Fem studier blir trukket

Studenter som danser på campus Rauland
UTDANNINGSTILBUD LIKEVEL: Selv om studiet er trukket, blir to av emnene fra bachelor i folkedans tilbudt likevel, organisert med samlingsbasert undervisninger for å legge til rette for at disse kan kombineres med jobb eller andre studier.

Bachelor i utøvende folkedans er blant studiene som ikke blir tilbudt ved USN høsten 2024.

7306 personer har søkt studier ved Universitetet i Sørøst-Norge gjennom Samordna opptak i 2024. Det er 6,4 prosent flere enn i fjor.

Til tross for gode søkertall samlet sett, er det enkelte studier som har lave søkertall og som derfor ikke vil bli tilbudt høsten 2024.

Vibeke Bredahl– USN må erkjenne at styret høsten 2023 vedtok en studieportefølje som var for ambisiøs med dagens strammere økonomi, sier studiedirektør Vibeke Bredahl. 

Starter ikke opp i høst

På bakgrunn av økonomiske innstramminger og lave søkertall har rektor, i tett dialog med dekanene på fakultetene, besluttet at det ikke blir tatt opp studenter på følgende studier høsten 2024: 

  • Bachelor i utøvende folkedans (Rauland)
  • Bachelor i språk og formidling (Vestfold)
  • Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn (Porsgrunn)
  • enkelte fordypninger på PPU, (praktisk pedagogisk utdanning) (Ringerike)
  • Master i mikro- og nanosystemteknologi (Vestfold)

Alle søkere til disse studiene er informert via tekstmelding og e-post om at studiet er trukket, og at de kan ta kontakt med opptakskontoret for å få påført et nytt søknadsalternativ på søknaden sin.

Dette gjelder både lokalt og samordna opptak, og uansett om søkeren hadde andre søknadsalternativer fra før på søknaden. 

For noen av studiene er søkerne også invitert til nettmøte med fakultetet.  

LES MER: Trekker lærer­studium fra opptak. — Varsko til sektoren, sier dekan (khrono.no)

Tilbyr emner i folkedans på deltid

Blant studiene som trekkes er det nye bachelorstudiet i folkedans.

Regjeringen ga spesiell bevilgning til ti studieplasser og oppstart av dette studiet i 2024, fordi folkedansen er en viktig del av kulturarv i Norge: Oppretter bachelor i folkedans (usn.no).

Det var totalt 26 søkere til studiet, men dessverre hadde bare to av disse studiet som førsteprioritet.

Stian RolandStian Roland, instituttleder ved Institutt for tradisjonskunst og folkemusikk i Rauland, forteller at de har fått mange henvendelser om studiet, og at det er et stort behov for folkedanskompetanse:

– Derfor lyser vi ut to av emnene i utdanningen som samlingsbaserte deltidsstudium. På den måten når vi en målgruppe som lenge har ventet på dette studiet, men som har en livssituasjon som ikke gjør det mulig å studere på fulltid, sier Roland.

Samlingsbasert undervisning

Slik kan USN likevel tilby et etterlengtet utdanningstilbud innen folkedans, samtidig som vi kommer i gang med deler av det første året i bachelorstudiet.

USN vil for neste studieår vurdere å samkjøre opptak til dette studiet samtidig med andre utøvende utdanninger, samt sikre en bedre markedsføring av studiet ut til de aktuelle målgruppene for studiet.

Begge emnene er på 15 studiepoeng og vil bli organisert med samlingsbasert undervisninger for å legge til rette for at dette kan kombineres med jobb eller andre studier.

Optimisme

Roland forteller at interesserte søkere kan melde sin interesse ved å skrive inn sin e-postadresse i dette nettskjemaet, så vil de få informasjon om når og hvordan de kan søke om opptak.

– Vi fortsatt optimistiske og gleder oss til å komme i gang med å kunne tilby et studium i folkedans, selv om det ikke blir full oppstart av utøvende bachelor i folkedans høst 2024, sier Stian Roland.

LES MER:  Oppretter bachelor i folkedans 

Om prosessen

Studieporteføljeprosjektet som er igangsatt har tydeliggjort at antall studietilbud med få studenter må reduseres.

Styret har tidligere gitt rektor myndighet til å trekke studier etter søknadsfrist (opengov.360online.com), på bakgrunn av søkertall og prognoser for antall møtte studenter ved studiestart. 

Rektor har nå, i samarbeid med dekaner på fakultetene, besluttet å trekke studier som over tid har hatt få søkere. Bakgrunnen for dette er både økonomi og at det kan være vanskelig å få gode læringsmiljø i klasser med svært få studenter.