Tonje Harbek Brokke

Rådgiver

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Team Etter- og videreutdanning HIU
Campus Notodden ()

Ansvarsområder

 • Etter - og videreutdanningsenheten (EVU) på USN HIU:
  • Prosjektkoordinator: Nettverk for veiledning av nyutdannede lærere (www.nyutdannede.no) (2003 - d.d.)
  • Prosjektkoordinator: Ny som lærer - Buskerud, Telemark, Vestfold og Østfold (2003 - d.d.)
  • Prosjektkoordinator: Sustainable Transition from Teacher Education to the Profession (STEP): Becoming a professional teacher (2021-2025)
  • Prosjektkoordinator: Sustainable Ecosystems of Mentoring for Newly Qualified Teachers (NTI-SEM) (2020 - 2024)
  • Prosjektkoordinator: Nordisk nettverk: Nordplus Horizontal - Nye lærere (2016 - d.d.)
  • Praksiskoordinator: Faglærerutdanningene i Kroppsøving og Kunst og håndverk (2010 - 2016)
  • Administrativ konsulent: Senter for Profesjonalisering (2012 - 2016)
 • PARAT USN
  • Hovedtillitsvalgt for Parat USN (2016 - d.d.)
  • Plasstillitsvalgt for Parat USN på Campus Notodden og Campus Rauland (2009 - d.d.)
  • Fakultetstillitsvalgt for Parat på HIU (2016 - d.d.)
  • USN Likestillingsutvalg: nestleder (2020 - d.d.)

Kompetanse

Utdanningsbakgrunn:

 • USN: Master i Pedagogikk: Utdanningsledelse (120 stp) h2020 - d.d.
  • Pedagogikk som fag og vitenskap (15 stp h20)
  • Utdanningspolitikk og -reformer (15 stp v21)
  • Endringsledelse (h21)
  • Ledelse av kompetanseutvikling med vekt på aksjonslæring (v22)
  • Pedagogisk ledelse (h22)
  • Vitenskapsteori og forskningsmetode (v23)
 • USN: HRM (15 stp) v2020
 • USN: Samfunnsfag med vekt på politikk og flerkulturelle samfunn (10 stp) v2019
 • USN: Nettverksrelasjoner og påvirkningsprosesser (10 stp) v2018
 • USN: Endringsledelse (10 stp) h2017
 • HiT: Politikarskulen (10 stp, offentlig forvaltning) h2014 - v2015
 • HiT: Tverrfaglig veiledning (30 stp) h2008 - v2009
 • HiT: Praktisk veiledning (10 stp) h2004
 • HiT: PPU - Faglærer i fremmedspråk (engelsk) og samfunnsfag (60 stp) h2002 - v2003
 • Luther College, USA: Antropologi, arkeologi (60 stp) h1996 - v1997
 • HiT & HiA: Cand. mag (Ex.phil, engelsk, historie, og u-landsstudier): 1993 - 1998

CV

2018 - d.d.: Universitetet i Sørøst-Norge, Campus Notodden: EVU (Etter- og videreutdanningsenheten)

2018 - d.d.: Hovedtillitsvalgt for Parat USN

2016 - 2018: Høgskolen i Sørøst-Norge, Campus Notodden: EVU (Etter- og videreutdanningsenheten)

2016 - 2018: Hovedtillitsvalgt for Parat HSN

2014 - 2016: Hovedtillitsvalgt for Parat HiT

2003 - 2016: Høgskolen i Telemark, Notodden: EVU (Etter- og videreutdanningsenheten) og Praksiskoordinator for faglærerutdanningene i Kroppsøving og Kunst og håndverk

2002 - 2003: Høgskolen i Telemark, Campus Notodden: Biblioteket

1999 - 2002: Royal & Sun Alliance Insurance, Bristol, UK