Ny master i bærekraftsledelse

Ung kvinne ser i kamera, andre i bakgrunnen
(Illustrasjonsfoto: iStock/PeopleImages)

USN lanserer en helt ny lederutdanning, med fokus på bærekraft.


Master of Sustainability Management (master i bærekraftsledelse) er lagt ut for søking, med oppstart høsten 2021.

– I denne masteren er ledelse selve kjernen, men med fokus på bærekraftsmålene, sier professor Gudrun Helgadottir, programkoordinator for den nye masteren.

Hun understreker at dette er et studium som er tverrfaglig, og at ledelse er noe som skjer i alle sektorer. Det finnes ledere med mange forskjellige bakgrunner. Samtidig er ledelse et eget fagfelt.

Økonomi og ledelse må gå foran

Helgadottir sier master i bærekraftsledelse skal gjøre studentene i stand til å legge planer, sette i gang og lede prosesser for bærekraftig drift og utvikling.

– FNs bærekraftsmål danner allerede et grunnlag for bred verdiskaping i bedrifter, institusjoner og organisasjoner. Fagfeltet økonomi og ledelse må være banebryter i arbeidet med å realisere visjoner og mål.

Professor Helgadottir sier det må skje gjennom å få bærekraftige løsninger ut i samfunnet og ut i markedet. Hun understreker at vi allerede har mye kunnskap om utfordringene, og vi har flotte tekniske løsninger.

– Men uten fokus på samfunnet og økonomien får vi ikke til bærekraftig verdiskaping. Det gir helt andre forutsetninger for å lykkes, når vi har ledere med peiling på det viktige, komplekse og spennende feltet som bærekraft er.Professor Gudrun Helgadottir - foto - privat

Mange spennende jobber

Hun viser til hvordan finanssektoren, og ikke minst forsikringsbransjen har systematisert arbeidet med bærekraft. Helgadottir tror de som velger å ta den nye masteren i bærekraftsledelse vil få mange spennende jobber å velge mellom, når stadig flere bedrifter og organisasjoner skal ansette sine egne ledere innen bærekraft.

– Jeg tror disse vil bli attraktive på arbeidsmarkedet nasjonalt og internasjonalt. Vi står i en global krise som krever innovative og kreative løsninger, og trenger ledere som har en bred forståelse for situasjonen som vi befinner oss i.

Helgadottir sier masteren også gir muligheter for opptak til ph.d.- studier og forskerkarriere.

Behov i næringslivet

Bærekraft har lenge vært en av kjerneverdiene i møbelkonsernet Flokk. De er Norges største produsent av møbler, og har gjennom flere ti-år vært en pioner innen bærekraftig produktutvikling.  Allerede på begynnelsen av 90-tallet ansatte de sin første miljøsjef.

– Jeg er opptatt av at bærekraft ikke er et kommunikasjonskonsept, men noe som må være solid forankret i driften på alle nivåer. For å få virkelig effekt og beviselige resultater må bærekraft være på agendaen i alle områder av organisasjonen. Det er positivt at mange nå ønsker å utvikle seg på dette området, sier Marianne Otterdahl Møller, Vice President Marketing & Brand Communication i Flokk.

Hun har vært gjesteforeleser for USNs bachelorstudenter på emnet «Sustainability Marketing and Circular Economy», og studentene har også jobbet med en case-oppgave fra konsernet.

Slik blir studiet

Studiesiden til master i bærekraftsledelse er nylig publisert. Der vil man raskt kunne gjøre seg kjent med studiets oppbygging. Emnetitlene gir en god indikasjon på hva studentene kan fordype seg i.

Første året året består av de obligatoriske emnene:

 • Organization & Leadership - Change Management
 • Green IT & GIS
 • Sustainable Development: politics, law and institutions
 • Process, product and people
 • Methodology and research method
 • Sustainability Finance
 • Strategy and Innovation for Sustainability
 • Sustainability Marketing 

Høsten andre året lærer studentene om forskningsmetode, og kan velge mellom emnene under, før de skal skrive masteroppgave på våren:

 • Alternative economies and local resilience
 • Corporate entrepreneurship
 • Nature, culture and experience
 • Spatial analyses
 • Digital business entrepreneurship

Master i bærekraftsledelse

 • Oppstart høsten 2021
 • Heltidsstudium over fire semestre
 • Undervises på campus Bø
 • Søknadsfrister: 1. desember (utenfor EU/EØS). 1. mars (innenfor EU/EØS)
 • Undervisningsspråk: Engelsk

 

Flere nye studier

Samtidig med at USN-styret bestemte oppstart av master i bærekraftsledelse, ble også disse studiene vedtatt startet opp høsten 2021:

 • Bachelor i idrett, trening og ledelse
 • Master i profesjonsfaglig digital kompetanse