Ledige stillinger

11

Vil du jobbe ved USN – En inspirerende og attraktiv arbeidsplass med mange muligheter?

Vi ønsker å tiltrekke og beholde de best kvalifiserte medarbeiderne. Vi har fokus på å legge til rette for attraktive og utviklende karrieremuligheter. Universitetet vil motivere ansatte til kompetanseutvikling og faglig opprykk langs begge de to karriereveiene for førstestillinger, dosent og professor.

Gjennom profesjonsrettet, arbeidslivsorientert og samfunnsrelevant utdanning og forskning bidrar USN til utviklingen av et bærekraftig kunnskapssamfunn. Vi søker ansatte som både utfordrer og støtter studentene i læringsprosessene.

Universitetet bygger virksomheten på prinsippet om likeverd og likestilling. Alle medarbeidere, uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, funksjonsevne eller seksuell orientering, skal ha individuell innflytelse i utførelsen av sine arbeidsoppgaver. Vi integrerer mangfold som et bevisst element i aktiviteter, behandler alle medarbeidere som likeverdige og motarbeider alle former for diskriminering og usaklig forskjellsbehandling.

Liste over ledige stillinger ved USN

Tittel Søknadsfrist Publiseringsdato
20. oktober 2019 25.09.2019
20. oktober 2019 25.09.2019
21. oktober 2019 20.09.2019
25. oktober 2019 02.10.2019
31. oktober 2019 10.10.2019
1. november 2019 19.06.2019
1. november 2019 18.09.2019
1. november 2019 18.09.2019
1. november 2019 18.09.2019
1. november 2019 18.09.2019
1. november 2019 19.09.2019
3. november 2019 24.09.2019
3. november 2019 08.10.2019
3. november 2019 17.10.2019
4. november 2019 18.09.2019
6. november 2019 18.10.2019
6. november 2019 16.10.2019
10. november 2019 17.10.2019
11. november 2019 18.10.2019
15. november 2019 21.08.2019
15. november 2019 15.10.2019
22. november 2019 15.10.2019
15. desember 2019 18.09.2019