Ledige stillinger

HSN er en av landets største utdanningsinstitusjoner med 18 000 studenter. Vi skal ruste dem for morgendagens arbeidsliv, og trenger dyktige og engasjerte ansatte i alle avdelinger og på alle nivåer.


Som ansatt ved HSN får du selskap av 1600 hyggelige kollegaer. Velkommen til å søke jobb hos oss!

Liste over ledige stillinger ved HSN

Tittel Søknadsfrist Publiseringsdato Beskrivelse
18. mars 2018 21.02.2018 Ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap er det ledig en 100 % åremålsstilling som instituttnestleder ved Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag, campus Porsgrunn. Stillingen er opprettet for en periode på fire år med mulighet for forlengelse. Tiltredelse for stillingen er snarest mulig, og etter avtale med instituttleder. Institutt for helse-, sosial-, og velferdsfag har for tiden 83 medarbeidere fordelt på tre campus; i Drammen, Porsgrunn og Vestfold. ...
18. mars 2018 21.02.2018 Ved Seksjon for dokument- og informasjonsforvaltning er det ledig 100 % fast stilling som førstekonsulent/dokumentkontroller. Hovedarbeidssted er p.t. campus Porsgrunn, campus Kongsberg eller campus Vestfold etter avtale med seksjonssjef. Seksjon for dokument- og informasjonsforvaltning (SDI) jobber målrettet mot digitalisering av tjenester, god forvaltning av HSNs dokumentasjon og brukervennlige løsninger. Digitalisering er et sentralt satsningsområde for HSN, og SDI spiller en ...
20. mars 2018 06.03.2018 The Faculty of Humanities, Sports and Educational Science has a vacancy for a position as PhD Studentship in the project Conversation Analytic Innovation for Teacher Education (CAiTE) - Research-based Training for Enhancing Assessment and Feedback Quality from 01.05.2018. The project is funded by The Research Council of Norway and the vacant position involves close collaboration with the project group in accordance with the research questions defined in the ...
28. mars 2018 21.02.2018 Ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap er det fra 15.08.2018 ledig en stilling som stipendiat i personorientert helsearbeid innenfor barnevern. Stipendatstillingen vil være tilknyttet forskningsprosjektet Foreldreveiledning til barnets beste - implementering av foreldreveiledningsprogrammet Parenting Young Children (PYC) i Norge 2018 – 2021. Stillingen er knyttet til Institutt for helse-, sosial-, og velferdsfag, og nærmeste overordnede er instituttleder. Hovedarbeidssted er ...
28. mars 2018 21.02.2018 Ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap er det fra 15.08.2018 ledig én stilling som stipendiat i personorientert helsearbeid innenfor barnevern. Stipendatstillingen vil være tilknyttet forskningsprosjekt Barnevernets arbeid med unge flyktninger i Norden. Stillingen er knyttet til Institutt for helse-, sosial-, og velferdsfag, og nærmeste overordnede er instituttleder. Hovedarbeidssted er p.t. Campus Porsgrunn. Dette er en utdanningsstilling som i hovedsak skal gi ...
28. mars 2018 21.02.2018 Ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap er det fra 15.8.18 ledig en stilling som stipendiat i personorientert helsearbeid innen vernepleie. Stipendatstillingen vil være tilknyttet forskningsprosjekt Helse- og velferdstjenester til mennesker med funksjonsnedsettelser – og velferdsstatens transformasjoner. Stillingen er knyttet til Institutt for helse-, sosial-, og velferdsfag, og nærmeste overordnede er instituttleder. Hovedarbeidssted er p.t. Campus Porsgrunn. Dette ...
30. mars 2018 22.02.2018 The Department of Microsystems has a vacancy for a position as PhD Research Fellow in Bioelectrochemistry/electrochemistry from 01.09.2018. The place of employment is Campus Vestfold - Horten. Qualifications Applicants to the PhD position must have a Master’s degree or equivalent higher education qualifications in advanced materials or nanotechnology (including MEMS/NEMS), materials science, chemistry, physics, or chemical engineering. The applicant must have ...
