Kraftløft for forskningen

DE FEM LEDERE: Lederne av de fem strategiske forskningsområdene ved USN er Thomas Øyvang (f.v), Mette Bunting, Lena Heyn, Thomas Brekke og Ole Jacob Thomassen.
DE FEM LEDERE: Lederne av de fem strategiske forskningsområdene ved USN er Thomas Øyvang (f.v), Mette Bunting, Lena Heyn, Thomas Brekke og Ole Jacob Thomassen.

USN har valgt ut fem strategiske forskningsområder som skal gi kraften som trengs for å bidra med kunnskap i møte med vår tids store utfordringer. Bli kjent med våre målrettede samfunnsoppdrag.

– Som en akademisk institusjon både kan og bør USN ta en aktiv rolle i å bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling. Vår flercampus-struktur gir oss også en unik mulighet til å ta en ledende rolle i den felles dugnaden i regionen vår, sier viserektor for forskning, Heidi Ormstad.

Universitetet i Sørøst-Norge (USN) har etablert fem strategiske forskningsområder som er bygget på en såkalt missionstenkning innenfor rammene av FNs bærekraftsmål. «Missions» kan oversettes med «målrettede samfunnsoppdrag», og er en ny tilnærming til innovasjonspolitikken som skal bidra til positiv endring.  

USNs strategiske forskningsområder (2023-2026)

Kraftsamling

Målrettede samfunnsoppdrag skal forstås som ambisiøse, målbare og tidfestede mål for å løse store samfunnsutfordringer som angår folk flest. USN har valgt retning, tatt sats og lagt til rette for en kraftsamling av forskningen på tvers av egne fakulteter og institutter.

Prosjektene som nå vil vokse fram vil bli drevet på tvers av ulike aktører og sektorer, men skal alle bidra inn mot de fem målrettede samfunnsoppdragene.

– Kunnskap for å møte store utfordringer tilknyttet klima, energi, grønn verdiskaping, sosial ulikhet, demokratier og menneskerettigViserektor for forskning, Heidi Ormstad. heter og bærekraften til velferdsstaten ligger ofte i skjæringspunktet mellom ulike samfunnssektorer og vitenskapsdisipliner, sier Ormstad.

LES MER: Missions – en ny retning for samfunnsfloker | Digdir

– Kunnskapen vi trenger

Nylig ble oppstarten av satsingen Energi, klima og miljø markert, hvor over 40 forskere deltok fra ulike campuser og fagområder. Påtroppende fylkesordfører i Telemark, Sven Tore Løkslid (Ap), åpnet arrangementet og ser frem til resultatene av forskningssatsingen.

– Universitetet representerer kunnskap og kompetanse som vi kommer til å ha stort behov for i årene som kommer, og som vil være svært viktig for vår region. Vi trenger kunnskap for å ta gode beslutninger. Vi trenger kunnskap for å sikre arbeidsplasser, kutte utslipp og få til en grønn omstilling gjennom verdiskaping. Vi ønsker å samarbeide med universitetet og ser frem til å høre deres forslag og forskning på gode tiltak og virkemidler, sier Løkslid.

LES MER:  Åpning av forskningssatsing på USN (vtfk.no)