Universitetsstatus vedtatt av Kongen i statsråd

Feirer Universitetet i Sørøst-Norge. Foto.
- Studenter som tar eksamen i dag får sine eksamensoppgaver ved en høgskole, og leverer oppgaven inn ved et universitet. Det sa statsråd Iselin Nybø da hun kom for å dele den hyggelige nyheten med ansatte på Universitetet i Sørøst-Norge, campus Drammen, fredag morgen.

Fredag 4. mai fikk HSN overbrakt beskjeden fra statsråd Iselin Nybø om at Kongen i statsråd har besluttet at Høgskolen i Sørøst-Norge får status som universitet.


På kort varsel dukket ministeren opp på campus Drammen i morgenrushet for å overbringe den gledelige beskjeden til ansatte, rektorat og styreleder ved det nye universitetet. Statsråden hadde med seg en blomsterbukett og hadde kommet ens ærend for å overbringe beskjeden om at Høgskolen i Sørøst-Norge i dag har fått status som universitet: Universitetet i Sørøst-Norge.

– HSN har lagt ned stor innsats i arbeidet med å bli universitet. Jeg er sikker på at det nye universitetet vil gi samfunnet dyktige kandidater og viktig, ny kunnskap, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).  

– Høgskolen i Sørøst-Norge har brukt universitetssatsningen helt bevisst som et verktøy for å bli bedre. Det å bli universitet gir mer frihet, men det gir også en ekstra tyngde, særlig internasjonalt. Jeg tror at Norge vil merke at vi nå har fått enda en institusjon som går fra høyskole til universitet. Men like viktig: Jeg tror regionen vil merke at de får en enda sterkere kunnskapsaktør som har stor betydning for utviklingen av arbeids- og samfunnslivet.  

En ny universitetsregion

Norge får nå sitt 10. universitet og fylkene Vestfold, Buskerud og Telemark blir for aller første gang «universitetsfylker» med campuser plassert i Bø, Drammen, Kongsberg, Notodden, Porsgrunn, Rauland, Ringerike og Vestfold.

Universitetet i Sørøst-Norge er et resultatet av fusjonen som ble gjennomført i 2016 mellom de tidligere høgskolen i Buskerud og Vestfold, som ble slått sammen i 2014, og Høgskolen i Telemark.

I ti år har utdanningsinstitusjonene - først alene og så sammen - arbeidet målrettet for å styrke kvaliteten i utdanning og forskning. Resultatet er at den sammenslåtte høgskolen nå innfrir de nasjonale kravene for å få universitetsstatus.

- Dette er en gledens dag for studenter og ansatte ved Universitetet i Sørøst-Norge. Universitetsstatus er et kvalitetsstempel. Vi vet at høy faglig kvalitet styrker vår attraktivt og dermed mulighetene for både å rekruttere gode studenter og medarbeidere og for å finne gode samarbeidspartnere nasjonalt og internasjonalt, sier rektor Petter Aaasen.

Aasen er også opptatt av friheten en universitetsstatus gir.

-  Et universitet har full autonomi til å opprette og videreutvikle studietilbud på alle nivåer og fagområder. Det åpner for dynamikk og større fleksibilitet i utviklingen av egen studieportefølje, og gir dermed større mulighet til å utvikle studietilbud i tråd med samfunnets- og arbeidslivets behov, sier rektor Petter Aasen.

 

Universitetsmarkering på mandag

Fra og med i dag er Høgskolen i Sørøst-Norge historie og Universitet i Sørøst-Norge har sin første virkedag. Nå starter arbeidet med skilting og navnendring på alt av bygninger, dokumenter og digitale informasjonskanaler. Førstkommende mandag kl. 12.00 vil det bli markeringer med hilsener, boller og brus for ansatte og studenter på alle de åtte campusene ved HSN.

- Regjeringens vedtak innebærer at alle våre om lag 18.000 studenter går på et universitet fra om med i dag, og det må vi selvsagt markere selv om studentene er opptatt med eksamen i disse dager, sier Aasen.

Vedtaket betyr også at studenter som uteksamineres våren 2018 får vitnemål fra Universitetet i Sørøst-Norge.

Faktaboks


Da Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) ble etablert 1.1.2016, som resultat av fusjon av Høgskolen i Telemark (HiT) og Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV), var det en klar ambisjon om å utvikle den nye høgskolen til et universitet.

2. mars 2017 søkte HSN Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) om universitetsakkreditering.

I mai 2017 oppnevnte NOKUT en sakkyndig komité, som vurderte om HSN tilfredsstilte alle krav og kriterier for å få status som universitet. Komiteen var på institusjonsbesøk i august 2017.

Den 5. mars 2018 leverte komiteen sin rapport til NOKUT og den anbefalte at Høgskolen i Sørøst-Norge skulle akkrediteres som universitet. Komiteens innstilling er enstemmig.

Komiteens innstilling ble behandlet i NOKUTs styre 26. april som også gav et positivt svar, og én uke og én dag senere ble HSNs universitetssøknad vedtatt av Kongen i statsråd. 

Universitetet i Sørøst-Norge ble etablert den 4. mai 2018. På nynorsk er navnet Universitetet i Søraust-Noreg. Det engelske navnet er University of South-Eastern Norway.