Ledige stillinger

USN er en av landets største utdanningsinstitusjoner med 18 000 studenter. Vi skal ruste dem for morgendagens arbeidsliv, og trenger dyktige og engasjerte ansatte i alle avdelinger og på alle nivåer.


Som ansatt ved USN får du selskap av 1600 hyggelige kollegaer. Velkommen til å søke jobb hos oss!

Liste over ledige stillinger ved USN

Tittel Søknadsfrist Publiseringsdato Beskrivelse
16. juli 2018 03.07.2018 Ved Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag er det fra 01.08.2018 – 31.07.2019 ledig inntil 2 midlertidige stillinger som universitetslektor i nautikk og samfunnsfag. Stillingen(e) er knyttet til Institutt for maritime operasjoner, og nærmeste overordnede er instituttleder. Arbeidssted er campus Vestfold. Ansvar og arbeidsoppgaver Oppgavene er knyttet til de maritime bachelorutdanningene: Maritim radio- og satellitt ...
16. juli 2018 03.07.2018 Ved Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag er det fra 01.08.2018 – 31.07.2019 ledig en midlertidig 50% stilling som universitetslektor i matematikk og statistikk. Stillingen er knyttet til Institutt for maritime operasjoner, og nærmeste overordnede er instituttleder. Arbeidssted er campus Vestfold. Ansvar og arbeidsoppgaver Arbeidsoppgavene er hovedsakelig knyttet til de tre maritime bachelorutdanningene i nautikk, marinteknisk drift og ...
29. juli 2018 21.06.2018 Ved Avdeling for utdanning og studiekvalitet er det fra 01.09.18 ledig en fast stilling. Stillingen er knyttet til Universitetet i Sørøst Norges utviklingsenhet USN eDU, enhet for digitalisering og utdanningskvalitet. Nærmeste overordnede er seksjonssjef. Hovedarbeidssted er p.t campus Vestfold. USN opprettet 01.01.2017 et egent kompetansesenter/utviklingsenhet under viserektor for utdanning og studiekvalitet kalt USN eDU, enhet for Digitalisering og Utdanningskvalitet. eDU ...
1. august 2018 11.05.2018 Ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap er det fra 01.09.18. ledig én 100 % stilling som stipendiat i Personorientert helsearbeid - innen fagområde anestesisykepleie.  Stillingen er knyttet til Institutt for sykepleie- og helsevitenskap og nærmeste overordnede er nestleder eller faggruppeleder. Hovedarbeidssted er p.t. campus Vestfold, Horten. Det må påregnes noe reising mellom de ulike campusene. Kvalifikasjoner Søkere til stipendiatstillingen ...
1. august 2018 11.05.2018 Ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap er det fra 01.09.18. ledig én 100 % stilling som stipendiat i Personorientert helsearbeid - innen fagområde intensivsykepleie.  Stillingen er knyttet til Institutt for sykepleie- og helsevitenskap og nærmeste overordnede er nestleder eller faggruppeleder. Hovedarbeidssted er p.t. campus Vestfold, Horten. Det må påregnes noe reising mellom de ulike campusene. Kvalifikasjoner Søkere til stipendiatstillingen ...
1. august 2018 29.05.2018 Ved Fakultet for Helse- og sosialvitenskap er det fra 01.09.2018 ledig én stipendiatstilling i utdanningsforskning innen helsesøsterfag med fokus på kliniske studier og klinisk kompetanse. Stipendiatstillingen inngår i en større strategisk satsning på utdanningsforskning med fokus på kliniske studier i sykepleie ved Universitetet i Sørøst-Norge. Stillingen er knyttet til Institutt for sykepleie- og helsevitenskap, og nærmeste overordnede vil være nestleder eller faggruppeleder. ...
