Desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen (Dekomp)

Universitetet i Sørøst-Norge (USN) arbeider i partnerskap med regionens grunn- og videregående skoler om å øke kollektiv kompetanse i skolene og i profesjonsutdanningene.

Desentralisert ordning for kompetanseutvikling (Dekomp) er en statlig tilskuddsordning for kvalitetsutvikling i grunnopplæringen. Tiltakene i ordningen skal være forankret i lokale behov, skal treffe flest mulig lærere og ha direkte innvirkning på elevenes opplæring.

Målgrupper for kompetansetiltakene i tilskuddsordningen er lærere, ledere og andre i skoleorganisasjonen samt studenter og undervisere ved USN.

Nettressurser 

Se under for nettressurser til bruk i skolens profesjonsfellesskap og lærerstudenter:

Kompetansekartlegging

For å finne skolenes lokale behov for tiltak, har vi utviklet en kartlegger. Kartleggeren er laget som en tredelt prosess. Det er skoleleder som gjennomfører prosessen med det ferdig utarbeidede materialet.

Grunnskolens faglige ressurser
Workshops i skole eller kommune

Vil dere ha en faglig workshop på egen skole eller i kommunen? Les mer her. Dere stiller med deltagere og lokale - vi stiller med faglærer i 1,5 - 2 timer. Statsforvalteren har gitt midler til dette fellestiltaket. På nettsiden om workshops legges det ut temaer og kontaktperson for hver workshop som kan bestilles til skolen/kommunen. Dere kan sende en forespørsel til kontaktpersonen. Begrunn hvorfor temaet er viktig som en del i deres utviklingsarbeid (prinsippet førstemann til mølla).