Vibeke Narverud Nyborg

Førsteamanuensis
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for sykepleie- og helsevitenskap
Campus Drammen (15017)
Førsteamanuensis i medisin- og helsehistorie fra 2021. Jeg er historiker med en cand.philol grad fra UiB i historie, og en doktorgrad fra USN i medisin- og helsehistorie. Doktorgrad med tittelen Means or meaningful? - The historical construction of the patient concept in health professions' education. Mine styrker i arbeidslivet er at jeg er hardtarbeidende, har stor arbeidskapasitet, samarbeider godt med andre og jobber selvstendig. Jeg trives best i kombinasjon mellom egenarbeid og samarbeid. Min arbeidserfaring er knyttet opp både til offentlig byråkrati og administrasjon i tillegg til faglig arbeid innenfor akademia.

Ansvarsområder

Forskning innen medisin- og helsehistorie

Emneansvar for vitenskapsteori og vitenskapsfilosofi for Master i klinisk helsearbeid

Underviser innen vitenskapsteori, vitenskapsfilosofi, humanistisk og historisk sykdomsforståelse, personorientering mm.

Veileder masterstudenter og er ansvarlig for masterseminarer ved Master i klinisk helsearbeid

Siden høsten 2021, førsteamanuesis II ved Centre for Research on Pandemics and Society (PANSOC) https://uni.oslomet.no/pansoc/ 

Det akademiske året 2022/2023 - affiliated researcher at the following project at Centre for Advanced Study (CAS) "Social Science Meets Biology: Indigenous People and Severe Influenza Outcomes" https://cas.oslo.no/research-groups/social-science-meets-biology-indigenous-people-and-severe-influenza-outcomes-article4444-827.html#section=tab_events 

Kompetanse

Mitt faglige arbeid er først og fremst knyttet til historie og bruk av historsike kilder og metode. I mitt doktorgradsarbeid har jeg først og fremst jobbet med kvalitative metoder, historieteori, samt språk og begrep som meningsskapende enheter som skaper og blir skapt av ulike virkelighetsforståelser. Jeg har jobbet med dette basert på historiske kilder. I tillegg har jeg fordypet meg i personorientering, personorientert helsearbeid og framtidige muligheter og utfordringer innen helse. 

MIn nåværende forskning er først og fremst knyttet til historiske pandemier og hvordan disse påvirker ulike deler av samfunnet. Jeg jobber sammen med et tverrfaglig og kompetent forskerteam ved PANSOC, som alle forsker på tematikker knyttet til pandemi og samfunn.

Fra offentlig byråkrati og administrasjon tar jeg med meg kompetanse innen kvalitetssikring i akademia, ledelse av prosjekter og personalledelse, økonomistyring både i prosjekter og ifm med å være leder. I tillegg har jeg god kjennskap til offentlig statlig sektor både fra arbeidsgiversiden og fra arbeidstakersiden gjennom å både ha vært leder og fagforeningsrepresentant.

For øvrig se min profil på LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/vibeke-narverud-nyborg-33b04183/

CV

Arbeidserfaring:  

Førsteamanuensis i medisin- og helsehistorie, Universitetet i Sørøst-Norge, 2021 - dd

Stipendiat, Universitetet i Sørøst- Norge, doktorgradsstudent i personorientert helsearbeid, 2017 – 2020

Fakultetsdirektør, Høgskolen i Sørøst- Norge, året 2016

Fakultetsdirektør, Høgskolen i Buskerud og Vestfold, 2014 - 2015

Rådgiver, Høgskolen i Buskerud, 2011 – 2013

Foreleser i norsk historie, AOF- Drammen/ Drammen guideforening, høst 2012

Rådgiver, Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning (NOKUT), 2009 – 2011

Høgskolelektor, Høgskolen i Buskerud, 2008 – 2009

Førstekonsulent/ rådgiver, NOKUT, 2004 – 2008

Konsulent, Universitetet i Bergen, 2002 – 2004

Utdanning:  

Person-centred doctoral supervision, 5 sp, Universitetet i Sørøst-Norge, 2023

Ph.d. i medisin- og helsehistorie, avlagt grad 2020

Ph.d. emne: Social Construction: Theory and Practice, 2,5 sp, Norges teknisk- naturvitenskaplige universitet, 2019

Ph.d. emne: Medisinsk historie: kilder, metoder og historiografiske spørsmål, 3 sp, Universitetet i Oslo, 2018           

Ph.d. emne: Tale, tekst og tolkning, 7,5 sp, Norges teknisk- naturvitenskaplige universitet, 2017

Ph.d. emne: Qualitative methods, 5 sp, Høgskolen i Sørøst- Norge, 2017

Ph.d. emne: The Science and Practice of Person- Centred Research, 15 sp, Høgskolen i Sørøst- Norge, 2017

Emne i organisasjonspsykologi 15 sp, Universitetet i Bergen, 2004

cand.philol, Hovedfag i historie, Universitetet i Bergen, avlagt grad 2003

cand.mag, mellomfag i historie, Universitetet i Bergen, avlagt grad 2001

Grunnfag kristendom med religion og livssyn, Høgskolen i Agder, 1998

Språk:                     

Norsk og nynorsk muntlig og skriftlig flytende

Engelsk muntlig og skriftlig flytende

Tysk akseptabel muntlig og skriftlig (ikke brukt aktiv på noen år)

Tillitsverv:             

Jurymedlem for vurdering av HT-prisen, prisen deles ut hvert år til forfatteren(e) av et bidrag til Historisk tidsskrift som i særlig grad har fremstått som nyskapende og bidratt til å utvikle historiefaget - 2023-2025

DKFU- representant, 2014 - høst 2018

FAU – leder, Brandengen skole, 2014 – høst 2018

FAU- representant, Brandengen skole, 2011 - høst 2018

Tillitsvalgt i HiBus lokallagsstyre i Forskerforbundet, året 2013

Tillitsvalgt i NOKUTs lokallag i Forskerforbundet, 2010 til 2011

Styremedlem i Karrieresenteret ved Universitetet i Bergen, 2003

Styremedlem i Studentsamskipnaden i Bergen, 2002

Landsstyremedlem i Norsk Studentunion (NSU), representant for NSU- Bergen, 2001

Universitets- og høgskolepolitiskansvarlig for NSU- Bergen, 2000/ 2001       

Kurs:                        

HMS kurs for ledere, Stamina, 2015

Opplæring av tillitsvalgte, trinn I, Forskerforbundet, 2010

Forvaltningslov og forvaltningspraksis, Statskonsult, 2007

Nynorsk i arbeidet, Statskonsult, 2006

 

Publikasjoner i Cristin