Exploring Nordic Education

Lærerstudent Syver Bråten sammen med to elever

Prosjektet Exploring Nordic Education drøfter de historiske forutsetningene for læremiddelsituasjonen i Norge og i de øvrige nordiske landene.


De nordiske landene er i dag kjent over hele verden for høyt nivå på grunnutdannelsen. I dette prosjektet ser vi nærmere på hvor vidt dette nivået kan begrunnes i læremidler og læremidlenes historie.

Prosjektet vil også gi et godt grunnlag for å sammenligne de nordiske landenes skoler og utdanningssystem seg i mellom, og å sammenligne de nordiske landenes skoler med skolene i andre land. Prosjektet legger opp til flere nasjonale og internasjonale publikasjoner i løpet av de neste fire årene.