Fride Lindstøl

Førsteamanuensis

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for pedagogikk
Campus Vestfold (D1-8)
Jeg er utdannet grunnskolelærer og forsker med en doktorgrad som handler om å "undervise om det å undervise" i lærerutdanningen. De siste årene har jeg undervist i pedagogikk i grunnskolelærerutdanningen på USN, norsk didaktikk (master i norsk) og på universitets- og høgskolepedagogikk. Siden jeg ble utdannet lærer i 1994 har jeg arbeidet med dramaturgiske og fagovergripende perspektiver på undervisning i lærerutdanningen og skole. Jeg har ledet flere prosjekter som har resultert i praktiske workshop (i profesjonsverksted og i skolen), vitenskapelige publikasjoner, artikler og didaktiske grep som blant annet er publisert i 101-serien (Kåre Kverndokken). I samarbeid med Jannike Ohrem Bakke holder jeg på å skrive en bok om undervisning og dramaturgi som skal publiseres på Fagbokforlaget i 2021. Jeg samarbeider med lærere, lærerutdannere og forskere som er tilknyttet forskergruppen som jeg leder sammen med Jannike Ohrem Bakke: Klasseromforskning - kvalitet i undervisning. I lærerutdanningen har jeg ansvar for å drifte og videreutvikle profesjonsverkstedet, som er en fysisk forsknings- og undervisningsarena på USN. Her samarbeider lærere, lærerutdannere, skoleledere, studenter og forskere om å utvikle, prøver ut og forske på undervisning. Det siste årene har jeg vært med på å produsere og teste ut bruk av digitale ressurser i undervisningen (bl.a padlet, podcast, digitale tavler, menitmeter). Fra studieåret 2020 samarbeider jeg med Sandefjord kommune om et leseprosjekt - der vi sammen skal undersøke og styrke leseopplæringen i kommunen. Prosjektet er en del av DEKOMP, som er en desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen. Siden 2000 har jeg ledet flere profesjonelle kunst– og kulturproduksjoner der jeg har samarbeidet med skoler, museum og den kulturelle skolesekken.

Ansvarsområder

 • Utvikler og prøver ut digitale ressurser i bruk i klasserommet, Padlet, podcast, videolekser, mentimenter, apper til bruk i leseopplæringen (DEKOMP).
 • Underviser og forsker i profesjonverkstedet - samarbeider med lærere, studenter og lærerutdannere.
 • Samarbeider med Sandefjord kommune om lesing og lesopplæring (DEKOMP) (fra 2020 -)
 • Er medlem i PEDRES utvalget - doktorgradprogrammet Pedagogiske ressurser og læreprosesser på USN
 • Har gjennomført utdanning i Profesjonsfaglig digital kompoetanse ved USN (2020) 
 • Leder forskergruppen Klasseromsforskning - kvalitet i undervisning sammen med Jannike Ohrem Bakke
 • Leder et av ett av delprosjektene i forskningsprogrammet «Det er lærer du skal bli» sammen med Jannike Ohrem Bakke
 • Utvikler og prøver ut litteratur og lesedidaktiske læringsressurser- og læreprosesser
 • Utvikler metodologi og forsker på dramaturgiske perspektiv i undervisning
 • Er gjesteredaktør i tidskriftet Jased, om dramatrugi i didaktiske kontekster (planlagt utgivelse 2021)
 • Holder på med en internasjonal review om utbytte av estetiske læreprosesser i grunnskolelærerutdanningen (sammen med stipendiat Marie Møøller-Skau)

Kompetanse

CV

Education (utvalg)

2020, Lærerutdanner i digital tid, Pfdk - 10 studiepoeng

2018, Phd. Mellom risiko og kontroll – dramaturgiske perspektiver på lærerutdanneres undervisning. USN. 

2018 Phd kurs - deltagende observasjon og feltarbeid

2017 Phd kurs interaksjonsanalyse

2016 Vitenskapsteori og metode

2016 Phd kurs Pedagogiske ressurser og læreprosesser

2009: Associate Professor (førstelektor) in Drama and Theatre Studies.

1997 Cand.phil. degree in Drama and Theatre Studies at the University of Science and Technology (NTNU)

1992-94 Primary School Teacher Training specialising in sport, music and drama, University College of Agder

Educational activities/research projects/research groups

2018- Det er lærer du skal bli. Forskningsprogram i grunnslolelærerutdanningen.

2016-2017: KnowMo – Knowledge in Motion. Collaboration with the University of Oslo (UiO)

Link: http://www.hioa.no/eng/About-HiOA/Centre-for-Welfare-and-Labour-Research/NOVA/Prosjekter/Avsluttede/Knowledge-in-Motion-across-Contexts-of-Learning-KnowMo-.-Investigating-Knowledge-Practices-In-and-Out-of-School

2016-2017: Part of the ’Classroom Research and Quality in Education’ research group.

Link: https://www.usn.no/klasseromforskning/category28405.html

2014-2017 Academic Director (faglig leder) of the GLU Professional Workshop.

