Ledige stillinger

HSN er en av landets største utdanningsinstitusjoner med 18 000 studenter. Vi skal ruste dem for morgendagens arbeidsliv, og trenger dyktige og engasjerte ansatte i alle avdelinger og på alle nivåer.


Som ansatt ved HSN får du selskap av 1600 hyggelige kollegaer. Velkommen til å søke jobb hos oss!

Liste over ledige stillinger ved HSN

Tittel Søknadsfrist Publiseringsdato Beskrivelse
22. februar 2018 26.01.2018 Ved Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag er det fra 01.08.18 ledig en fast 100 % stilling som avdelingsingeniør i maskinfag. Stillingen er knyttet til Institutt for maritime operasjoner, og nærmeste overordnede er instituttleder. Hovedarbeidssted er campus Vestfold. Ansvar og arbeidsoppgaver Stillingen er knyttet til offisersutdanningen på marinteknisk drift. Hovedoppgavene vil være verkstedsopplæring i praktisk metallbehandling og ...
22. februar 2018 26.01.2018 The Faculty of Technology, Natural Sciences and Maritime Sciences have one vacant permanent fulltime positions as Professor/Associate Professor in Maritime Logistics. Commencement from 1 August 2018. The position is attached to the Department of Maritime Operations and reports to the Head of Department. The place of employment is Campus Vestfold. Responsibilities and duties The successful candidate will: complement the research activity ...
23. februar 2018 19.01.2018 Ved Fakultet for Humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap er det fra 01.05.2018 ledig midlertidig stilling som stipendiat innenfor feltet kulturarv, nærmere bestemt kulturarvsbruk.    Stillingen er knyttet til Institutt for kultur, religion og samfunnsfag, og nærmeste overordnede er instituttleder. Hovedarbeidssted er p.t. Bø. Kvalifikasjoner Søkere til stipendiatstillingen må ha relevant mastergrad eller tilsvarende høyere utdanning innen tverrfaglige ...
23. februar 2018 19.01.2018 Ved Fakultet for Humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap er det fra 01.05.2018 ledig åremålstilling som stipendiat innenfor feltet industriarv.    Stillingen er knyttet til Institutt for kultur, religion og samfunnsfag, og nærmeste overordnede er instituttleder. Hovedarbeidssted er p.t. Bø. Kvalifikasjoner Søkere til stipendiatstillinger må ha relevant mastergrad eller tilsvarende høyere utdanning innen tverrfaglige kulturstudier, historie eller andre ...
28. februar 2018 31.01.2018 The Faculty of Humanities, Sports and Educational Science has a vacancy for a position as PhD Studentship in the project Conversation Analytic Innovation for Teacher Education (CAiTE) - Research-based Training for Enhancing Assessment and Feedback Quality from 15.04.2018. The project is funded by The Research Council of Norway and the vacant position involves close collaboration with the project group in accordance with the research questions defined in the project ...
28. februar 2018 25.01.2018 Ved Høgskolen i Sørøst-Norge, Handelshøyskolen er det én 100 % åremålsstilling som postdoktor innenfor norsk skipsfartshistorie og eksport av naturis ca. 1850 - 1925 for en periode på tre år. Stillingen er knyttet til Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap, og nærmeste overordnede er instituttleder. Hovedarbeidssted er Campus Vestfold (Bakkenteigen) eller Campus Bø.Tiltredelse etter avtale. Kvalifikasjoner Søkere til stillingen må innen ...
28. februar 2018 01.02.2018 Ved Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag er det fra 01.08.2018 ledig en fast 100 % stilling som førsteamanuensis/førstelektor innen maskinfag. Stillingen er knyttet til Institutt for maritime operasjoner, og nærmeste overordnede er instituttleder. Hovedarbeidssted er campus Vestfold. Ansvar og arbeidsoppgaver Stillingens hovedoppgaver vil være undervisning og forskning innen marinteknisk drift, og veiledning på høgskolens maritime ...
1. mars 2018 27.11.2017 Ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap er det ledig en fast 100 % stilling som professor/dosent innen folkehelse fra 01.08.18.  Stillingen er knyttet til Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag. Nærmeste overordnede er faggruppeleder. Hovedarbeidssted er p.t. campus Vestfold. Ansvar og arbeidsoppgaver Den som tilsettes forventes å være pådriver innen fagområdet folkehelse med særskilt vekt på helsefremmende arbeid. Vedkommende vil få ansvar for ...
