Vil du jobbe ved USN – En inspirerende og attraktiv arbeidsplass med mange muligheter?

Vi ønsker å tiltrekke og beholde de best kvalifiserte medarbeiderne. Vi har fokus på å legge til rette for attraktive og utviklende karrieremuligheter. Gjennom arbeidslivsorientert og samfunnsrelevant utdanning og forskning ønsker vi å bidra til utviklingen av et bærekraftig samfunn.

Liste over ledige stillinger ved USN

Tittel Søknadsfrist Publiseringsdato
22. oktober 2021 21.09.2021
24. oktober 2021 20.09.2021
25. oktober 2021 20.09.2021
28. oktober 2021 14.10.2021
28. oktober 2021 14.10.2021
31. oktober 2021 13.09.2021
31. oktober 2021 18.10.2021
31. oktober 2021 24.09.2021
31. oktober 2021 05.10.2021
31. oktober 2021 14.10.2021
1. november 2021 07.10.2021
2. november 2021 12.10.2021
3. november 2021 13.10.2021
3. november 2021 13.10.2021
4. november 2021 13.10.2021
4. november 2021 13.10.2021
4. november 2021 13.10.2021
5. november 2021 14.10.2021
5. november 2021 15.10.2021
7. november 2021 13.10.2021
7. november 2021 13.10.2021
7. november 2021 14.10.2021
7. november 2021 14.10.2021
7. november 2021 15.10.2021
7. november 2021 15.10.2021
14. november 2021 14.10.2021
15. november 2021 13.10.2021
15. november 2021 13.10.2021
21. november 2021 21.09.2021
31. desember 2021 21.10.2021
16. januar 2022 15.10.2021