Ledige stillinger

USN er en av landets største utdanningsinstitusjoner med 18 000 studenter. Vi skal ruste dem for morgendagens arbeidsliv, og trenger dyktige og engasjerte ansatte i alle avdelinger og på alle nivåer.


Som ansatt ved USN får du selskap av 1600 hyggelige kollegaer. Velkommen til å søke jobb hos oss!

Liste over ledige stillinger ved USN

Tittel Søknadsfrist Publiseringsdato Beskrivelse
25. september 2018 11.09.2018 The Faculty of Technology, Natural Sciences and maritime Science has a vacancy for a 60% position as Postdoctoral Fellow in Bioelectrochemistry from October 01, 2018.   ...
26. september 2018 24.08.2018 Ved Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag er det ledig en fast stilling som professor/førsteamanuensis innen cybersikkerhet. Tiltredelse snarest mulig/etter avtale. Stillingen er knyttet til Institutt for mikrosystemer (IMS), og nærmeste overordnede er instituttleder. Hovedarbeidssted er p.t. Campus Vestfold, Horten. Ansvar og arbeidsoppgaver Forskningsgruppen for sikre distribuerte systemer trenger en som skal bidra til å ...
26. september 2018 12.09.2018 Ved Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag er det omgående ledig fast 100 % stilling som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i byggdesign ved studieprogrammet i Bygg.  Stillingen er knyttet til Institutt for prosess-, energi- og miljøteknologi, og nærmeste overordnede er instituttleder. Hovedarbeidssted er p.t. campus Porsgrunn.  Ansvar og arbeidsoppgaver Sentrale arbeidsoppgaver vil være undervisning og veiledning av ...
29. september 2018 27.08.2018 Ved Fakultet for Humaniora, idrett og utdanningsvitenskap er det ledig stilling som stipendiat innenfor litteraturvitenskap med tema sanglyrikk. Stipendiaten vil være knyttet til den nyopprettede temagruppa for sanglyrikk i Forskernettverk for tekst i kultur og utdanning ved Universitetet i Sørøst-Norge. Antatt tiltredelse er 01.01.2019, men kan også skje etter nærmere avtale. Stillingen er knyttet til Institutt for språk og litteratur, og nærmeste overordnede er instituttleder. ...
30. september 2018 22.08.2018 Ved Fakultet for Humaniora- idrett og utdanningsvitenskap er det ledig inntil tre faste 100 % stillinger som førsteamanuensis/førstelektor i pedagogikk. Stillingene er knyttet til Institutt for pedagogikk og nærmeste overordnede er instituttleder/nestleder. Hovedarbeidssted er p.t. studiested Notodden eller studiested Porsgrunn. Det må imidlertid påregnes noe undervisning på instituttets øvrige studiesteder. Ansvar og arbeidsoppgaver Stillingene er i ...
30. september 2018 16.08.2018 Department of Microsystems has a vacancy for a position as PhD Research Fellow in micro- and nano systems technology. The position is with the Department of Microsystems and the candidate reports to the Head of Department. The place of employment is Campus Vestfold in Horten. Qualifications Applicants to the PhD position must have a Master’s degree or equivalent higher education qualifications in micro- and nano technology, physics, electrical ...
7. oktober 2018 21.09.2018 Ved Personal- og organisasjonsavdelingen er det fra 01.11.18 eller etter avtale ledig fast 100 % stilling som førstekonsulent/seniorkonsulent. Personal- og organisasjonsavdelingen ledes av universitetets personal- og organisasjonsdirektør og er organisert med to seksjoner som ledes av hver sin seksjonssjef. Avdelingen har 33 ansatte. Stillingen som førstekonsulent/seniorkonsulent er organisert i Seksjon for lønn og personaltjenester og rapporterer til ...
