Flytter klasserommet ut til kunsten

VEILEDNING: Student Anna Sponberg veiledes av kunstner og fagansvarlig Martin Kuhn. (Foto: Maren Sofie Sandbakk/USN)
VEILEDNING: Student Anna Sponberg veiledes av kunstner og fagansvarlig Martin Kuhn. (Foto: Maren Sofie Sandbakk/USN)

I et steinbrudd i Larvik møtes utdanning, næringsliv og kunst. Her jobber konsentrerte USN-studenter side om side med industri og etablerte kunstnere.

Studentene på årsstudium i kunst og design ved USN campus Vestfold er i innspurten av skoleåret, og jobber intenst for å fullføre oppgavene sine. Skulpturene av larvikitt fra steinbruddet Lundhs Klåstad i Tjølling er den siste oppgaven i et skoleår som består av kunstformidling og praktisk arbeid med tre, tekstil og stein. 

Gir mestring

– Hovedgrunnen til at jeg valgte dette er at jeg vil bruke det til undervisning, og å utvikle meg selv når det kommer til det kreative, forteller Ingeborg Arnesen, som til høsten begynner på master i kunst, design og håndverk på Notodden. Fra før har hun PPU i engelsk og årsstudium i historie, samt en bachelor i visuell kommunikasjon.

Gjennom året har studentene arbeidet med kunsthistorie og kunstformidling, tegning, design og treverk, tekstil og stein, kombinert med ekskursjoner til kunstutstillinger. De må håndtere maskiner som båndsag, symaskin og slipemaskin i verkstedene på campus Vestfold og ute i steinbruddet.

– Den største overraskelsen var kanskje det fysiske arbeidet. I mange universitetsfag er man vant til å sitte mye, på forelesning og med egenstudier, mens her utfordrer du sansene på en helt annen måte. Du lærer så mye om materialer, hvordan du skal se på sammenhengene og se etter kontraster. Du jobber så tett på naturen, både i stein og treverk, og du oppdager kunst i naturen og nærmiljøet. Det overrasket positivt. Alt i alt er studiet veldig variert og veldig spennende. Det er utfordrende fysisk, men det gir desto større mestringsfølelse, forteller Ingeborg.

LES OGSÅ: Årsstudium i kunst og design

Mangfoldige studenter

Sudentene som tar årsstudiet har varierte bakgrunner, forteller Martin Kuhn, som veileder studentene i arbeidet. Han er kunstner med verksted ved steinbruddet, og fagansvarlig for emnet Stein og skulptur. Han har arbeidet med larvikitt i 20 år.

– Noen har jobbet som kunstnere og vil videreutdanne seg innen fagene på dette studiet, noen skal videre og studere arkitektur. Her blir de opplært til å bruke hendene og forme materialet, og bli kjent med det fysisk, ikke bare tegne det. Så har vi en del som blir lærere, som kan bruke det de lærer her videre for sine elever i skole og barnehage. De lærer om bruk av materialer, men også den kreative prosessen, sier Kuhn.

FORMER LARVIKITT: Studenter i kunst og design arbeider med kunstnere i et steinbrudd i Larvik. (Foto: Maren Sofie Sandbakk/USN)

Unikt samarbeid med næringslivet

– Larvikitt er en pyntestein og en prydstein, og det skjønner steinindustrien godt. De støtter oss gjennom dette kurset, de slipper oss inn og de spanderer steinen, sier Martin Kuhn.

Steinbruddet studentene og kunstnerne arbeider i, eies av selskapet Lundhs. Lundhs er Nord-Europas største produsent av naturstein og engasjementet for kunsten strekker seg tilbake til 80-tallet.

– For Lundhs er det viktig å støtte kunstnere som vil arbeide med larvikitt, som er Norges nasjonalstein. Det er viktig at larvikitten vises frem, og med kunstneres kreativitet og kunnskap får vi vist frem steinen på flere nye og vakre måter, sier Janne Magnussen, kommunikasjonsansvarlig i Lundhs.

Allerede i 1985 tok den japanske kunstneren Makoto Fujiwara, sammen med daværende sjef Thor Lundh, Sven Rønne og Knut Wold, initiativ til Symposium Norge, hvor utvalgte kunstnere fra hele verden får komme til Larvik for å arbeide med å lage skulpturer av larvikitt. Symposium Norge holdes annethvert år. Siden 2015 har Lundhs også støttet Norwegian Presence, en utstilling som holdes hvert år under Designuken i Milano. Flere designere og kunstnere har der stilt ut arbeider i larvikitt. De siste årene har også stadig flere unge kunstnere og designere tatt kontakt for å be om sponsing i form av stein.

– Det engasjementet unge, nye kunstnere har for steinen synes vi er kjempeviktig, avslutter Magnussen.

FORMER LARVIKITT: Studenter i kunst og design arbeider med kunstnere i et steinbrudd i Larvik. (Foto: Maren Sofie Sandbakk/USN)

Årsstudium i kunst og design

 • Heltidsstudium ved campus Vestfold
 • 60 studiepoeng fordelt på fire emner:
  • Kunst og kunstformidling
  • Design og tekstil 
  • Arkitektur og kunsthåndverk i tre
  • Skulptur og stein
 • Kan inngå i en bachelorgrad som gir mulighet for videre opptak til master