Feiret de nye doktorene sammen med æresdoktoren

Gruppefoto av de nykreerte doktorene, rektorat og dekanat i trappa på campus Kongsberg.
DOKTORER: De nykreerte doktorene, æresdoktoren, dekanat og rektorat er samlet til felles fotografering etter seremonien på campus Kongsberg. Kopirett: USN

26 nye doktorer fra Universitetet i Sørøst-Norge ble feiret på Kongsberg. Det gjorde dagen ekstra spesiell at også universitetets første æresdoktor deltok.

Doktorkreeringsseremonien har blitt en fast tradisjon ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN). De 26 nykreerte doktorene har disputert i løpet av året som er gått siden forrige doktorkreering, og i en høytidelig seremoni mottok de diplomene sine fra rektor Pia Cecilie Bing-Jonsson. I år ble feringen lagt til campus Kongsberg.

Dette året kunne også USNs første æresdoktor, nobelprisvinner og gynekolog dr. Denis Mukwege, delta på kreeringen og motta sitt diplom.

Hardt arbeid og dedikasjon

Seremonien markerer overgangen fra doktorand til kreert doktor.

– Doktordiplomet dere snart mottar er et håndfast bevis på det dere har oppnådd gjennom hardt arbeid og dedikasjon. Ta imot diplomet med stolthet, det har dere fortjent, sa rektor Pia Cecilie Bing-Jonsson i sin tale til doktorandene.

Hun berømmet innsatsen de alle har lagt ned for å gjennomføre doktorgraden.

– Dette er siste etappe i din dotorgradsreise. Til sammen er alle avhandlingene som dere har skrevet og forsvart et bevis på vårt universitets faglige bredde og dybde, sa rektor.

– Den kompetansen dere nå har tilegnet dere er svært verdifull. Den kan gjøre forskjell for hvordan vi forstår verden, tenker og håndterer samfunnets verdier. Doktorgraden gir tyngde til synspuntene dere formidler. En forventer at dere bruker denne kompetansen klokt, til det beste for oss alle, sa Bing-Jonsson til doktorandene.

Doktorer ved fakultet for helse- og sosialvitenskap

Takket for tålmodigheten

Eyvind Bagle holdt talen på vegne av de nykreerte doktorene. Han disputerte for doktorgraden i kulturstudier og skrev avhandling om eksporten av naturis fra Norge mellom 1840 og 1920, tolket som industrivirksomhet.

– Det er vårt eget navn som står på avhandlingen, og ja, vi kan til tider ha følt oss ensomme om oppgaven. Men ingen av oss kunne klart dette alene. Vi er her fordi noen har trodd på oss og sørget for at vi har fått midler til å fordype oss i årevis i våre favorittema, sa Bagle.

Han takket på vegne av doktorandene for tålmodigheten som menneskene rundt dem har utvist i det lange arbeidet med doktorgraden.

– Vi er en samling mennesker som er eksperter på veldig ulike felt, og vi er på forskjellige steder i livet. Noen er unge, og noen er litt mindre unge. Det blir en abstrakt konstellasjon av familie, kjærester, venner og forbindelser av ymse slag som akkurat nå skal få føle vår takknemlighet. Dere skal føle den for at dere var der, for at dere brydde dere, og hadde tålmodighet med oss, sa Bagle.

Sterk tale fra Mukwege

En sentral del av seremonien var utdelingen av diplomet til USNs første æresdoktor, dr. Denis Mukwege. Han ble utnevnt til æresdoktor i fjor, men kunne ikke delta på fjorårets seremoni på grunn av den politiske situasjonen i hjemlandet Kongo. I anledning besøket ble det også holdt en konferanse om kvinnehelse i Drammen.

USNs første æresdoktor, dr. Denis Mukwege mottok sitt diplom av rektor Pia Bing-Jonsson.

Dr. Mukwege er spesialist i gynekologi og har ført en utrettelig kamp mot seksualisert vold brukt som våpen i krig og væpnede konflikter. Han har vunnet flere internasjonale priser for sitt arbeid, inkludert Nobels fredspris sammen med menneskerettsaktivist Nadia Murad.

I talen sin snakket han om situasjonen i hjemlandet Kongo og ba Norge om å engasjere seg for å skape fred i landet.

– For fem år siden hedret deres land meg med Nobels fredspris. I min takketale trakk jeg oppmerksomheten til Nobelpriskomiteen og verden mot den grusomme krigen som ødela millioner av barn, kvinner og menn i Kongo. Hva har blitt gjort de siste fem årene? Ingenting. Det var forferdelig for fem år siden, det er fortsatt absolutt forferdelig i dag. Det internasjonale samfunnet – inkludert deres land – har lukket øynene for voldtektene, volden og massakrene som fortsetter ustraffet i Kivu-regionen mens jeg snakker til dere nå.

– Dette er grunnen til at vi, basert på Norges troverdighet og historiske engasjement på den internasjonale arena, spesielt i spørsmål knyttet til fredsdiplomati og konfliktløsning, i dag oppfordrer dere og deres nasjon til å organisere ​​en internasjonal konferanse sammen med oss for å få slutt på kongolesernes tragedie og finne en fredelig vei ut av konfliktene som herjer i mitt land. Mine damer og herrer, denne veien er mulig. Denne veien eksisterer. Norge har erfaring med det fra flere konflikter. I dag og i morgen har Norge også ansvaret for å tørre å gjøre det i Den demokratiske republikken Kongo.

Du kan lese dr. Mukweges tale i sin helhet her.

LES OGSÅ: Dr. Denis Mukwege: Seksuell vold er en global pandemi