Organisering ved Høgskolen i Sørøst-Norge

Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) ble etablert 1. januar 2016.

HSN har åtte studiesteder:
Drammen, Vestfold, Kongsberg, Ringerike, Bø, Notodden, Porsgrunn og Rauland.

HSN har følgende fire fakulteter:

HSN har følgende administrativ organisering:

HSN organiserer administrative oppgaver/ansvarsområder i tre administrative avdelinger ledet av henholdsvis økonomidirektør, personal- og organisasjonsdirektør og direktør for infrastruktur.