Ledige stillinger

USN er en av landets største utdanningsinstitusjoner med 18 000 studenter. Vi skal ruste dem for morgendagens arbeidsliv, og trenger dyktige og engasjerte ansatte i alle avdelinger og på alle nivåer.


Som ansatt ved USN får du selskap av 1600 hyggelige kollegaer. Velkommen til å søke jobb hos oss!

Liste over ledige stillinger ved USN

Tittel Søknadsfrist Publiseringsdato Beskrivelse
9. desember 2018 14.11.2018 Ved Fakultet for Humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap er det fra 01.08.2019 ledig inntil to faste 100 % stillinger som førsteamanuensis/førstelektor i matematikk/matematikkdidaktikk. Stillingene er tilknyttet Institutt for matematikk og naturfag med instituttleder som nærmeste overordnede. Hovedarbeidssted vil være studiested Notodden. Det kan under visse forutsetninger være mulighet for å vurdere annet hovedarbeidssted for én av stillingene. Dette avtales med ...
10. desember 2018 14.11.2018 Ved Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap (HIU) er det ledig en toårig prosjektstilling som praksiskonsulent i 50 % stilling. Stillingen er knyttet til faglærerutdanningene og øvrige studier knyttet til studiested Notoddden. Stillingen vil ha studiested Notodden som sitt primære arbeidssted, og nærmeste medarbeider vil være praksiskonsulenter ved studiested Notodden. Praksiskonsulent vil rapportere til visedekan.  Praksiskonsulentstillingen har tilrettelegging, ...
10. desember 2018 07.12.2018 Ved Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag er det ledig fast stilling som førsteamanuensis/førstelektor/ universitetslektor i nautikk. Stillingen er knyttet til Institutt for maritime operasjoner og nærmeste overordnede er instituttleder. Hovedarbeidssted er ved campus Vestfold (Horten). Instituttet tilbyr bachelorgrader i maritime fag innenfor «Nautikk», «Marintekniskdrift» og «Skipsfart og logistikk», mastergrader i «Maritim ledelse» og doktorgrad i ...
11. desember 2018 26.11.2018 Ved Handelshøyskolen er det ledig fast 100 % stilling som førsteamanuensis i markedsføring. Stillingen er knyttet til Institutt for økonomi, markedsføring og jus, og nærmeste overordnede er instituttleder. Hovedarbeidssted er p.t. studiested Ringerike. Ansvar og arbeidsoppgaver Den som tilsettes må kunne være faglig leder for bachelor- og eller masterprogrammet ved Handelshøyskolen. Aktuelle områder innenfor stillingen ...
14. desember 2018 07.12.2018 Ved Institutt for maritime operasjoner er det ledig en midlertidig 100 % stilling som instituttnestleder med særlig ansvar for ressursforvaltning og utvikling. Stillingen er ledig fra tiltredelse og frem til 31.12.2020 med mulighet for forlengelse. Nærmeste overordnede er instituttleder. Hovedarbeidssted er p.t. campus Vestfold. Universitetet er i en utviklings- og omstillingsprosess, og utfordringer i universitets- og høgskolesektoren medfører behov for kontinuerlig omstilling av ...
20. desember 2018 18.10.2018 School of Business has a vacancy for 1-2 positions as Postdoctoral Fellow in Marketing and/or Management for 2 years from 01.01.2019, with possible extention of 6-12 months.  The position is associated with the Department of Business, Strategy and Political Science and reports to the Head of Department. The location of employment is Campus Drammen. Qualifications Applicants must have a Norwegian doctorate or equivalent education abroad in marketing or ...
6. januar 2019 14.11.2018 Ved Fakultet for Humaniora, idrett og utdanningsvitenskap er det fra 01.08.17 ledig 100% fast stilling som førstelektor/førsteamanuensis i idrettspedagogikk, læring og ledelse. Stillingen er knyttet til Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving og nærmeste overordnede er faggruppeleder idrett. Arbeidssted er p.t. Campus Bø, men undervisning ved instituttets andre campus; Drammen, Porsgrunn og Bakkenteigen må påregnes. Ansvar og arbeidsoppgaver ...
6. januar 2019 14.11.2018 Ved Fakultet for Humaniora, idrett og utdanningsvitenskap er det fra 01.08.19 ledig fast 100 % stilling som førsteamanuensis/førstelektor innen mat, helse og kultur på lærerutdanningene. Stillingen er knyttet til Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving og nærmeste overordnede er instituttleder. Hovedarbeidssted er p.t. Campus Vestfold, men undervisning ved instituttets andre campus; Drammen, Notodden og Bø må påregnes. Ansvar og arbeidsoppgaver ...
6. januar 2019 14.11.2018 Ved Fakultet for Humaniora, idrett og utdanningsvitenskap er det fra 01.08.19 ledig fast 100 % stilling innen mat, helse og ernæring på lærerutdanningene og i idrettsutdanningen. Stillingene er knyttet til Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving og nærmeste overordnede er instituttleder. Hovedarbeidssted er p.t. Campus Vestfold, men undervisning ved instituttets andre campus; Drammen, Notodden og Bø må påregnes. Ansvar og arbeidsoppgaver Mat- og ...
10. januar 2019 20.11.2018 Introduction The university’s strategic aim is to be an internationally oriented, entrepreneurial university that is actively involved in the region with high international quality, strong working relationships, and close cooperation with the community and industry. In the USN Business School strategy, the main profile is defined as follows: “The main profile shall be management-oriented with a focus on marketing, innovation, and organization theory. The course ...
18. januar 2019 08.10.2018 The School of Business of University of South-Eastern Norway has a vacancy of five PhD Research Fellow positions in Marketing Management. The successful candidates must qualify for enrolment in the PhD-program in Marketing Management. Commencement is from August 2019. The positions are assigned to the Department of Business, Strategy and Political Science and report to the Head of Department. The place of employment is at Campus Drammen, 40 km west of Oslo. Read more about ...