Ola Borten Moe: – En uhyre interessant modell

BESØKTE USN: Vi må rett og slett være tilstede der folk bor og jobber hvis vi skal lykkes, sa statsråd Ola Borten Moe da han besøkte campusene i Bø og Notodden. Her fra campus Bø. F.v: Borten Moe, rektor Petter Aasen, førsteamanuensis Mona Sæbø, ordfører Siri Blichfeldt Dyrland (SP) i Midt-Telemark og Bjørn Moldskred fra bedriften Standard Bio.Gruppebilde.
BESØKTE USN: – Vi må rett og slett være tilstede der folk bor og jobber hvis vi skal lykkes, sa statsråd Ola Borten Moe da han besøkte campusene i Bø og Notodden. Her fra campus Bø. F.v: Borten Moe, rektor Petter Aasen, førsteamanuensis Mona Sæbø, ordfører Siri Blichfeldt Dyrland (SP) i Midt-Telemark og Bjørn Moldskred fra bedriften Standard Bio. (Foto: Helle Friis Knutzen/USN)

Statsråd Ola Borten Moe fikk et innblikk i Universitetet i Sørøst-Norges spesielle måte å jobbe på, da han besøkte campusene i Bø og Notodden 29. april.


 
– Det ser ut som om USN jobber veldig godt, og dette er en uhyre interessant modell som du kanskje ikke finner så mange andre steder i Norge. Det handler om å være tilstede i hele regionen. Det tror jeg er viktig og riktig med tanke på fremtiden. Det er både et geografisk og et sosialt perspektiv på dette. Vi må rett og slett være tilstede der folk bor og jobber, og vi må nå hele befolkningen hvis vi skal lykkes, sa Borten Moe til usn.no etter besøket på de to campusene, og nevnte andre deler av landet hvor høyere utdanning først og fremst foregår i de store byene.

Hurdalsplattformen som utgangspunkt

Rektor Petter Aasen og ordfører Siri Blichfeldt Dyrland (SP) i Midt-Telemark hadde gått sammen om å invitere ministeren for forskning og høyere utdanning. 

Bakteppet var Hurdalsplattformen, der regjeringen understreker at den vil stille tydeligere nasjonale krav til universiteter og høyskoler om geografisk nærvær, for å møte behovet for kunnskap og kompetanse i regionene.
 

Derfor var Ola Borten Moe (SP) invitert til en samtale om hvordan denne politiske ambisjonen kan innfris, gjennom samarbeid mellom universitet, kommuner, nasjonale og regionale myndigheter.

Han fikk møte ansatte og samarbeidspartnere og høre om forskjellige modeller som kobler universitetet på lokalsamfunnet i Bø og Notodden. 

På grunn av et svært stramt tidsskjema for statsråden, ble det dessverre ikke tid til å vise ham rundt på campusene og møte studentene, noe rektor Petter Aasen gjerne kunne tenkt seg.

Vil løfte kompetansenivået i regionen

Aasen innledet samtalene med statsråd Ola Borten Moe med å si litt om USN. Han vektla at det å løfte kompetansenivået overalt i regionen alltid har stått helt sentralt, i både USN sin historie og i universitetets nåværende strategi:
 
– Vår visjon er å være regionalt forankret og internasjonalt anerkjent. Vår åtte campuser bidrar til at vi er tett på samfunns- og arbeidsliv der folk bor og arbeider og det sikrer tilgang til utdanning og forskning av høy internasjonal kvalitet i hele vår region, sa Aasen.
 
Han viste også til at campusstrukturen legger godt til rette for samarbeid med lokalt arbeids- og næringsliv i hele regionen, og at USN har tradisjon for å utvikle studietilbud i samarbeid ned næringslivet, blant annet våre unike industri- og næringsmastere.
 
Ordfører Siri Blichfeldt Dyrland framholdt også for statsråden hvor nyttig og viktig det er for lokalt næringsliv å ha tilgang til kunnskap, ressurser og utstyr som universitetet disponerer.

Hun trakk blant annet fram samarbeidet med fruktnæringen i bygda. På spørsmål fra statsråden om utvikling i innbyggertall, var hun glad for å rapportere om vekst i både innbyggertall og næringsutvikling i Midt-Telemark, som er hjemkommunen til campus Bø.
 
LOKAL INNOVASJON: Bedriften Standard Bio i Bø utvikler produkter basert på biokarbon, i nært samarbeid med USNs naturvitenskapelige forskningsmiljø på campus. F.v: førsteamanuensis Mona Sæbø som også har deler av stillingen sin i bedriften, statsråd Ola Borten Moe, administrerende direktør Bjørn Moldskred i Standard Bio.

