Sigrunn Tvedten

Universitetslektor

Handelshøyskolen
Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap
Campus Vestfold (C3-90)
Universitetslektor i sosiologi. Underviser i hovedsak på bachelorstudiet i sosiologi, samt innen samfunnsvitenskapelig metode og etikk og samfunnsansvar . Interesseområder er utdanningssosiologi, styring, sosial ulikhet, inklusjon/eksklusjon og marginalisering. Er tilknyttet Ph.d.-programmet i sosiologi ved NTNU. Jobber her med et prosjekt som omhandler hvordan temaet om sosiale utdanningsforskjeller er behandlet analytisk i rapporter fra OECD, med vektlegging av rapporter fra PISA-studiene. Er tilknyttet forskningsprosjektet 'Barndom, oppvekst, skole og ulikhet i Norden.', ledet av professor Håkon Leiulfsrud ved NTNU. En sentral målsetning med prosjektet er å studere økonomiske, politiske og institusjonelle rammebetingelser for barn og unges oppvekst, identifisere sosiale og institusjonelle mekanismer som bidrar til å opprettholde sosiale skiller i skolen som organisasjon, samt å utvikle teoretiske innganger til å forstå sosial ulikhet og sosial eksklusjon. Mer informasjon om dette prosjektet finnes her: https://www.ntnu.no/iss/barndom-oppvekst-skole

Ansvarsområder

- Programkoordinator for bachelor- og årsstudier i sosiologi

- Emneansvar: SO-MET1100 Sosiologisk metode og analyse/SAM2000 Samfunnsvitenskapelig forskningsmetode, SO-BAC3000 Bacheloroppgave i sosiologi

- Underviser på emnet SO-MAR1100 Marginalisering, ØA-SLF2000 Strategi og ledelse (etikk)

 

 

Publikasjoner

Link til publikasjoner i Cristin