Vil du jobbe ved USN – En inspirerende og attraktiv arbeidsplass med mange muligheter?

Vi ønsker å tiltrekke og beholde de best kvalifiserte medarbeiderne. Vi har fokus på å legge til rette for attraktive og utviklende karrieremuligheter. Gjennom arbeidslivsorientert og samfunnsrelevant utdanning og forskning ønsker vi å bidra til utviklingen av et bærekraftig samfunn.

Liste over ledige stillinger ved USN

Tittel Søknadsfrist Publiseringsdato
21. januar 2022 02.12.2021
21. januar 2022 06.01.2022
24. januar 2022 22.12.2021
29. januar 2022 18.01.2022
31. januar 2022 18.11.2021
31. januar 2022 02.12.2021
31. januar 2022 15.12.2021
31. januar 2022 17.12.2021
31. januar 2022 17.12.2021
31. januar 2022 17.12.2021
31. januar 2022 17.12.2021
31. januar 2022 15.12.2021
31. januar 2022 17.12.2021
1. februar 2022 18.01.2022
3. februar 2022 07.01.2022
6. februar 2022 14.01.2022
9. februar 2022 18.01.2022
15. februar 2022 16.12.2021
20. februar 2022 13.01.2022
28. februar 2022 18.01.2022