Dette er årets nye studier

Bilde av tidligere student på master i prosessteknologi
NY MASTERUTDANNING: Nå tilbyr USN også industrimaster i prosessteknologi, der du kombinerer utdanning med relevant arbeidserfaring.

En ny industrimaster der du får lønn under studiene, er ett av flere nye studier USN tilbyr i 2024.

Studietilbudet ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) oppdateres kontinuerlig for å tilpasse seg arbeidslivets behov og studentenes karrieremuligheter. 

USN har i dag over tre hundre studietilbud ved åtte ordinære campuser. Fra høsten 2024 utvides tilbudet ytterligere. Her får du oversikten over hvilke nye studier du kan søke på.  

Lønn under utdanning

USN tilbyr i år enda en industrimaster der du får lønn under utdanning.

Nå kan du bli sivilingeniør innenfor prosessteknologi samtidig som du jobber i bedrifter USN har samarbeidsavtaler med.

Master i prosessteknologi gir deg kompetansen du trenger for å jobbe med design og drift av prosesser og prosessanlegg, og forme verdens energiforbruk. Etter utdanningen kan du fritt velge jobber innenfor energiproduksjon, prosessikkerhet, administrasjon og distribusjon. 

Professor Lars Andre Tokheim er faglig ansvarlig for den nye industrimasteren:

 – Vi har tilbudt ordinær master i prosessteknologi i over 35 år i Porsgrunn. Det er supert at vi nå kan tilby den som industrimaster også. Det er mulig takket være USNs tette samarbeid med arbeidslivet i regionen, sier han.

Masterstudentene kan i studietiden jobbe hos blant andre store industrigiganter som Aker Solution, Ineos Bamble og Yara.

LES MER: Master- og bachelorutdanninger med lønn

 

USN tilbyr også følgende nye ingeniørstudier: 

Tilbyr studier på Gol

For første gang kan du nå studere i Gol i Hallingdal. Her tilbyr USN i høst følgende studier:

Studenter på grunnskolelærerutdanningen i Gol vil få tilbud om 20 prosent jobb ved siden av studiene.

– Det er helt unikt og bare mulig gjennom et svært godt samarbeid med Hallingdalregionen. Vi vil gjøre utdanningene våre så arbeidslivsrelevante som mulig, og dette gir studentene ekstra god erfaring inn i arbeidslivet etter studiene, sier visedekan og samfunnskontakt Carl-Magnus Nystad. 

Årsstudium i bedriftsøkonomi og årsstudium i IT og informasjonssystemer tilbys både på deltid og heltid. Begge årsstudiene kvalifiserer for opptak til 2. året på tilsvarende bachelorutdanning.

– Årsstudium i bedriftsøkonomi er unikt fordi det inneholder to emner om entreprenørskap i tillegg til ordinære emner innen økonomi, markedsføring og ledelse, forteller instituttleder Bjørn Ove Grønset ved USN Handelshøyskolen.

Han ser fram til satsningen i Hallingdal, og lover å ta nye studenter godt i mot.

Innovasjon og bærekraft i Bø

Ved campus Bø kan du fra årets høst ta en bachelor i innovasjon og bærekraft. Bachelorstudiet bygger på tidligere studium i innovasjon og entreprenørskap, men har fått et forsterket faginnhold innen bærekraft.

– Studiet er en økonomisk-administrativ utdannelse med fordypning som gir deg muligheter til å arbeide med viktige utviklingsoppgaver innen innovasjon og bærekraft, både i privat næringsliv og offentlig forvaltning, forteller studieveileder Elisabeth Fleseland.

Språk og formidling og språk og litteratur

Vår bachelor i språk og litteratur kan du nå ta nett- og samlingsbasert på heltid eller deltid. I tillegg til fordypning i norsk og engelsk, kan du nå også ta fordypning i spansk i denne bacheloren. 

Vi tilbyr også en ny bachelor i språk og formidling i Vestfold. Dette er  et heltidsstudium som går på campus.

– Studieprogrammet er unikt i Norge. Du lærer å formidle både som skribent, tekstredigerer og oversetter. Interkulturell kommunikasjon og flerspråklighet står sentralt, og du kan velge mellom norsk og engelsk fordypning, forteller studieveileder Solveig R. Brandal.

Master i operasjonssykepleie i Vestfold

Den tidligere videreutdanningen i operasjonssykepleie er nå videreutviklet til en masterutdanning i operasjonssykepleie.

Er du allerede operasjonssykepleier etter å ha tatt videreutdanning, kan du søke innpass på denne masterutdanningen.

Årsstudier er tilbake

Nå er det igjen mulig å teste ut studier innen sosiologi og økonomi med årsstudier i:

Etter fullført årstudium, kan du søke deg inn på 2. året på tilsvarende bachelorutdanning. Årsstudiene fungerer også som kompetansegivende tilleggstudier til andre utdanninger. 

Bachelor i utøvende folkedans på Rauland

Jubelen var stor på campus Rauland da regjeringen i fjor høst bevilget midler til bachelor i folkedans

Bacheloren i folkedans er unik i Norge og gir deg ferdigheter som solist, pardanser eller til jobb i danseensembler. Studiet gir også kompetanse til jobber i ulike kunstnerlige eller pedagogiske sammenhengar, både nasjonalt og internasjonalt. 

LES MEROppretter bachelor i folkedans