2. mars 2018 19.01.2018 Ved Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap er det fra 01.08.18 ledig stilling som stipendiat innenfor design, kunst og håndverk.   Stillingen er knyttet til Institutt for estetiske fag, og nærmeste overordnede er instituttleder. Hovedarbeidssted er p.t. campus Notodden.   Stillingen er  knyttet til ...
5. mars 2018 06.02.2018 The Faculty of Technology, Natural Sciences and Maritime Sciences has a vacancy for a position as Research Fellow in Eco-efficiency & Digitalisation of Ro-Ro Shipping & Logistics. The position is affiliated with the Department of Maritime Operations and reports to the Head of Department. The place of employment is Campus Vestfold in Horten. Qualifications Applicants to the PhD position must have a Master’s degree or equivalent higher education ...
8. mars 2018 21.02.2018 Ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap er det ledig en 100 % åremålsstilling som instituttnestleder ved Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag, campus Porsgrunn. Stillingen er opprettet for en periode på fire år med mulighet for forlengelse. Tiltredelse for stillingen er snarest mulig, og etter avtale med instituttleder. Institutt for helse-, sosial-, og velferdsfag har for tiden 83 medarbeidere fordelt på tre campus; i Drammen, Porsgrunn og Vestfold. ...
8. mars 2018 21.02.2018 Ved Seksjon for dokument- og informasjonsforvaltning er det ledig 100 % fast stilling som førstekonsulent/dokumentkontroller. Hovedarbeidssted er p.t. campus Porsgrunn eller campus Vestfold etter avtale med seksjonssjef. Seksjon for dokument- og informasjonsforvaltning (SDI) jobber målrettet mot digitalisering av tjenester, god forvaltning av HSNs dokumentasjon og brukervennlige løsninger. Digitalisering er et sentralt satsningsområde for HSN, og SDI spiller en viktig rolle i dette ...
9. mars 2018 22.02.2018 Ved Økonomiavdelingen er det ledig vikariat i 100% stilling som økonomikonsulent/-rådgiver i ett år fra tiltredelse, med mulighet for fast ansettelse. Stillingen er knyttet til Seksjon for økonomitjenester og nærmeste overordnede er seksjonssjefen for økonomitjenester. Hovedarbeidssted er p.t. campus Vestfold eller campus Drammen, men øvrige campus kan være aktuelle etter avtale. Stillingen innebærer noe reisevirksomhet mellom campus. Høgskolen forvalter et budsjett på 1,9 ...
14. mars 2018 22.02.2018 The Faculty of Technology, Natural Sciences and Maritime Sciences has a vacancy for a position as PhD Research Fellow in “Modelling of ash melts in gasification of biomass”. The position is attached to the Department of Process, Energy and Environmental Technology and reports to the Head of Department. The place of employment is Porsgrunn. Qualifications Applicants to the PhD position must have a Master’s degree or equivalent higher education ...
15. mars 2018 21.02.2018 Ved Fakultet for Humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap er det fra 01.08.2018 ledig fast stilling i 100% som førsteamanuensis/førstelektor innen tegning/bilde (analog og digital). Stillingen er knyttet til Institutt for estetiske fag, og nærmeste overordnede er instituttleder. Hovedarbeidssted er p.t. campus Notodden. Ansvar og arbeidsoppgaver Arbeidsoppgavene er primært knyttet til undervisning og veiledning på campus Notodden og en del av arbeidet ...
28. mars 2018 21.02.2018 Ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap er det fra 15.08.2018 ledig en stilling som stipendiat i personorientert helsearbeid innenfor barnevern. Stipendatstillingen vil være tilknyttet forskningsprosjektet Foreldreveiledning til barnets beste - implementering av foreldreveiledningsprogrammet Parenting Young Children (PYC) i Norge 2018 – 2021. Stillingen er knyttet til Institutt for helse-, sosial-, og velferdsfag, og nærmeste overordnede er instituttleder. Hovedarbeidssted er ...
