Ledige stillinger

Vil du jobbe ved USN – En inspirerende og attraktiv arbeidsplass med mange muligheter?

Vi ønsker å tiltrekke og beholde de best kvalifiserte medarbeiderne. Vi har fokus på å legge tilrette for attraktive og utviklende karrieremuligheter. Universitetet vil motivere ansatte til kompetanseutvikling og faglig opprykk langs begge de to karriereveiene for førstestillinger, dosent og professor.

Gjennom profesjonsrettet, arbeidslivsorientert og samfunnsrelevant utdanning og forskning bidrar USN til utviklingen av et bærekraftig kunnskapssamfunn. Vi søker ansatte som både utfordrer og støtter studentene i læringsprosessene.

Universitetet bygger virksomheten på prinsippet om likeverd og likestilling. Alle medarbeidere, uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, funksjonsevne eller seksuell orientering, skal ha individuell innflytelse i utførelsen av sine arbeidsoppgaver. Vi integrerer mangfold som et bevisst element i aktiviteter, behandler alle medarbeidere som likeverdige og motarbeider alle former for diskriminering og usaklig forskjellsbehandling.

Liste over ledige stillinger ved USN

Tittel Søknadsfrist Publiseringsdato
22. februar 2019 24.01.2019
23. februar 2019 08.02.2019
28. februar 2019 25.01.2019
28. februar 2019 12.02.2019
1. mars 2019 24.01.2019
6. mars 2019 20.02.2019
7. mars 2019 20.02.2019
7. mars 2019 20.02.2019
7. mars 2019 21.02.2019
7. mars 2019 21.02.2019
7. mars 2019 21.02.2019
7. mars 2019 21.02.2019
8. mars 2019 22.02.2019
8. mars 2019 22.02.2019
10. mars 2019 20.02.2019
10. mars 2019 20.02.2019
10. mars 2019 20.02.2019
11. mars 2019 20.02.2019
11. mars 2019 21.02.2019
13. mars 2019 20.02.2019
13. mars 2019 20.02.2019
17. mars 2019 20.02.2019
19. mars 2019 07.02.2019
31. mars 2019 20.02.2019
31. mars 2019 17.02.2019
31. mars 2019 20.02.2019
15. april 2019 19.02.2019