Vil du jobbe ved USN – En inspirerende og attraktiv arbeidsplass med mange muligheter?

Vi ønsker å tiltrekke og beholde de best kvalifiserte medarbeiderne. Vi har fokus på å legge til rette for attraktive og utviklende karrieremuligheter. Gjennom arbeidslivsorientert og samfunnsrelevant utdanning og forskning ønsker vi å bidra til utviklingen av et bærekraftig samfunn.

Liste over ledige stillinger ved USN

Tittel Søknadsfrist Publiseringsdato
1. desember 2020 22.10.2020
1. desember 2020 21.10.2020
2. desember 2020 05.11.2020
3. desember 2020 18.11.2020
3. desember 2020 19.11.2020
6. desember 2020 26.10.2020
6. desember 2020 03.11.2020
9. desember 2020 18.11.2020
12. desember 2020 22.10.2020
12. desember 2020 22.10.2020
12. desember 2020 22.10.2020
13. desember 2020 26.10.2020
14. desember 2020 21.10.2020
15. desember 2020 18.11.2020
20. desember 2020 19.11.2020
20. desember 2020 20.11.2020
31. desember 2020 17.11.2020
1. januar 2021 21.10.2020
1. januar 2021 01.12.2020
4. januar 2021 05.10.2020
4. januar 2021 19.11.2020
4. januar 2021 19.11.2020
8. januar 2021 18.11.2020
10. januar 2021 18.11.2020
10. januar 2021 18.11.2020
10. januar 2021 18.11.2020
10. januar 2021 18.11.2020
10. januar 2021 18.11.2020
10. januar 2021 01.12.2020
11. januar 2021 19.11.2020
18. januar 2021 18.11.2020
22. januar 2021 30.11.2020
30. januar 2021 19.11.2020