Karianne Nyheim Stray

Stipendiat

Handelshøyskolen
Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap
Campus Vestfold (C3-95A)
Offentlig Phd.stipendiat finansiert av NFR og NAV fra 2017-2021. Forsker på NAVs samarbeid med arbeidsgivere om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere med muskel- og skjelett og lettere psykiske lidelser. Tilknyttet doktorgradsprogrammet Person-Centred Health Care Research.

Ansvarsområder

Tittel på prosjektet: NAVs samarbeid med arbeidsgivere - i skjæringspunktet mellom arbeid og helse.

Tatt opp på doktorgradsprogrammet Person-Centred Health Care Research

Medlem av forskergruppen Økonomisk organisering

Medlem av forskergruppen HENÆR

Kompetanse

CV

https://www.linkedin.com/in/karianne-nyheim-stray-69857010/

 

Publikasjoner