Vis studievalg

Organisering ved Høgskolen i Sørøst-Norge

Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) ble etablert 1. januar 2016.

HSN har åtte studiesteder:
Drammen, Vestfold, Kongsberg, Ringerike, Bø, Notodden, Porsgrunn og Rauland.

HSN får følgende fire fakulteter, etter vedtak i styret 28.1.2016:

HSN får følgende administrative organisering, etter vedtak i styret 28.1.2016:

HSN organiserer administrative oppgaver/ansvarsområder i tre administrative avdelinger ledet av henholdsvis økonomidirektør, personal- og organisasjonsdirektør og direktør for infrastruktur.