Karianne Nyheim Stray

Stipendiat

Handelshøyskolen
Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap
Campus Vestfold (C3-95A)
Offentlig Phd.stipendiat finansiert av NFR og NAV fra 2017-2021. Forsker på NAVs samarbeid med arbeidsgivere om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere med muskel- og skjelett og lettere psykiske lidelser. Tilknyttet doktorgradsprogrammet Person-Centred Health Care Research.

Ansvarsområder

Kompetanse

CV

Publikasjoner