Tonje Stenseth

Førsteamanuensis

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for pedagogikk
Campus Porsgrunn (D-3113)
I min doktorgrad skrev jeg om hvordan elever i videregående skole evaluerer og velger tekstkilder når de skal løse komplekse leseoppgaver - med et særlig fokus på hvordan kilde- og troverdighetsvurderinger blir vektlagt. Relaterte forskningsinteresser er dybdelesing, lesing og læring i digitale omgivelser, digitalisering i skolen og høyere utdanning, samt individuelle forskjeller hos elevene og studentene relatert til deres læringsarbeid (pedagogisk og kognitiv psykologi).

Ansvarsområder

Undervisning

  • Vitenskapsteori og metode (master)
  • Selvregulering, sosial kompetanse og sosiale og emosjonelle vansker (master)
  • Relasjonskompetanse og livsmestring (master) 
  • Metode for forskning i barnehage og skole (Ph.D.)
  • Digitalization and epistemic change (Ph.D.)

Veiledning

Masterstudenter i grunnskolelærerutdanningen (GLU)

Medlem av forskergruppen:

Pågående prosjekter

Kompetanse

Utdanning

2012 - 2018: Doktorgrad i pedagogikk, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo

2009 - 2011: Mastergrad i pedagogikk, pedagogisk-psykologisk rådgivning, Pedagogisk Forskningsinstiutt, Universitetet i Oslo

2007 - 2008: Bachelorgrad i pedagogikk, Pedagogisk Forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo

2004 - 2007: Bachelorgrad i medievitenskap, Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo

 

CV

Arbeidserfaring

2019 - d.d.: Førsteamanuensis, Institutt for pedagogikk, Universitetet i Sørøst-Norge

2018 - 2019. : Førstelektor, Institutt for pedagogikk, Universitetet i Sørøst-Norge

2012 - 2018 : Stipendiat, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo

2010 - 2012: Pedagogisk-psykologisk rådgiver, Bærum PPT

 

Verv og andre funksjoner 

2023 - : Varamedlem fakultetsstyret, Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap, Universitetet i Sørøst-Norge

2020 - : Eksternt medlem instituttråd, Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning, Oslo Met 

2014 - 2016: Styremedlem, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo

Publikasjoner

Fagfellevurderte publikasjoner

Stenseth, Tonje (2021). Hvordan fremme studentaktivitet og engasjement for læring? En designbasert studie av omvendt undervisning og videorefleksjoner i lærerutdanningen. Acta Didactica Norden, 15(3) . DOI: https://doi.org/10.5617/adno.8313

Stenseth, Tonje (2021). Når målet er læring - har elevene gode nok digitale leseferdigheter? Norsk pedagogisk tidsskrift, 1, 4-16. DOI: https://doi.org/10.18261/issn.1504-2987-2021-01-02

Stenseth, Tonje (2019). How and what students read. A study of evaluation and document selection processes in task-oriented reading. Doktoravhandling forsvart ved det Utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo. 

Stenseth, Tonje & Strømsø, Helge Ivar (2018). To read or not to read: A qualitative study of students' justifications for document selection in task-oriented reading. Scandinavian Journal of Educational Research, 63, 771-788. DOI: https://doi.org/10.1080/00313831.2018.1434828

Strømsø, Helge Ivar; Bråten, Ivar & Stenseth, Tonje (2017). The role of students' prior beliefs in recall and evaluation of information from texts on socio-scientific issues. Nordic Psychology, 69(3), 127-142 DOI: https://doi.org/10.1080/19012276.2016.1198270

McCrudden, Matthew; Stenseth, Tonje; Bråten, Ivar & Strømsø, Helge Ivar (2016). The Effects of Topic Familiarity, Author Expertise, and Content Relevance on Norwegian Students' Document Selection: A Mixed Methods Study. Journal of Educational Psychology, 108(2), 147-162. DOI: https://doi.org/10.1037/edu0000057

Stenseth, Tonje; Bråten, Ivar & Strømsø, Helge Ivar (2016). Investigating interest and knowledge as predictors of students' attitudes towards socio-scientific issues. Individual and Learning Differences, 47, 274-280. DOI: https://doi.org/10.1016/j.lindif.2016.02.005

 

