Sanda Knutson

Rådgiver

Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
Adm, Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
Campus Vestfold (G2-23)
Oppdragsleder og administrativ ansvarlig for ekstern finansierte aktiviteter på Institutt for maritime operasjoner og Institutt for mikrosystemer

Ansvarsområder

 • Lederstøtte på Institutt for mikrosystemer
 • Oppfølging av prosjektportefølje
 • Kontaktperson mot bedrifter
 • Ekstern kursvirksomhet
 • USNexpo messe
 • USN Utforsk event
 • Innovasjonscamp
 • Kompetansemegler
 • Prosjektkoordinator for USN i MARKOM2020
 • Koordinator for nettbasert undervisning i valgfag innen vannbehandling
 • Administrativt ansvarlig for workshop innen "Training and Assessment"
 • Markedsføringsansvarlig for USN i NORFAB prosjekt
 • Forskningsassistent

Kompetanse

 • Master i organisasjon og ledelse: strategisk HR-ledelse (NTNU)
 • Bahelor i sosiologi
 • Konflikthåndtering i arbeidsliv
 • Kommunikasjon, digitale media
 • Endringsprosesser i organisasjon
 • Endringer i organisasjoner
 • HR

CV

E-post: sak@usn.no

Mobil: + 47 986 27 702

 

Publikasjoner