Nils-Olav Skeie

Professor
Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
Institutt for elektro, IT og kybernetikk
Campus Porsgrunn (B-250A)
Underviser BSc og MSc studenter i sensorenheter, målesystemer, programvareutvikling, industrial IT og maskinlæring. Veileder BSc og Msc prosjekt- og hovedoppgaver, og PhD studenter. Leder AMOC (Applied Modeling and Control) forskningsgruppe, en gruppe med fokus på både digitalisering, datainnsamling/analyse, og fysikkbasert (mekanistisk) og datadreven modellering. Maskinlæring (ML) omfatter en stor del av datadreven modellering i gruppen.

Ansvarsområder

1. Underviser emner på BSc og MSc nivå innen:

 • sensor og målesystemer,
 • softsensorer; kombinere sensorer og matematiske modeller,
 • Programmering og programvareutvikling,
 • Industrial IT med fokus på industrielle styresystemer,
 • Autonome systemer.

2. Underviser PhD studenter innen maskinlæring og kunstig intelligens.

3. Veiledning av BSc og MSc prosjektoppgaver, MSc hovedoppgaver og PhD stipendiater.

4. Leder av AMOC forskningsgruppe. Forskningsgruppen fokuserer på digitalisering og utvikling, validering og testing av matematiske modeller for dynamiske systemer. Matematiske modeller omfatter både fysikkbaserte og datadrevne modeller. Datadreven modellering inkluderer maskinlæring (ML) og kunstig intelligens (AI).

5. Del av ledelsen i DigiPro senteret, et nasjonalt senter for å bistå prosessindustrien med bedre bruk/implementering/integrering av digitalisering.

Kompetanse

Forskningsområder:

 • datadrevne modeller, soft sensor, maskinlæring (ML) og kunstig intelligens (AI),
 • sensor nettverk, både trådbasert og trådløse,
 • måle- og overvåkningssystemer,
 • Måling i olje/vann sepratorer,
 • nivåmåling,
 • smarte bygninger og byer,
 • velferdsteknologi, for å assistere mennesker i smarte bygg og byer,
 • predektivt vedlikehold for industrien.

CV

Publikasjoner

Publikasjonsliste i Google Scholar

Publikasjoner i Cristin