Flere studenter kan få mentor under studiet

Sykepleierstudentene Sunniva Landsverk og Synne Poortman i et simuleringsrom med sykehussenger ved campus Drammen.
EGEN MENTOR? Sykepleierstudentene Sunniva Landsverk (til venstre) og Synne Poortman vil gjerne ha egen mentor under studiet. (Foto: An-Magritt Larsen)

Flere studenter med egen mentor under studiet. Det kan bli realiteten i et nytt samarbeid mellom universitetet og næringslivet.


– Helt supert å få egen mentor under studiet. Det høres motiverende og betryggende ut å ha kontakt med en fra arbeidslivet mens vi studerer, sier sykepleierstudentene Sunniva Landsverk (23) og Synne Poortman (23) ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN).

Nylig signerte USN en ny samarbeidsavtale med Næringsforeningen i Drammensregionen, hvor en utvidelse av mentorprogrammet er blant målene i samarbeidsprosjektet. 

– Vi ser frem til forsøket med å utvide den suksessrike mentorordningen vi har for våre økonomistudenter til også å gjelde for andre studenter, som for eksempel sykepleiere og lærere, sier dekan Heidi Kapstad ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap.

LES OGSÅ: Emma fikk egen mentor under studiet

Samarbeid i helsenæringen 

Ordningen med mentor er en unik mulighet for studenter til å få hjelp i overgangen fra student til yrkesaktiv av noen med lang fartstid i næringslivet.

Mentorprogram tilbys i dag ved USN Handelshøyskolen, og planlegges nå også ved flere av universitetets fakulteter.

– Velferdssamfunnet vårt er avhengig av innovatører, sier Kapstad.

Dekan Heid Kapstad sammen med sykepleierstudenter og universitetslektor Kritsin Liabø og fra Næringsforeningeni Drammensregionen, Ragnhild Larsen-Nyhus Haaning og Rune Kjølstad rundt sykeseng i simuleringsrom ved campus Drammen

USN skal levere kandidater til arbeidslivet med oppdatert kunnskap og kompetanse. Ambisjonen er å gradvis øke antall samarbeidspartnere i næringslivet for å få frem nye arbeidsrettede utdanningsprogrammer og forskning-, utvikling- og innovasjonsaktiviteter (FoUI).

Med Næringsforeningen i Drammensregionen på laget som ny samarbeidspartner, ser Kapstad også store muligheter for spennende samarbeid i helsenæringen. Deriblant skal partene samarbeide om etablering av en helsehub ved nye Drammen sykehus.

– Vi er et arbeidslivsorientert universitet, og da passer denne avtalen oss som hånd i hanske. Med denne avtalen får næringsforeningen en inngangsport til hele USN med våre over tusen forskere og 18000 studenter, sier hun.

LES OGSÅ: Frister ungdom med realfag

Flere arbeidsplasser

Næringsforeningen i Drammensregionen er en interesseorganisasjon som samler regionens næringsliv. Styreleder Ragnhild Larsen-Nyhus Haaning og daglig leder Rune Kjølstad gleder seg over samarbeidet med universitetet i byen.

– Vi ser at samarbeid som mentorprogrammet er type samarbeid vi ønsker mer av. At vi nå formaliserer at USN skal delta i vårt nettverk for kompetanse og utvikling, og også samarbeide om å etablere og utvikle nettverk innenfor helsenæringen, vil styrke både USN og næringslivet, sier Haaning.

Selve signeringen med dekan Heidi Kapstad og styrelder Ragnhild Haaning i Næringsforeningen i Drammensregionen, men parter som står oppstilt bak.

Hun mener samarbeidet med universitetet kan legge grunnlaget for flere arbeidsplasser i Drammen.  

– Vi skal sammen påvirke sentrale myndigheter og mulige finansieringskilder for å få flere studieplasser på alle nivå ved campus Drammen. Vi ønsker oss et yrende studentmiljø som ikke bare resulterer i økt kunnskap, men som også resulterer i at flere slår seg ned i Drammen, også etter endt studietid, sier Haaning. 

LES OGSÅ: Slik mener innovasjonsforskeren at studenter bør tenke