Ledige stillinger

11

Vil du jobbe ved USN – En inspirerende og attraktiv arbeidsplass med mange muligheter?

Vi ønsker å tiltrekke og beholde de best kvalifiserte medarbeiderne. Vi har fokus på å legge til rette for attraktive og utviklende karrieremuligheter. Universitetet vil motivere ansatte til kompetanseutvikling og faglig opprykk langs begge de to karriereveiene for førstestillinger, dosent og professor.

Gjennom profesjonsrettet, arbeidslivsorientert og samfunnsrelevant utdanning og forskning bidrar USN til utviklingen av et bærekraftig kunnskapssamfunn. Vi søker ansatte som både utfordrer og støtter studentene i læringsprosessene.

Universitetet bygger virksomheten på prinsippet om likeverd og likestilling. Alle medarbeidere, uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, funksjonsevne eller seksuell orientering, skal ha individuell innflytelse i utførelsen av sine arbeidsoppgaver. Vi integrerer mangfold som et bevisst element i aktiviteter, behandler alle medarbeidere som likeverdige og motarbeider alle former for diskriminering og usaklig forskjellsbehandling.