Internasjonal oppmerksomhet til maritimt forskningsarbeid

INTERNASJONAL OPPMERKSOMHET: – Å få forskningsartikler på trykk i WMU Journal of Maritime Affairs er som å bli belønnet med en gullmedalje, sier førsteamanuensis Salman Nazir ved Høgskolen i Sørøst-Norge, campus Vestfold. (Foto: An-Magritt Larsen)
Bilde av Salman Nazir

Forskningsartikler fra Institutt for maritime operasjoner har fått innpass i anerkjent tidsskrift. – Som å bli belønnet med en medalje for oss, sier førsteamanuensis Salman Nazir.

Tekst: An-Magritt Larsen

De leverer forskningsresultater på et høyt internasjonalt nivå, medarbeidere ved Institutt for maritime operasjoner. Nå har forskningsarbeidet fått innpass i anerkjente WMU Journal of Maritime Affairs.

Halvparten av artiklene som er publisert så langt i år i tidsskriftet, det vil si to av fire artikler, kommer fra Institutt for maritime operasjoner ved campus Vestfold. Instituttets satsningsområder innen forskning er maritim logistikk og havneoperasjoner og maritime human factors.

–  Det er litt spesielt, og betyr mye for høyskolen å få presentert forskningsarbeidet i et av de mest anerkjente tidsskriftene som finnes for fagfolk innen maritim administrasjon, industri og utdanning. Vi får internasjonal oppmerksomhet og forskningsresultatene blir gjort kjent, sier førsteamanuensis Salman Nazir ved Høgskolen i Sørøst-Norge, campus Vestfold.

Topp moderne forskning

Han ble hanket inn til høyskolen i august 2014 for å løfte utdanningen og forskningen innen det maritime fagfeltet. Nazir leder forskningsgruppen TARG, som er forkortelse for Training and Assessment Research Group.

Forskningsgruppen ved Institutt for maritime operasjoner utvikler trenings- og evalueringsmetoder ved bruk av moderne forskningsmetoder for å sikre god kunnskap til å trene og evaluere operatører i takt med endrede krav.

TARG er svært aktiv med mange prosjekter på gang i samarbeid med industrien, deriblant Kongsberg Digital, og universiteter i Norge og Europa.

– Den økende kompleksiteten i maritime operasjoner har satt nye krav til operatørene. TARG jobber med å utvikle innovative og effektive verktøy, metoder og løsninger som kan bidra til å forbedre ytelse og sikkerhet i komplekse maritime operasjoner. Eller sagt på en annen måte, vi jobber med å finne gode løsninger som kan bringe offshoreindustrien framover. Dette gjør vi gjennom topp moderne forskning, sier Nazir.

Han forteller om en møysommelig prosess å jobbe frem gode forskningsartikler. Det er ikke gjort i en håndvending å få noe på trykk i WMU Journal of Maritime Affairs.

– For oss er dette som å bli belønnet med en medalje, sier Nazir, og forklarer at det er mer vanlig å bli refusert enn akseptert i anerkjente forskningstidsskrifter.

Vil gjøre en forskjell

– Forskningsartikkelen går gjerne flere runder med kvalitetsvurdering av fagpersoner før den kan publiseres. Å få en artikkel på trykk kan fort ta opptil halvannet år. I tillegg kommer tiden vi bruker på selve forskningsarbeidet, som er et stort arbeid, forklarer Nazir.

Han er stolt av forskerteamet og sier at også medforfatternes engasjement og lagarbeid har vært viktig for de gode resultatene. Nazir roser i tillegg ledelsen ved høyskolen som aktiv støttespiller for arbeidet og alle ideene.

– Teamet prøver å gjøre en forskjell, det er vårt motto, og vi har en fantastisk lagånd. Teamet består av flere nasjonaliteter som setter kvalitet og troverdighet i høysetet. Vi bestreber oss på at hvert produkt som forlater vårt institutt ikke bare skal ha interesse for høyskolen, men også nasjonalt og internasjonalt, sier Nazir.

En vitenskapelig artikkel eller forskningsartikkel skal presentere ny forskning eller gi ny innsikt i faglige problemstillinger. Simulatortrening for avanserte maritime operasjoner er tema for den ene artikkelen signert TARG i det anerkjente tidsskriftet, som dekker fagområdene sikkerhet, miljøvern og operasjoner i maritim industri. Den andre studien handler om hvordan evalueringsverktøy utvikles innenfor maritim industri.

Flere forskere fra TARG skriver artikkelen, som vurderes av eksperter innen fagområdet før den publiseres i tidsskriftet, hvor målgruppen gjerne er andre forskere og fagpersoner. Både teori, metode og resultat gjennomgås og resultatene i artikkelen skal være etterprøvbare for andre forskere.

– Det ligger et stort arbeid og omfattende forskning bak hver artikkel. Vi finner et tema, designer arbeidet, gjør jobben, samler våre data, analyserer og konkluderer. Artikkelens oppbygning er argumenterende og den må ha grundig dokumentasjon. Metodebruken må også komme frem i artikkelen, som skal være så objektiv som mulig, forklarer Nazir.

Viktig for forskningsmidler

Oppmerksomhet hos et internasjonalt publikum er viktig for høyskolen som ønsker å bygge sterke fagmiljøer, mastergrader og doktorgrader. Publiserte forskningsartikler er også et stort pluss for å søke midler til videre forskningsarbeid.

– Når vi får formidlet vår forskning gjennom faglige kanaler, som for eksempel tidsskrifter og bøker, bidrar det til å bygge faglig anerkjennelse, sier Nazir.

Doktorgradsstipendiat og medforfatter på en av TARGs forskningsartikler, Jørgen Ernstsen, forteller at teamet blir inspirert av å få anerkjennelse.

– Eksponering av vår maritime forskning i internasjonale forum gir oss en tilbakemelding på at vi arbeider innenfor et område av maritim forskning som krever oppmerksomhet. Det er motiverende og vi ønsker å fortette innsatsen som vi alle gir til forskningen, sier Ernstsen.

Titlene på TARGs forskningsartikler i WMU Journal of Maritime Affairs så langt i 2018:

«Consistency in the development of performance assessment methods in the maritime domain».

Jørgen Ernstsen & Salman Nazir

«Simulator Training for Maritime Complex Tasks: An Experimental Study».

Karina Hjelmervik, Salman Nazir & Andreas Myhrvold

Forskningsartiklene:

Titlene på TARGs forskningsartikler i WMU Journal of Maritime Affairs så langt i 2018:

«Consistency in the development of performance assessment methods in the maritime domain».

Jørgen Ernstsen & Salman Nazir

«Simulator Training for Maritime Complex Tasks: An Experimental Study».

Karina Hjelmervik, Salman Nazir & Andreas Myhrvold

Maritime studier

Institutt for maritime operasjoner tilbyr studier fra bachelor til ph.d.-nivå.