30. mars 2018 22.02.2018 The Faculty of Technology, Natural Sciences and Maritime Sciences has a vacancy for a position as Postdoctoral Research Fellow in Bio-electrochemical research at Department of Microsystems from 01.09.2018. The position is associated with the Department of Microsystems and reports to the Head of Department. The place of employment is Campus Vestfold - Horten. Qualifications A PhD within material or micro/nano technology. An interest in ...
1. april 2018 29.01.2018 Ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap er det ledig én fast inntil 100% stilling og én inntil 100% stiling i ett års vikariat som Førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor innen fagområde radiografi. Tiltredelse, snarest, og innen 01.08.18. Stillingene er knyttet til Institutt for optometri, radiografi og lysdesign, og nærmeste overordnede er instituttleder. Hovedarbeidssted er campus Drammen. Ansvar og arbeidsoppgaver Oppgavene vil være ...
1. april 2018 28.02.2018 The Faculty of Technolgy, Natural Science and Maritime Sciences has a vacancy for a position as PhD Research Fellow in Bioelectrochemistry from 01.09.2018. The position is attached to the Department of Process, Energy and Environmental Technology and reports to the Head of Department. The place of employment is Campus Porsgrunn. Qualifications Applicants to the PhD position must have gained a Master’s degree or ...
2. april 2018 21.02.2018 Ved Fakultet for Humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap er det fra 01.08.2018 ledig to faste 100 % stillinger innen fagområde matematikkdidaktikk. Fakultetet søker i utgangspunktet kandidater med førstekompetanse, men dersom det ikke melder seg kvalifiserte søkere for ansettelse som førstelektor eller førsteamanuensis, vil det kunne foretas midlertidig ansettelse for tre år og seks måneder i lavere stilling som vedkommende tilfredsstiller kompetansekravene til, jf. UH-loven § 6-5 ...
3. april 2018 13.03.2018 Ved Eiendomsavdelingen, campus Vestfold er det ledig fast 100 % stilling som driftssjef for snarlig tiltredelse. Driftssjef har ansvar for å lede en driftsorganisasjon med ca. 40 medarbeidere som drifter og videreutvikler Campus Vestfold som en attraktiv studie- og arbeidsplass. Høgskolen leier bygg av Statsbygg og Horten Industripark som står for drift og vedlikehold av bygningsmassen inkludert tekniske anlegg. Stillingen rapporterer til eiendomssjefen. Eiendomsavdelingen er en av ...
5. april 2018 02.02.2018 Ved Fakultet for Helse- og sosialvitenskap er det ledig en treårig åremålssstilling som stipendiat innenfor optometri og synsvitenskap og tematikken ”Refractive error development, in particular studying variation of ocular parameters and its association with in-vivo retinal ultrastructures”. Stillingen er knyttet til Institutt for optometri, radiografi og lysdesign, og nærmeste overordnede er instituttleder. Hovedarbeidssted er p.t. Kongsberg. Tiltredelse snarest, og etter avtale ...
5. april 2018 06.02.2018 Ved Fakultet for Helse- og sosialvitenskap er det ledig åremålsstilling som stipendiat innenfor fagområdet radiografi. Tiltredelse i stillingen er 15.8.2018. Stillingen er knyttet til Institutt for optometri, radiografi og lysdesign, og nærmeste overordnede er instituttleder. Hovedarbeidssted er p.t. Drammen. Kvalifikasjoner Søkere til stipendiatstillinger må ha relevant mastergrad, innenfor medisinsk strålebruk, normalt med en ...
5. april 2018 06.02.2018 Ved Fakultet for Helse- og sosialvitenskap er det fra 15.08.2018 ledig en tre-årig åremålsstilling som stipendiat innenfor lysdesign, mer spesifikt innenfor tematikken ”Healthy lighting design for sensitive population groups at hight lattitudes (Norway)”. Stillingen er knyttet til Institutt for Institutt for optometri, radiografi og lysdesign, og nærmeste overordnede er instituttleder. Hovedarbeidssted er p.t. Kongsberg. Kvalifikasjoner Søkere til ...
1. mai 2018 22.02.2018 The Faculty of Technology, Natural Sciences and Maritime Sciences has a vacant position as Research Fellow in Biophotonic MEMS sensors enhanced by 2D materials for medical applications. The research fellow will be affiliated with the Department of Microsystems and reports to the Head of Department. The place of employment is Campus Vestfold in Horten. Qualifications reguirements All applicants must have a Master degree or education at an equivalent level ...