Tonje Harbek Brokke

Rådgiver
Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Team Etter- og videreutdanning HIU
Campus Notodden (S-424)

Ansvarsområder

 • Etter - og videreutdanningsenheten (EVU) på USN HIU:
  • Prosjektkoordinator: Nettverk for veiledning av nyutdannede lærere (www.nyutdannede.no) (2003 - d.d.)
  • Prosjektkoordinator: Ny som lærer - Buskerud, Telemark, Vestfold og Østfold (2003 - d.d.)
  • Prosjektkoordinator: Sustainable Transition from Teacher Education to the Profession (STEP): Becoming a professional teacher (2021-2025)
  • Prosjektkoordinator: Sustainable Ecosystems of Mentoring for Newly Qualified Teachers (NTI-SEM) (2020 - 2024)
  • Prosjektkoordinator: Nordisk nettverk: Nordplus Horizontal - Nye lærere (2016 - d.d.)
  • Praksiskoordinator: Faglærerutdanningene i Kroppsøving og Kunst og håndverk (2010 - 2016)
  • Administrativ konsulent: Senter for Profesjonalisering (2012 - 2016)
 • PARAT USN
  • Hovedtillitsvalgt for Parat USN (2016 - d.d.)
  • Plasstillitsvalgt for Parat USN på Campus Notodden og Campus Rauland (2009 - d.d.)
  • Fakultetstillitsvalgt for Parat på HIU (2016 - d.d.)
  • USN Likestillingsutvalg: nestleder (2020 - d.d.)

Kompetanse

Lang og bred erfaring med administrativ prosjektledelse av ulike interne og eksternt finansierte prosjekter på EVU på lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå, særlig knyttet til feltet Veiledning for nyutdannede lærere.

Utdanningsbakgrunn:

 • USN: Master i Pedagogikk: Utdanningsledelse (120 stp) h2020 - d.d.
  • Pedagogikk som fag og vitenskap (h20)
  • Utdanningspolitikk og -reformer (v21)
  • Endringsledelse (h21)
  • Ledelse av kompetanseutvikling med vekt på aksjonslæring (v22)
  • Pedagogisk ledelse (h22)
  • Vitenskapsteori og forskningsmetode (v23)
 • USN: HRM (15 stp) v2020
 • USN: Samfunnsfag med vekt på politikk og flerkulturelle samfunn (10 stp) v2019
 • USN: Nettverksrelasjoner og påvirkningsprosesser (10 stp) v2018
 • USN: Endringsledelse (10 stp) h2017
 • HiT: Politikarskulen (10 stp, offentlig forvaltning) h2014 - v2015
 • HiT: Tverrfaglig veiledning (30 stp) h2008 - v2009
 • HiT: Praktisk veiledning (10 stp) h2004
 • HiT: PPU - Faglærer i fremmedspråk (engelsk) og samfunnsfag (60 stp) h2002 - v2003
 • Luther College, USA: Antropologi, arkeologi (60 stp) h1996 - v1997
 • HiT & HiA: Cand. mag (Ex.phil, engelsk, historie, og u-landsstudier): 1993 - 1998

CV

2018 - d.d.: Universitetet i Sørøst-Norge, Campus Notodden: EVU (Etter- og videreutdanningsenheten)

2018 - d.d.: Hovedtillitsvalgt for Parat USN

2016 - 2018: Høgskolen i Sørøst-Norge, Campus Notodden: EVU (Etter- og videreutdanningsenheten)

2016 - 2018: Hovedtillitsvalgt for Parat HSN

2014 - 2016: Hovedtillitsvalgt for Parat HiT

2003 - 2016: Høgskolen i Telemark, Notodden: EVU (Etter- og videreutdanningsenheten) og Praksiskoordinator for faglærerutdanningene i Kroppsøving og Kunst og håndverk

2002 - 2003: Høgskolen i Telemark, Campus Notodden: Biblioteket

1999 - 2002: Royal & Sun Alliance Insurance, Bristol, UK

 

 

Publikasjoner