Vil du jobbe ved USN – En inspirerende og attraktiv arbeidsplass med mange muligheter?

Vi ønsker å tiltrekke og beholde de best kvalifiserte medarbeiderne. Vi har fokus på å legge til rette for attraktive og utviklende karrieremuligheter. Gjennom arbeidslivsorientert og samfunnsrelevant utdanning og forskning ønsker vi å bidra til utviklingen av et bærekraftig samfunn.

Liste over ledige stillinger ved USN

Tittel Søknadsfrist Publiseringsdato
14. mai 2021 21.04.2021
14. mai 2021 21.04.2021
16. mai 2021 23.04.2021
16. mai 2021 23.04.2021
16. mai 2021 29.04.2021
16. mai 2021 29.04.2021
17. mai 2021 03.05.2021
17. mai 2021 03.05.2021
18. mai 2021 29.04.2021
18. mai 2021 03.05.2021
21. mai 2021 21.04.2021
21. mai 2021 21.04.2021
21. mai 2021 26.04.2021
23. mai 2021 29.04.2021
25. mai 2021 07.04.2021
26. mai 2021 12.05.2021
26. mai 2021 12.05.2021
27. mai 2021 13.05.2021
28. mai 2021 12.05.2021
31. mai 2021 29.03.2021
31. mai 2021 17.03.2021
31. mai 2021 13.05.2021
1. juni 2021 26.04.2021
1. juni 2021 12.05.2021
9. juni 2021 12.05.2021
22. juni 2021 12.05.2021
1. juli 2021 12.05.2021
1. august 2021 12.05.2021
8. august 2021 19.04.2021