28. mars 2018 21.02.2018 Ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap er det fra 15.08.2018 ledig én stilling som stipendiat i personorientert helsearbeid innenfor barnevern. Stipendatstillingen vil være tilknyttet forskningsprosjekt Barnevernets arbeid med unge flyktninger i Norden. Stillingen er knyttet til Institutt for helse-, sosial-, og velferdsfag, og nærmeste overordnede er instituttleder. Hovedarbeidssted er p.t. Campus Porsgrunn. Dette er en utdanningsstilling som i hovedsak skal gi ...
28. mars 2018 21.02.2018 Ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap er det fra 15.8.18 ledig en stilling som stipendiat i personorientert helsearbeid innen vernepleie. Stipendatstillingen vil være tilknyttet forskningsprosjekt Helse- og velferdstjenester til mennesker med funksjonsnedsettelser – og velferdsstatens transformasjoner. Stillingen er knyttet til Institutt for helse-, sosial-, og velferdsfag, og nærmeste overordnede er instituttleder. Hovedarbeidssted er p.t. Campus Porsgrunn. Dette ...
30. mars 2018 22.02.2018 The Department of Microsystems has a vacancy for a position as PhD Research Fellow in Bioelectrochemistry/electrochemistry from 01.09.2018. The place of employment is Campus Vestfold - Horten. Qualifications Applicants to the PhD position must have a Master’s degree or equivalent higher education qualifications in advanced materials or nanotechnology (including MEMS/NEMS), materials science, chemistry, physics, or chemical engineering. The applicant must have ...
1. april 2018 29.01.2018 Ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap er det ledig én fast inntil 100% stilling og én inntil 100% stiling i ett års vikariat som Førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor innen fagområde radiografi. Tiltredelse, snarest, og innen 01.08.18. Stillingene er knyttet til Institutt for optometri, radiografi og lysdesign, og nærmeste overordnede er instituttleder. Hovedarbeidssted er campus Drammen. Ansvar og arbeidsoppgaver Oppgavene vil være ...
2. april 2018 21.02.2018 Ved Fakultet for Humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap er det fra 01.08.2018 ledig to faste 100 % stillinger innen fagområde matematikkdidaktikk. Fakultetet søker i utgangspunktet kandidater med førstekompetanse, men dersom det ikke melder seg kvalifiserte søkere for ansettelse som førstelektor eller førsteamanuensis, vil det kunne foretas midlertidig ansettelse for tre år og seks måneder i lavere stilling som vedkommende tilfredsstiller kompetansekravene til, jf. UH-loven § 6-5 ...
5. april 2018 02.02.2018 Ved Fakultet for Helse- og sosialvitenskap er det ledig en treårig åremålssstilling som stipendiat innenfor optometri og synsvitenskap og tematikken ”Refractive error development, in particular studying variation of ocular parameters and its association with in-vivo retinal ultrastructures”. Stillingen er knyttet til Institutt for optometri, radiografi og lysdesign, og nærmeste overordnede er instituttleder. Hovedarbeidssted er p.t. Kongsberg. Tiltredelse snarest, og etter avtale ...
5. april 2018 06.02.2018 Ved Fakultet for Helse- og sosialvitenskap er det ledig åremålsstilling som stipendiat innenfor fagområdet radiografi. Tiltredelse i stillingen er 15.8.2018. Stillingen er knyttet til Institutt for optometri, radiografi og lysdesign, og nærmeste overordnede er instituttleder. Hovedarbeidssted er p.t. Drammen. Kvalifikasjoner Søkere til stipendiatstillinger må ha relevant mastergrad, innenfor medisinsk strålebruk, normalt med en ...
5. april 2018 06.02.2018 Ved Fakultet for Helse- og sosialvitenskap er det fra 15.08.2018 ledig en tre-årig åremålsstilling som stipendiat innenfor lysdesign, mer spesifikt innenfor tematikken ”Healthy lighting design for sensitive population groups at hight lattitudes (Norway)”. Stillingen er knyttet til Institutt for Institutt for optometri, radiografi og lysdesign, og nærmeste overordnede er instituttleder. Hovedarbeidssted er p.t. Kongsberg. Kvalifikasjoner Søkere til ...
1. mai 2018 22.02.2018 The Faculty of Technology, Natural Sciences and Maritime Sciences has a vacant position as Research Fellow in Biophotonic MEMS sensors enhanced by 2D materials for medical applications. The research fellow will be affiliated with the Department of Microsystems and reports to the Head of Department. The place of employment is Campus Vestfold in Horten. Qualifications reguirements All applicants must have a Master degree or education at an equivalent level ...