Kari Hernæs Nordberg

Førsteamanuensis

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for kultur, religion og samfunnsfag
Campus Drammen (5308)

Ansvarsområder

Emneansvar og underviser i flere emner i samfunnsfag i grunnskolelærerutdanning 5-10: MG2SA1, MG1SA7/MG2SA7, vitenskapsteori/metode og videreutdanning  i samfunnsfag for lærere (kompetanse for kvalitet).

Kompetanse

Interesseområder: 

 • Moderne historie
 • Kjønn og seksualitet
 • Samfunnsfagdidaktikk
 • Seksualundervisning
 • Historieforståelse og kunnskapshistorie

Undervisningsområder: 

 • Samfunnsfag i lærerutdanningene
 • Samfunnsfagdidaktikk
 • Nyere norsk historie
 • Kjønn og seksualitet
 • Tekstanalytiske metoder
 • Oppvekst og barndom

Forskergrupper:

 • Forskergruppa for læremiddelhistorie og -analyse 
 • Forskergruppa for samfunnsfagdidaktikk

CV

Publikasjoner