Forskning, nyskaping og næringsutvikling

Ved campus Bø har USN et naturvitenskaplig forskningsmiljø som i stadig større grad samarbeider med naturressursbasert, lokalt næringsliv.  Bjørn Moldskred fra bedriften Standard Bio fortalte om hvordan samarbeidet med USN har gjort det mulig å videreutvikle en ide hos lokale gründere til en bedrift med mange ansatte, med investorer og store samarbeidspartnere fra hele verden.
 
Standard Bio utvikler produkter basert på biokarbon. Med sin teknologi kan de omdanne avfallsprodukter i jord- og skogbruk til torvfri jord, jordforbedringsprodukter og husdyrfôr.
 
I tillegg til å bidra til en sirkulær økonomi kan dette gi økt karbonbinding i jorden og mindre karbon i atmosfæren.

Avgjørende for bedriftens utvikling

– Tilgang på laboratorier og forskningskompetansen ved USN har vært helt avgjørende for den utviklingen bedriften har hatt innenfor jordhelse. Samarbeidet med USN har også gitt et lite selskap nødvendig kredibilitet for å etablere og utvide samarbeid ute i verden. Vi har også erfart at samarbeidet med fagmiljøet på en campus har åpnet opp for samarbeid med fagmiljøer på andre campuser, blant annet prosessteknologimiljøet i Porsgrunn og mikronano-fagmiljøet i Vestfold, sa Moldskred.
 
Førsteamanuensis Mona Sæbø ved USN er en av flere USN-ansatte som har deler av stillingen sin i Standard Bio. Hun kunne fortelle at også universitetet har stor glede av samarbeidet: 
 
–Mange studenter er involvert i de ulike prosjektene gjennom for eksempel masteroppgaver og studentbedrifter, flere ph.d.-stipendiater er knyttet opp mot prosjekter i bedriften og flere av studentene har fått jobb her etter studiene. Studentene melder tilbake at de føler at de er med på noe nyttig og viktig, sa Mona Sæbø til statsråden. 
 
Ola Borten Moe hadde mange spørsmål etter presentasjonen til Standard Bio, og var svært interessert i både universitetssamarbeidet og produktutviklingen ved Standard Bio.
 
EN VELDIG NYTTIG DAG:  Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (SP) takker for besøket på Universitetet i Sørøst-Norge. Her fra møtet på campus Notodden.

Hver campus har en lokal historie

campus Notodden understreket rektor Petter Aasen hvordan USN utformer campusene i dialog med omgivelsene, og at det alltid følger en lokal historie med.
 
– Det er en sterk lærerutdanningstradisjon her på Notodden. Vi fortsetter å satse på, og å utvikle lærerutdanningene, men også ved å løfte de kultur og estetiske fagene som er her. De er også råflinke på nettbaserte studier her på Notodden. Vi er opptatt av å ta tak i, og løfte denne campusen inn i en ny tid, i dialog med omgivelsene, slik som med de andre campusene, sa rektor.

Universitetsskole-modellen

Så ble Borten Moe introdusert til modellen med universitetsskoler. Rektor Karl Agnar Wåle ved Notodden videregående skole og førstelektor Åsmund Aamaas ved USN fortalte engasjert om alt det spennende som foregår lokalt. 
 
USN har inngått universitetsskole-avtaler med fire videregående skoler i regionen (Lier, Notodden, Porsgrunn, Drammen, og skriver tre nye avtaler i mai (Kongsberg vgs. Horten vgs, og Thor Heyerdal vgs.)
 
– Vi vet at det er høye forventninger til oss, og prøver å innfri dem, sa Wåle og Aamaas.
 
De viste en rekke eksempler på hvordan skolen og universitetet jobber sammen om utdanning og forskning, til glede for elever, studenter og ansatte.  I universitetsskole-modellen ligger blant annet muligheten til forsering. Den kan gi vgs.-elevene helt nye muligheter og gjøre veien inn i høyere utdanning enklere.

Trym - fra elev til student

– Et eksempel er Trym som fikk komme hit til campus og studere musikk mens han gikk på Notodden vgs.  Nå er han tilbake her på campus som student og tar PPU, fortalte Wåle og Aamaas stolt.
 
De sa at praksisplasser for USN-studentene er en annen viktig del av avtalen.
 
– Vi ønsker å være den beste videregående skolen for praksis, sa rektor Karl Agnar Wåle ubeskjedent. 

