Kari Hernæs Nordberg

Førsteamanuensis i samfunnsfagdidaktikk

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for kultur, religion og samfunnsfag
Campus Drammen ()