Hva inngår i arbeid med kvalitet i studieprogram?

Følgende punkter inngår i kvalitetsarbeidet på studieplannivå og er beskrevet på tjenestesidene på min.usn:

Utvikling av studieplaner

Endring av studieplaner

Evaluering av studieprogram

Årlig rapportering - studieprogramrapport

Periodisk programevaluering

Programutvalg

Spørsmål og svar