Vil du jobbe ved USN – En inspirerende og attraktiv arbeidsplass med mange muligheter?

Vi ønsker å tiltrekke og beholde de best kvalifiserte medarbeiderne. Vi har fokus på å legge til rette for attraktive og utviklende karrieremuligheter. Gjennom arbeidslivsorientert og samfunnsrelevant utdanning og forskning ønsker vi å bidra til utviklingen av et bærekraftig samfunn.

Liste over ledige stillinger ved USN

Tittel Søknadsfrist Publiseringsdato
26. februar 2021 22.01.2021
28. februar 2021 20.01.2021
28. februar 2021 22.01.2021
28. februar 2021 01.02.2021
4. mars 2021 17.02.2021
4. mars 2021 17.02.2021
4. mars 2021 17.02.2021
4. mars 2021 17.02.2021
8. mars 2021 15.02.2021
10. mars 2021 17.02.2021
10. mars 2021 17.02.2021
10. mars 2021 17.02.2021
10. mars 2021 17.02.2021
11. mars 2021 17.02.2021
12. mars 2021 04.02.2021
12. mars 2021 04.02.2021
12. mars 2021 15.02.2021
12. mars 2021 17.02.2021
12. mars 2021 19.02.2021
14. mars 2021 05.02.2021
14. mars 2021 15.02.2021
15. mars 2021 17.02.2021
15. mars 2021 17.02.2021
15. mars 2021 22.02.2021
19. mars 2021 17.02.2021
21. mars 2021 15.02.2021
21. mars 2021 26.02.2021
24. mars 2021 25.02.2021
25. mars 2021 15.02.2021
31. mars 2021 18.01.2021
31. mars 2021 17.02.2021
1. april 2021 20.01.2021
1. april 2021 20.01.2021
1. april 2021 20.01.2021
1. april 2021 20.01.2021
1. april 2021 17.02.2021
11. april 2021 15.02.2021
15. april 2021 26.02.2021
30. april 2021 17.02.2021
30. april 2021 17.02.2021