1. august 2018 20.06.2018 Ved Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag er det fra 01.08.2018 ledig et toårig vikariat som førsteamanuensis/førstelektor i elektronikk og elektro. Stillingen er knyttet til Institutt for mikrosystemer, og nærmeste overordnede er instituttleder. Hovedarbeidssted er campus Vestfold. Ansvar og arbeidsoppgaver Arbeidsoppgavene er knyttet til undervisning i elektronikk og elektro innenfor bachelorutdanningene ved instituttets ...
1. august 2018 22.06.2018 Ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap er det i perioden fra 01.09.18 til 31.08.19 ledig inntil 100 % oppdragsstilling som rådgiver/bedriftskoordinator optometri, radiografi og lysdesign, med mulighet for forlengelse. Stillingen er knyttet til Institutt for optometri, radiografi og lysdesign (IORL) og nærmeste overordnede er instituttleder. Hovedarbeidssted er p.t. Kongsberg. Tiltredelse: 1.9.2018 eller etter avtale. Aktuelle ansvarsområder og ...
6. august 2018 02.07.2018 Ved Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag (TNM) er det ledig 100 % fast stilling som rådgiver med et særlig ansvar for administrasjon av ph.d.-programmene i Anvendte mikro- og nanosystemer og Nautiske operasjoner. Stillingen er knyttet til fakultetsadministrasjonen. Hovedarbeidssted er p.t. campus Vestfold. Vi søker etter en initiativrik, selvstendig og målrettet person med som ønsker å arbeide i et miljø med høy faglig kompetanse og høye ambisjoner. Vi ...
6. august 2018 26.06.2018   Ved Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap er det fra 1. august 2018 ledig fast 100 % stilling som praksisrådgiver/-konsulent tilknyttet grunnskolelærerutdanningen ved fakultetsadministrasjonen. Universitetet i Sørøst-Norge er organisert i fire fakulteter. Stillingen er knyttet til Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap (HIU) og underlagt visedekan for grunnskolelærerutdanningen. Oppgaveansvarlig er programkoordinator ved ...
10. august 2018 07.06.2018 The Faculty of Technology, Natural Sciences, and Maritime Sciences has a vacancy for a position as PhD Research Fellow in robotics for disaster management, search and rescue operations. The position is a cooperation between the Department of Science and Industry Systems in Kongsberg and the Department of Electrical Engineerring, Information Technology and Cybernetics in Porsgrunn. There will be regular meetings in both Kongsberg and Porsgrunn. The place of employment will be in ...
10. august 2018 08.06.2018 The Faculty of Technology, Natural Sciences and Maritime Sciences has a vacancy for a position as PhD Research Fellow in “Machine Learning for Predictive Maintenance”. The position is attached to the Department of Electrical Engineering, Information Technology and Cybernetics (EIK) and reports to the Head of Department. The place of employment is Porsgrunn. Qualifications Applicants to the PhD position must have a Master’s degree or equivalent in ...
12. august 2018 26.06.2018 Ved Fakultet for Humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap er det fra 01.01.2019 til 31.12.21 ledig et vikariat i 100 % stillinger som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i matematikk/matematikkdidaktikk. Stillingen er tilknyttet Institutt for matematikk og naturfag med instituttleder som nærmeste overordnede. Hovedarbeidssted for stillingen vil være studiested Vestfold eller Notodden. Dette avtales med instituttleder. Ansvar og ...
15. august 2018 30.05.2018 Ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap er det fra 15.08.2018 ledig én stilling som stipendiat i personorientert helsearbeid innenfor barnevern. Tilsetting etter nærmere avtale. Stipendiatstillingen vil være tilknyttet forskningsprosjekt Barnevernets arbeid med unge flyktninger i Norden. Stillingen er knyttet til Institutt for helse-, sosial-, og velferdsfag, og nærmeste overordnede er instituttleder. Hovedarbeidssted er p.t. Campus Porsgrunn. Dette er en ...
15. august 2018 06.06.2018 Ved Universitetet i Sørøst-Norge, Handelshøyskolen, er det fra 02.01.19 og frem til 31.12.2021 ledig 100 % oppdragsstilling som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor for etter- og videreutdanning innen organisasjons- og ledelsesfag.   ...