Fagfellevurderte konferansebidrag 

Stenseth, Tonje; Egeberg, Gunstein C. & Ingulfsen, Line (2022, 22.-24. juni). Teachers' transformative agency and technology use in one-to-one classrooms - a mixed-methods study. [Paperpresentasjon] The European Association for Research on Learning and Instruction, special interest group 11 (EARLI SIG), Oldenburg, Tyskland

Stenseth, Tonje (2022, 10.-11. mai). Hvordan studieforberede elever i videregående skole? En mixed-methods studie av elevers kunnskapsarbeid med fokus på lesing. [Faglig presentasjon] Skriv! Les! Nordisk forskerkonferanse om lesing, skriving, og literacy, Trondheim

Stenseth, Tonje (2022, 9.-10. mai). Video som studentaktiv og integrerende arbeidsmetode i lærerutdanningen. [Faglig presentasjon] Læringsfestivalen, NTNU, Trondheim

Stenseth, Tonje (2021, 3.-5. november). Exploration of flipped classroom and video reflections in teacher education. [Paperpresentasjon] Nordic Educational Research Association (NERA), Odense, Danmark

Stenseth, Tonje (2020, 4.-6. mars). Competent readers in digital contexts. [Paperpresentasjon] Nordic Educational Research Association (NERA), Turku, Finland

Stenseth, Tonje (2016, 11.-13. juli). Who and what to trust when selecting between different sources of information? [Poster presentasjon] The European Association for Research on Learning and Instruction, special interest group 2 (EARLI SIG), Genève, Sveits

Stenseth, Tonje; Strømsø, Helge Ivar; Bråten, Ivar (2014, 3.-7. april). "I remember what the text says but don't really think it's true (when it disagrees with me)". [Paper presentasjon]. American Educational Research Association (AERA), Philadelphia, USA

 

Annen formidling 

Oddvik, M. & Stenseth, T. (2023). Videolekser. Profesjonskonferansen 2023, campus Vestfold, USN.

Aagaard, T., Brazier, E. & Stenseth, T. (2022). Kildekritikk, konspirasjonsteorier og om behovet for å kunne lese digitale tekster: En samtale om temaer alle med ansvar for barn og unges læring i en digital tid bør ha et våkent forhold til. Teknologidagene, Kongsberg.

Stenseth, Tonje (2022). Digital lesing - hva, hvorfor og hvordan? Kurs for Utdanningsetaten i Oslo, hotel Bristol, Oslo. 

Stenseth, Tonje (2022). Når målet er læring - har elevene gode nok digitale leseferdigheter? Presentasjon på litteraturfestivalen Ribsenfestivalen, Grimstad.

Stenseth, Tonje & Beal, Charlotte (Programdeltakere). (2022, 20.09.). Den om videorefleksjon for læring. [Audio-podkast-episode]. I NOKUT-podden. Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen. 
https://soundcloud.com/nokutpodden/den-om-videorefleksjon-for-laering?utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing  

Stenseth, Tonje (2022). Omvendt undervisning som læringsdesign og betydningen for studentengasjement og aktiv læring. Presentasjon for OsloMet. 

Stenseth, Tonje (2022). Bruk av egne studenter som informanter i forskning - muligheter og dilemmaer. Presentasjon for Høyskolen i Kristiania. 

Stenseth, Tonje (2021). Bok og brett i klasserommet - hvordan fremme funksjonelle og tilpassede lesere? Kurs for Utdanningsforbundet. 

Stenseth, Tonje (2021). Lesing som kjernekompetanse i kunnskapssamfunnet. Grenlandskonferansen, USN, Porsgrunn

Arstorp, Ann-Thérèse & Stenseth, Tonje (2020). Podcast "Digitale refleksjoner". Elevers digitale leseferdigheter. Intervju med Tonje Stenseth.

Stenseth, Tonje (2020). Derfor skal vi ikke kaste bøkene ut av klasserommet. Kronikk. Drammens Tidende 

Stenseth, Tonje (2020). Lærer du best når du leser på brett eller i en bok? [Debattinnlegg]. Forskningsdagene, USN, Drammen

Stenseth, Tonje (2020). Utvikling av elevers digitale lesestrategier og leseprosesser. Lærerstudenter som forskere på sin egen praksis. Seminar for grunnskolelærerutdanningen (GLU)

Stenseth, Tonje & Jensen, Henning (2019). Hva kjennetegner god lesekompetanse i digitale omgivelser? Grenlandskonferansen, USN, Porsgrunn