2014 Educational Quality Award for outstanding teaching awarded by the Norwegian Agency for Quality Assurance (NOKUT). Awarded for the professional workshop (with Jannike Ohrem Bakke, Mette Moe and Lisbet Karlsen).

http://www.nokut.no/universitet-og-hoyskoler/utdanningskvalitetsprisen/

Professional theatre and art productions

2012 (autumn/2013 spring) Mål tid (en) a project supported by the Norwegian Cultural Council (Promotion of Art) with photographs and prose texts based on workshops with 60 Year 7 pupils (composite texts). Exhibited in the Backer Gallery in March 2013
.

2011: Lovelies, lovelongings (and despair). Drama and theatre production supported by the Norwegian Cultural Council.

2009 (spring): Shame on You. Theatre production for youths in collaboration with Simone Thiis and Theatre Nova. Supported by Fritt ord. A tour through Den Kulturelle skolesekken’ [The Cultural Rucksack] in Vestfold. (Idea, manuscript, responsible for the preparatory and finalisation work).

Publikasjoner

Et utvalg publikasjoner:

Bakke, J.O. & Lindstøl. F. (2021): Chasing fleeing animals – on the dramaturgical method and the dramaturgical analysis of teaching. Research in drama education: The journal of applied theatre and performance, DOI: 10.1080/13569783.2021.1885370

Bakke, J.O. & Lindstøl. F. (2021b): Ser du gorillaen i rommet? Om å undervise i observasjon ved bruk av fiksjonalisering. I Jased temanummer for dramaturgi i didaktiske kontekster. (akseptert og klar for publisering, kommer april 2021). 

Bakke, J.O. & Lindstøl. F. (2021): For a few minutes I could pretend I was someone else” – a study of multiple approaches to fiction reading activities. I Jased temanummer for dramaturgi i didaktiske kontekster. (akseptert og klar for publisering, kommer april 2021)

Fauskanger, J og Lindstøl, F (2019): Det ser ut som om de har glemt alt vi gjorde i forrige uke” - om samtaler og kvikkbilder som brobyggere mellom praktiske erfaringer og matematikkfaget» i Kverndokken, Karlsen og Klaveness bok «101 matematikkdidaktiske grep». Fagbokforlaget. 

Bakke, J og Lindstøl, F (2019): Didaktiske grep i engelskundervisningen - i Burner, Carlsen, Kverdokken (2019) - 101 didaktiske grep i engelsk (in progress)

Lindstøl, F. (2018).Mellom risiko og kontroll – dramaturgiske perspektiver på lærerutdanneres undervisning. Ph.d. avhandling. Høskolen I Sør-Øst Norge.

Lindstøl, F. (2017a). Fra tekst til episode – en dramaturgisk analyse av lærerens undervisning. I K. Kverndokken, N. Askeland & H. H. Siljan (red.), Kvalitet og kreativitet i undervisning. Oslo: Fagbokforlaget, s. 145–168.

Lindstøl, F. (2017b). Mellom risko og kontroll – Lærerutdanneres bruk av eksplisitt modellering i undervisningen. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk. Vol 3, No 1, s. 1–19.

Lindstøl, F. (2016). Tenk hvis – Om fiksjonserfaringer som utgangspunkt for refleksjon i lærerutdanningen. Acta didactica Norge, Vol 10( Nr 3), Art. 14. 

Bakke, J, Lindstøl, F og Moe, Mette (2005): Om profesjonsverkstedet i GLU. i Høyhilder (red). antologi Pedagogikk og elevkunnskap. Gyldendal forlag.

Lindstøl, F. (2014). Mål tid(en): Dramaturgiske og kunnskapsteoretiske implikasjoner til en pragmatisk estetikk. InFormation – Nordic Journal of Art and Research, 3(2), s. 110–128.

Lindstøl, F., & Bakke, J. O. & Moe, M. (2018). 14 Litteratudidaktiske grep. I Kverndokken (Red.) 101 litteraturdidaktiske grep. Oslo: Fagbokforlaget,

Lindstøl, F., & Bakke, J. O. (2016). 17 muntlighetsgrep. I K. Kverndokken (Red.), 101 måter å fremme muntlige ferdigheter på : om muntlig kompetanse og muntlighetsdidaktikk (p. 32 ). Oslo: Fagbokforlaget Publishing Company.

Lindstøl, F., Bakke, J. O., & Moe, M. (2015). As if – relating to the professional workshop on the primary and lower secondary school teacher training programme (GLU). In: E. K. Høihilder & O. A. Gulbrandsen (Red.), Pedagogikk og elevkunnskap i grunnskolelærerutdanningen: Pedagogy and Pupil Knowledge (PEL) in GLU (pp. 305-314). Oslo: Gyldendal Academic Books.

2012: Lærerens dramaturgi. In the DRAMA journal about Applied Dramaturgy. Drama 2.

2009/2010: Lovelies, lovelongings(and despair), research-based drama supported by the Arts Council Norway and Vestfold University College. Dramatist and in charge of the research.

2010 Noe lånt, noe brukt, noe blått.. Contribution to ’Løsrivelse’ a collection of novels, Bokvennen Publishing Company.

2008 spring Normal – et lesespill. In the Safari reading book for Year 6 by Kåre Kverndokken. Gyldendal Publishing Company.

2007-2008: Shame on You. A research-based drama supported by Fritt ord, Haugar Vestfold Art Museum, Vestfold University College, Mental Health Competence.

2006-2007: Absolutt Frida. A drama based on Frida Kahlos’ life and fine art. Collaboration with Haugar Vestfold Art Museum.