Fra yrkesfag til doktorgrad

Christian Berg i dress mens han disputerer
TOK DOKTORGRAD: – Å ta høyere utdanning har vært planen min hele veien, sier Christian Berg. Her fra disputasen ved Universitetet i Sørøst-Norge. (Foto: Bernt Lie)

Christian Berg startet med yrkesfag på videregående og avsluttet med den høyeste akademiske graden du kan ta i Norge.

Nylig disputerte Christian Berg ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) i programmet prosess-, energi- og automatiseringsteknikk.

31-åringen har gått veien fra yrkesfag på videregående skole til å ta en doktorgrad (ph.d). Veien kalles yrkesveien (y-veien) som er et studietilbud tilpasset studenter med yrkesfaglig bakgrunn og relevant fagbrev. 

– Y-veien ved USN har vært helt fantastisk og står i en særstilling ved at studentene i stor grad vet hva jobben innebærer før de begynner på studiene. De er dermed ofte svært motivert og har mange relevante knagger å plassere ny kunnskap på, sier Berg.

LES OGSÅ: Tok y-veien og endte med doktorgrad

Forsker og familiefar 

Doktorgrad er den høyeste akademiske graden som kan oppnås ved universitet eller høyskole. Målet for ph.d.-utdanningen ved USN er å utdanne selvstendige forskere med kvalifikasjoner på høyt internasjonalt nivå. 

Berg har klart å kombinere kraftanstrengelsen og familielivet med kone og to små barn. Han startet på bachelor gass og energiteknologi y-vei ved tidligere Høgskolen i Telemark. I dag heter denne bacheloren kjemiingeniør hvor studentene kan velge kjemiingeniør i ren energi og prosessteknologi.

– Å ta høyere utdanning har vært planen min hele veien. Etter en liten omvei om prosessindustrien og fagbrev ble ingeniør en retning som var spesielt interessant, forteller den nye doktoren.

Etter bachelorgraden tok Christian en mastergrad i prosessteknikk (Master in Process Technolygy), fikk jobb hos Kelda Drilling Controls og startet rett på en såkalt nærings-ph.d., som er doktorgradsprosjekt i bedrift.

Illustrasjonsbilde av et boretårn i Dubai med Kelda Drilling Controls og der en ingeniør i gul refleksjakke som står med ryggen til og ser på

– Nærings-ph.d. har noe av styrken til y-veien. Krevende, men nyttig hvor du jobber tett på relevant industri. Jeg likte å fordype meg i et emne under masterstudiene, og ideen kom gradvis om å gå hele veien til en doktorgrad, forteller Berg, som nå har tittel Philosophiae doctor (PhD), Process, Energy and Automation Engineering, typisk kjemiingeniør på godt norsk. 

Berg er opprinnelig fra Sarpsborg og flyttet med familien til studiestedet Porsgrunn, hvor USN har lang og god erfaring med y-veien til ingeniøryrket. Campusen tilbyr også et robust doktorgradsprogram med samfunnsnyttig forsking innen bærekraft, automatisering og digitalisering.

LES OGSÅ: Feirer doktorgrad nummer 100  

Etterspurt teknologi i offshore

Doktorgradsarbeidet til Berg er en del av et større forskningsprosjekt med mål om å utvikle automatiserte løsninger for boreoperasjoner i olje- og gassindustrien.

Berg har bidratt med ny etterspurt teknologi for automatisert og mer pålitelig trykkstyring, som er et av de mest effektive tiltakene for økt sikkerhet og kostnadseffektivitet i boreoperasjoner.

– Å holde kontroll på trykket i alle fasene av boreoperasjonen er viktig både økonomisk med færre uønskede hendelser og for sikkerheten for boreoperatør og miljøet med redusert utslipp, forklarer Berg, og drar frem miljøkatastrofen på Deepwater Horizon-riggen som eksempel på hva som kan skje ved null trykkontroll.

Eksplosjonen på oljeplattformen i Mexicogulfen i 2010 er det største uforutsette oljeutslippet i oljeindustriens historie. Elleve mennesker forsvant og ble aldri funnet igjen. 

– Har vi ikke kontroll på trykket i brønnen under boreoperasjonen, kan ytterste konsekvens være en slik fatal blowout som under boringen av Macondo-brønnen. Arbeidet mitt er en del av puslespillet for å få til automatisk kontroll av boreoperasjoner uten at kostnaden er større enn nytten. Her har vi i Kelda kommet veldig langt og modellene fra min ph.d. er en viktig del av utviklingen.

Doktorgrader ved USN

Ph.d. er det høyeste nivået for formell utdanning i Norge. Universitetet i Sørøst-Norge (USN) har ph.d.-program innen åtte fagområder:

  • Anvendte mikro- og nanosystemer
  • Kulturstudier
  • Markedsføringsledelse
  • Nautiske operasjoner
  • Pedagogiske ressurser og læreprosesser
  • Personorientert helsearbeid
  • Prosess-, energi- og automatiseringsteknikk
  • Økologi

Y-veien 

Yrkesfaglig vei til høyere utdanning (Y-veien) er tilpasset studenter med relevant fagbrev eller svennebrev fra videregående skole og som ønsker en høyere utdanning.