Ønsker paradigmeskifte innen psykisk helsehjelp

Dainus Pūras. Foto
TIL USN: FNs spesialrapportør for helse, Dainus Pūras, deltar på årets Skuddårsseminar i regi av Senter for psykisk helse og rus ved USN.

Senter for psykisk helse og rus ved USN får drahjelp fra FNs spesialrapportør Dainus Pūras i arbeidet med å utvikle psykisk helse-feltet.

Hvert år arrangerer Senter for psykisk helse og rus ved Universitetet i Sørøst-Norge, sammen med Stiftelsen for fremme av ytringsfriheten i psykisk helsevern i Norge og Solidaritetsforening Sjøstjerne, «Skuddårsseminaret»: et åpent forum for presentasjon av kunnskap om og ideer for bedre psykisk helsehjelp.

Første gang i Norge

Årets hovedinnlegg holdes av den litauiske psykiatriprofessoren Dainus Pūras, FNs spesialrapportør for alles rett til fysisk og psykisk helse. Pūras har valgt å rette særlig oppmerksomhet mot psykisk helse i sitt arbeid. Dette er første gang han besøker Norge.

Marit Borg. Foto– Vi er svært begeistret for Pūras’ arbeid og den tydelige linjen han formidler. Psykisk helsehjelp handler i første rekke om å legge til rette for gode menneskelige relasjoner, og ha fokus på personens ønsker og egen kunnskap om hva som er til hjelp samt ivaretakelse av folks rettigheter og vilkår. Vi må, slik Pūras formidler, unngå diagnostisk kategorisering av menneskelige erfaringer og forhindre at folk blir frarøvet sine rettigheter, sier professor Marit Borg ved USN.

Menneskerettighetsbrudd

I sine rapport Report of the Special Rapporteur on the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health påpeker Pūras flere sentrale utfordringer for psykisk helse-feltet.

Han tar til orde for et paradigmeskifte, basert på de mange og gjentagende menneskerettighetsbruddene som foregår innen psykisk helse-feltet, og som alt for ofte rammer personer med psykososiale utfordringer.

Pūras er også tydelig i sin kritikk av den rådende biomedisinske modellen, mangelen på tilgjengelige lokale tilbud og maktforholdene innen psykiske helsetjenester.

Ønsker gjennomslag i Norge

Gjennom å invitere Pūras ønsker Senter for psykisk helse og rus å bidra til å gi FN-rapporten større gjennomslag her i Norge. Til seminaret kommer også flere sentrale aktører for å kommentere innholdet:

Guri Hestflått Gabrielsen, fagdirektør for menneskerettigheter i Likestillings- og diskrimineringsombudet, lege Solveig Klæbo Reitan fra Norsk Psykiatrisk forening og Mette Ellingsdalen, som er menneskerettsaktivist i landsforeningen We Shall Overcome (WSO).

Det blir også holdt verksteder, der deltakerne på seminaret bidrar for å meisle ut strategier for å utvikle psykisk helse-feltet i Norge.

  • Seminaret er gratis og uten krav om påmelding

Utdeling av Ytringsfrihetsprisen

Skuddårsseminaret er også åsted for utdeling av «Ytringsfrihetsprisen» på vegne av Stiftelsen til fremme av ytringsfriheten i psykisk helsevern i Norge.

Siden 2002 har stiftelsen delt ut 17 priser til personer som alle har vært modige nok til å ytre seg om forbedringsområder i psykisk helsevern.

Hensikten med er å fremme ytringsfrihet og løfte frem personer, institusjoner og organisasjoner som har utmerket seg gjennom sitt arbeid med å aktualisere retten til fri ytring om viktige tema. I tillegg til heder og ære inkluderer Ytringsfrihetsprisen et beløp på 10.000 kroner til vinneren.

I fjor gikk prisen til tidligere høyesterettsdommer Ketil Lund.