Sigrunn Tvedten

Universitetslektor

Handelshøyskolen
Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap
Campus Vestfold (C3-90)
Universitetslektor i sosiologi. Underviser i hovedsak på bachelorstudiet i sosiologi, samt innen samfunnsvitenskapelig metode og etikk og samfunnsansvar . Interesseområder er utdanningssosiologi, styring, sosial ulikhet, inklusjon/eksklusjon og marginalisering. Er tilknyttet Ph.d.-programmet i sosiologi ved NTNU. Jobber her med et prosjekt som omhandler hvordan temaet om sosiale utdanningsforskjeller er behandlet analytisk i rapporter fra OECD, med vektlegging av rapporter fra PISA-studiene. Er tilknyttet forskningsprosjektet 'Barndom og skole i velferdsstaten', ledet av profefssor Håkon Leiulfsrud ved NTNU. Her ligger et fokus på hvordan skoler er organiserer seg, med hensyn på å håndtere mangfold og sosiale forskjeller i elevgruppen.

Ansvarsområder

- Programkoordinator for bachelor- og årsstudier i sosiologi

- Emneansvar: SO-MET1100 Sosiologisk metode og analyse/SAM2000 Samfunnsvitenskapelig forskningsmetode, SO-BAC3000 Bacheloroppgave i sosiologi

- Underviser på emnet SO-MAR1100 Marginalisering, ØA-SLF2000 Strategi og ledelse (etikk)

 

 

Publikasjoner

Link til publikasjoner i Cristin