8. oktober 2018 22.09.2018 Ved Personal- og organisasjonsavdelingen er det fra og med 01.11.18 ledig fast 100 % stilling som personalrådgiver. Stillingen er knyttet til Seksjon for rekruttering og personalforvaltning og nærmeste overordnede er seksjonssjef. Seksjonen består av 11 medarbeidere. Hovedarbeidssted for den som tiltrer vil være fortrinnsvis ved studiested Vestfold, men reisevirksomhet mellom studiestedene vil måtte påregnes. Vi søker deg som er motivert og som har engasjement for å arbeide ...
14. oktober 2018 24.09.2018 I seksjon for studiekvalitet og analyse ved Universitetet i Sørøst-Norge er det ledig fast 100% stilling som rådgiver. Nærmeste overordnede er seksjonssjef. Seksjon for studiekvalitet og analyse er organisert inn under Avdeling for utdanning og studiekvalitet ved universitetet. Hovedarbeidssted etter avtale. Aktuelle arbeidsoppgaver Studie- og emneplanutvikling Rådgi i utvikling av studie- og emneplaner på ...
14. oktober 2018 24.09.2018 Ved biblioteket i Bø er det ledig 100 % fast stilling som spesialbibliotekar/ universitetsbibliotekar. Universitetsbiblioteket ved Universitetet i Sørøst-Norge har ca. 40 stillinger fordelt på studiestedene Bø, Notodden, Porsgrunn, Rauland, Vestfold, Drammen, Kongsberg og Ringerike. Arbeidstedet for denne stillingen er ved studiested Bø. I Bø er det 5,25 stillinger i biblioteket. En stor del av arbeidsoppgaver i universitetsbiblioteket er teambaserte og innebærer samarbeid med de ...
14. oktober 2018 24.09.2018 Ved Universitetsbiblioteket i Sørøst-Norge er det fra 1.8.2018 ledig 100% fast stilling som koordinator for Cristin og Open Science-arbeidet i USN-biblioteket. Hovedarbeidssted etter avtale. Universitetsbiblioteket i Sørøst-Norge har ca. 40 stillinger fordelt på 8 studiesteder. En stadig større del av arbeidsoppgavene i biblioteket er nettbasert og gjøres på tvers av studiestedene. Stillingen vil være tilknyttet bibliotekets fellesoppgaver innen forskerstøtte og ...
15. oktober 2018 22.06.2018 The Faculty of Humanities, Sports and Educational Science  has a vacancy for a position as PhD Research Fellow in landscape and sustainability from 01.01.19. The place of employment is either Department of Visual and Performing Arts Education or Department of Culture, Religion and Social Studies. The place of employment will be campus Vestfold or campus Notodden. Qualifications Applicants to the PhD position must have a Master’s degree or ...
15. oktober 2018 22.06.2018 Ved Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap er det fra 01.01.19 ledig stilling som stipendiat innenfor design, kunst og håndverk.  Stillingen er knyttet til Institutt for estetiske fag, og nærmeste overordnede er instituttleder. Hovedarbeidssted er p.t. campus Notodden eller campus Bakkenteigen. Hovedarbeidssted vil avklares i forbindelse med tilsetting. Stillingen er  knyttet til fakultetets PhD program Pedagogiske ressurser og forskergruppen Embodied Making ...
15. oktober 2018 21.09.2018 Ved Fakultet for Humaniora, idrett og utdanningsvitenskap er det ledig to midlertidige stillinger fra 01.11.18 – 31.07.19 som universitetslektor i idrettsfag. Stillingsomfanget svarer fra 50 % til 80 % stilling utfra hvilke deler av behovet fremstilt i utlysningsteksten kandidatene dekker. Stillingene er knyttet til Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving og nærmeste overordnede er faggruppeleder idrett. Hovedarbeidssted er p.t. Campus Bø, men det må påregnes mulighet for ...
1. november 2018 23.08.2018 Ved Universitetet i Sørøst-Norge er det ledig en stilling som stipendiat innen tradisjonskunst. Stillingen er tilknyttet forskningsgruppen Praksis, tradisjon og teknologi (http://www.hit.no/Forskning/Forskningsgrupper/Praksis-tradisjon-og-teknologi) og har arbeidssted ved Institutt for tradisjonskunst og folkemusikk, Rauland. Det er videre en forutsetning at stipendiaten tas opp på og følger ...