Vil hindre utenforskap i nytt samarbeid

Rektor Petter Aasen og fylkesrådmann Lisbeth Eek Svensson står oppstilt med avtalen i hånda og smiler til kamera foran blå USN-vegg.
SAMARBEID: Rektor Petter Aasen ved Universitetet i Sørøst-Norge og fylkesrådmann Lisbeth Eek Svensson har signert samarbeidsavtale. (Foto: Per Eirik Lund)

I et nytt samarbeid vil Universitetet i Sørøst-Norge og Vestfold og Telemark fylkeskommune forebygge og motvirke utenforskap.

Utenforskap har sosiale og økonomiske konsekvenser både for den enkelte og samfunnet. Det handler om personer som verken deltar i skole- og arbeidsliv, har begrenset sosialt nettverk, ikke opplever tilhørighet eller deltar på alminnelige og dagligdagse arenaer. 

Nå er en etterlengtet og viktig samarbeidsavtale på plass mellom Vestfold og Telemark fylkeskommune og Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Den skal bedre bekjempe og forebygge utenforskap og bidra til inkludering gjennom kompetanse, utdanning, forsknings- og utviklingsarbeid.

– USN og fylkeskommunen har en felles ambisjon om å fremme kunnskap- og kompetansebasert regional utvikling. I Vestfold og Telemark er det høyt utenforskap og færre ungdommer som tar høyere utdanning enn gjennomsnittet i Norge. Det ønsker vi å gjøre noe med, sier rektor Petter Aasen.

– Spesielt vil jeg trekke frem at vi ønsker å samarbeide om kunnskaps- og kompetanseutvikling som styrker innbyggernes forutsetninger for å delta i samfunnsliv, utdanning og arbeid. Rett og slett samarbeid om å forebygge og motvirke utenforskap, sier fylkesrådmann Lisbeth Eek Svensson.

LES OGSÅ: USN signerer med helseforetakene

Bidra til utvikling 

Etter dialog og samhandling gjennom 2020, signerte de nylig samarbeids-avtalen under en tilstelning ved campus Vestfold.

Fylkeskommunen og USN har til sammen 5600 ansatte og er representert i hele Vestfold og Telemark. Begge organisasjonene samarbeider fra før bredt med frivilligheten og private og offentlige organisasjoner. Universitetets studiesteder ligger i Horten, Bø, Notodden, Porsgrunn og Rauland, samt i Ringerike, Drammen og Kongsberg hvor USN samarbeider med Viken fylkeskommune.

– Flercampusorganiseringen og samarbeid med fylkeskommunene som regionale utviklingsaktører skal fremme universitetets samfunns- og arbeidslivsforankring. Samarbeidet legger til rette for tilgang til høyere utdanning av høy internasjonal kvalitet og forskningsbasert innovasjon i en region med relativ lav studietilbøyelighet og verdiskaping, sier Aasen. 

Det nye samarbeidet konkretiseres med aktiviteter og prosjekter gjennom arenaene Partnerskapet bærekraftige Vestfold og Telemark, temanettverkene verdiskaping og kompetanse, klima- og energinettverk og Senter for bærekraftig omstilling.

– Dette er en etterlengtet avtale og et viktig fundament for samarbeidet vårt. Vi skal understøtte hverandre, og ikke minst, sammen med andre gode hjelpere og aktører i Vestfold og Telemark, bidra til utvikling og innovasjon innenfor både offentlig og privat sektor i fylket vårt, sier Svensson.

LES OGSÅ: Samarbeid med oss 

Slik lyder avtalen 

Samarbeidet skal baseres på FNs utviklingsmål for sosial, miljømessig og økonomisk bærekraft og organiseres gjennom fire overordnede tema:

  • Innenforskap gjennom kompetanse og utdanning

Samarbeid om kunnskaps- og kompetanseutvikling som styrker innbyggernes forutsetninger for å delta i samfunnsliv, utdanning og arbeid.

  • Verdiskaping

Gjennom forsknings- og utviklingsarbeid skal partene legge til rette for innovasjon som resulterer i bærekraftig verdiskaping.

  • Klima

Samarbeid om å redusere regionens klimagassutslipp.

  • Kultur

Samarbeid om kulturfeltets samfunnsmessige betydning, spesielt i arbeidet med å motvirke utenforskap og styrke verdiskapingen i regionen.