Vis studievalg

Iben Brinch Jørgensen

Førsteamanuensis

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for språk og litteratur
Campus Vestfold (D3-6)
Førsteamanuensis i norsk/retorikk

Ansvarsområder

Kompetanse

  • Retorikk: retoriske teorier om sted, retorisk kritikk, topikk, visuell retorikk, retorisk feltmetode
  • Tekstvitenskap
  • Faglitterær skriving
  • Litteratursosiologi
  • Pedagogiske tekster og ressurser

CV

Akademiske stillinger og undervisning

2016-  Førsteamanuensis, Institutt for språkfag, HSN

2014-2016 Høgskolelektor, Institutt for språkfag, Høgskolen i Buskerud og Vestfold

2008-2014 Ph.d.-stipendiat og høgskolelektor, Senter for pedagogiske tekster, Høgskolen i Vestfold

2008-2008 Lærer, norsk som andrespråk, Stamina AS

2003-2007: Timelærer i tekstanalyse og retorikk, Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo

Utdanning

2008-2011: Doktorgradsutdanning, 30 studiepoeng

2007-2008: Emner på Master i faglitterær skriving, Høgskolen i Vestfold, 30 studiepeong

1994-2000: Hovedfag i nordisk og mellomfag/sidefag i psykologi, Københavns Universitet (dansk cand.-mag.)

1998-1999: Utveksling på nordisk, Universitetet i Bergen

1991-1994: Videregående/gymasium, Risskov Amtsgymnasium

Publikasjoner: Se Cristin

Publikasjoner