruta 

2019     Vold og seksuell og reproduktiv helse, Fødselsfestivalen, Drammen

2017     Krenkelser i helsevesenet – Fagforbundets konferanse for barnepleiere og jordmødre (Gol)

2014     Vold mot kvinner: En Global epidemi, Arrangør: CARE og Stopp vold mot kvinner (Rød Knapp)

2014     Perintaldagen i Helse SørØst, Har symptomer på depresjon noe betydning for svangerskapslengde?

2013     Nasjonal seminar for jordmødre organisert av Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse, Bruk av vann som smertelindring.

2012     Kvinnehelsedagene primær organisator Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS), Overgrep i barndommen – har det betydning for svangerskap og fødsel?

2012     Universitetssykehuset Akershus, Seminar, presentasjon av doktorgradsarbeidet

2011     Seminar for jordmødre organisert av Den norske jordmorforening (Dnj), Vold mot kvinner, fødselsangst og konsekvenser for svangerskap og fødsel – Bidens studie

Presentasjon av akseptert abstrakt internasjonalt

2019     The triennial Nordic Midwifery Conference, Reykjavik, Midwives perceptions of their work environment.

2019     Den 3. Europeiske konferanse om vold i nære relasjoner, Oslo, Jordmødres og kvinner erfaringer med routine spørsmål om vold i svangerskapet

2017     The triennial International Midwifery Conference, Abuse in the Healthcare, Midwives´empowerment

2015     The XXI FIGO World Congress Gynecology and Obstetrics, Prevalence of experienced abuse in     healthcare and associated obstetric characteristics in six European countries, planned 8.10.15

2012     The XX FIGO World Congress Gynecology and Obstetrics, Emotional, Physical and Sexual abuse in Pregnant Women and Mode of Delivery in Six European Countries

2010     The 18. Nordic Congress of Midwives, organized by the Nordic Federation of Midwives, presenterte 3 studier fra mitt doktorgradsarbeidet og deltok I ett seminar om forebygging av perineale rifter

Presentasjon av akseptert abstrakt nasjonalt

2019     Nasjonalt diabetes forum, Gardermoen, Kunnksap om svangerskapsdiabetes, Gravid+ resultater

2018     De 31. Norske Perinataldager, Stavanger, Kunnskap om svangerskapsdiabetes

2016     De 29. Norske Perinataldager, Fredrikstad, Ønske om keisersnitt og fødselsmetode

2014     De 27. Norske Perinataldager på hurtigruta, Associerte faktorer med ikke planlagt svangerskap

2013     De 26. Norske Perinataldager in Haugesund, Bruk av vann som smertelindring og overflytting i fødsel

 Intervjuer

2015     Leger kan forhindre fødselsangst Tidsskr Nor Legeforen nr. 9, 2015;135 Schaar Fjellhaug M

2015     Krenkelser i helsevesenet setter varige spor. Forskning.no [Internett] 2015-04-02 Balci S

2015     Overgrep kan gi fødselsangst. Sykepleien.no 2015-05-19 Dietrichson S

2015     Abuse by health personnel leaves permanent scars. Sciencenordic.com 2015-05-31, Balci S

2011     Når fødsel blir frukt, VG 27.mars 2011, tekst Andersen HE

2011     Fødselsangst avslører overgrepshistorie, Jordmora (NSF), 2-2011, Valum S

Publikasjoner i Cristin