UNIVERSITETSSKOLE-AVTALER: F.v: førstelektor Åsmund Aamaas (USN) og rektor Karl Agnar Wåle (Notodden videregående skole) fortalte engasjert om alt det spennende som foregår gjennom universitetsskole-avtalen, og overrakte informasjonsmateriell til statsråd Ola Borten Moe.

 
Med 1150 elever og en stor avdeling for nettundervisning sørger han for at lærerstudentene fra USN får førstehåndserfaring med å undervise i fremtidens skole. Skolen tilbyr også utdanning i yrkesfag, som lærerstudentene også kobles på.
 
 – Det er denne typen skole som de skal ut i.  Dette hadde vi ikke fått til hvis ikke det hadde vært  en slik nærhet mellom skolen og universitetet.  Vi har også en del andre tilfeller hvor vi lar elevene våre smake på hvordan det er å være student. Vi har også hatt elever på campus Bø, for å få et innblikk i fag som tilbys der.  Dette kan vi få til fordi de ikke må reise veldig langt.  Derfor er vi er veldig glade for å kunne gjøre dette lokalt, sa rektor Karl Agnar Wåle ved Notodden skole.

USNs kultursatsing

Tidligere rektor på Høgskolen i Buskerud, Kristin Ørmen Johnsen, har kommet tilbake til universitetet etter åtte år på Stortinget der hun blant annet ledet Familie- og kulturkomiteen fra 2018-2021. Nå er hun seniorrådgiver i rektors stab, og leder den nye satsingen på USN Kultur. 
 
Hun startet med å si at USN er det norske universitetet med størst diversitet innen kultur, og understreket det ansvaret USN har for å ivareta den norske kulturarven, ikke minst representert ved fagmiljøet innen folkemusikk og tradisjonskunst ved campus Rauland.
 
– Jeg må kalle campus Rauland vår lille diamant.  Vi har et kjempegodt samarbeid med Vinje kommune, og er opptatt av å ta vare på den immaterielle kulturarven. Nå vil vi starte en bachelor i utøvende folkedans. Den er godkjent, men vi mangler studieplasser. Det er stor etterspørsel etter kvalifiserte dansere, og vi har det fagmiljøet i Norge som har kompetanse og kan utvikle dette, sa Ørmen Johnsen.
 
BEGEISTRET ORDFØRER: Notodden-ordfører Gry Fuglestveit (AP) var også en engasjert deltaker på møtet med statsråden og fortalte begeistret om det gode samarbeidet med USN. Her tar hun mot Ola Borten Moe på campus Notodden. Til venstre for statsråden er politisk rådgiver Signe Bjotveit. Videre til høyre er rektor Petter Aasen, stortingsrepresentant Åslaug Sem-Jacobsen (SP), og seniorrådgiver Kristin Ørmen Johnsen (USN).
 
Hun fortalte også om hvordan norske museer nå etterspør kompetanse for å takle en ny tid. Flere museer har kommet til USN og bedt om hjelp fra universitetets fagmiljøer.
 
– Hvordan kan vi, med forskningen vår bidra med det museer og kulturinstitusjoner trenger og etterspør? sa Ørmen Johnsen.

Kompetansesenter for museumsutvikling

Hun sa USN har bred kompetanse innen forskjellige former for kunst og kultur og praktisk estetiske fag, men også innen reiseliv , humanistiske fag, økonomi, ledelse og regulering og andre fagområder som kan kobles sammen.
 
– Poenget er å kunne samle alt dette og få en kraft ut av det, sa Ørmen Johnsen.
 
Hun er i full gang med å planlegge et kompetansesenter for museumsutvikling, på bakgrunn av det store behovet som finnes i museene. Det planlegges også flere ordninger med Arts in residence på campusene, blant annet på Notodden.
 
Ørmen Johnsen tenker vidt og bredt og snakket engasjert om alle mulighetene som finnes i regionen.
 
– Vi sitter i hjertet av den industrielle kulturarven, og noe av oppdraget jeg har fått fra rektor handler om hvordan vi kan løfte dette videre, med den kompetansen som vi har på USN.
 
Notodden-ordfører Gry Fuglestveit (AP) var også en engasjert deltaker på møtet med statsråden og fortalte begeistret om det gode samarbeidet kommunen har med USN.
 
– Takk Petter og USN, sa Fuglestveit som er på fornavn med rektor. Hun er selv et levende bevis på hvordan studenter fra andre landsdeler (i dette tilfellet Sørlandet) ender opp med å bosette seg og skaffe seg jobb etter studier på USN. (Fuglestveit har lærerutdanning fra campus Notodden).