15. august 2018 08.06.2018 The Faculty of Technology, Natural Sciences and Maritime Sciences has a vacancy for a position as PhD Research Fellow in Hydrogen Safety (dispersion and combustion). The position is attached to Department of Process, Energy and Environmental Technology and reports to the Head of Department. The fellow will be working in the research group for Process Safety, Combustion and Explosions. The place of employment is Porsgrunn. Qualifications Applicants to the ...
15. august 2018 26.06.2018 Ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap er det ledig én fast inntil 100 % stilling som professor og én fast 100 % stilling som førsteamanuensis innen anestesisykepleie med tiltredelse snarest mulig eller etter avtale. Stillingene er knyttet til Institutt for sykepleie- og helsevitenskap og nærmeste overordnede er faggruppeleder. Hovedarbeidssted er p.t. campus Vestfold (Horten). Det må påregnes noe reise mellom de ulike campus. Ansvar og ...
31. august 2018 06.06.2018 Ved Fakultet for Humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap er det fra 01.08.2019 ledig fast 100% stilling som førsteamanuensis/førstelektor innen design i tre/metall. Stillingen er knyttet til Institutt for estetiske fag, og nærmeste overordnede er instituttleder. Hovedarbeidssted er p.t. campus Notodden. Ansvar og arbeidsoppgaver Arbeidsoppgavene er primært knyttet til undervisning og veiledning på campus Notodden, og en del av arbeidet vil være ...
1. september 2018 07.06.2018 Ved Fakultet for Humaniora, idrett og utdanningsvitenskap er det ledig stilling som stipendiat innenfor kritisk literacy, med antatt tiltredelse 01.01.2019, evt. etter nærmere avtale. Stillingen er knyttet til Institutt for språk og litteratur, og nærmeste overordnede er instituttleder. Hovedarbeidssted er Campus Vestfold, men arbeidsoppgaver ved andre campus må også påregnes. Stillingen er knyttet til fakultetets ph.d.-program PEDRES (Pedagogiske ressurser og læreprosesser i ...
2. september 2018 05.07.2018 Department of Microsystems has a vacancy for a position as Postdoctoral Fellow in microsystems technology. The position is with the Department of Microsystems and the Postdoctoral Fellow reports to the Head of Department. The place of employment is Campus Vestfold in Horten. Qualifications Applicants must have a Norwegian doctorate or equivalent education abroad in microsystem technology, electrical or mechanical engineering, physics or applied ...
15. september 2018 26.06.2018 Ved Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap er det fra 01.11.2018 en ledig stilling som stipendiat innenfor tematikken «idrett, friluftsliv, teknologi og politikk». Stillingen er knyttet til Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving, og nærmeste overordnede er instituttleder. Hovedarbeidssted er studiested Bø, eventuelt Notodden eller Vestfold (Bakkenteigen). Kvalifikasjoner Søkere til stipendiatstillinger må ha relevant mastergrad ...
15. oktober 2018 22.06.2018 The Faculty of Humanities, Sports and Educational Science  has a vacancy for a position as PhD Research Fellow in landscape and sustainability from 01.01.19. The place of employment is either Department of Visual and Performing Arts Education or Department of Culture, Religion and Social Studies. The place of employment will be campus Vestfold or campus Notodden. Qualifications Applicants to the PhD position must have a Master’s degree or ...
15. oktober 2018 22.06.2018 Ved Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap er det fra 01.01.19 ledig stilling som stipendiat innenfor design, kunst og håndverk.  Stillingen er knyttet til Institutt for estetiske fag, og nærmeste overordnede er instituttleder. Hovedarbeidssted er p.t. campus Notodden eller campus Bakkenteigen. Hovedarbeidssted vil avklares i forbindelse med tilsetting. Stillingen er  knyttet til fakultetets PhD program Pedagogiske ressurser og forskergruppen Embodied Making ...