Karianne Skovholt

Førsteamanuensis

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for språk og litteratur
Campus Vestfold (D3-38)
Karianne Skovholt is an Associate Professor of Educational Science. She has expertice in critical literacy, conversation analysis (CA) and institutional interaction. She leads the research group Network for Interaction Analysis (NIA), at USN.

Ansvarsområder

Kompetanse

 • Conversation analysis (CA)
 • Critical literacy and critical discourse analysis
 • Multimodal analysis
 • Email interaction
 • Teacher-student interaction
 • Supervision and feedback
 • Oral examination

CV

Education       

 • Master of Norwegian language and literature (1997)
 • PhD Educational Science / linguistics

Position           

 • Associate Professor, University of South-Eastern Norway; Faculty of Humanities, Sports- and Educational Science; Department of Languages and Literature Studies
 • Project Leader CAiTE

Academic career and professional experience

 • 2016-2018      Board leader of Landslaget for norskundevisning (LNU)
 • 2011-2018      Leader of the research group NIA (Network for Interaction Analysis)
 • 2012-2014      Leader of the jury “The Language Prize”, The Language Council of Norway
 • 2011-2012      Member of the jury “The Language Prize”, The Language Council of Norway
 • 2010-              Associate Professor, Dept. of Languages and Literature Studies, (USN)
 • 2009-2010      Counsellor, The Language Council of Norway
 • 2006 (Fall)      Visiting Scholar at Indiana University, SLIS, USA
 • 2004–2009     PhD-student, Norwegian School of Management, BI  
 • 2002-2004      Lecturer, Telemark University College
 • 2000-2002      Lecturer, University of Vilnius
 • 1998-2000      Lecturer, Upper secondary school

Publikasjoner

Scientific Publications

Karianne Skovholt (2021) Micro-reflection on classroom communication, Classroom Discourse, DOI: 10.1080/19463014.2021.1954961

Skovholt, K., Solem, M. S., Vonen, M. N., Sikveland, R. O., & Stokoe, E. (2021). Asking more than one question in one turn in oral examinations and its impact on examination quality. Journal of Pragmatics, 181, 100-119. doi:https://doi.org/10.1016/j.pragma.2021.05.020

Sikveland, R. O., Solem, M. S., & Skovholt, K. (2021). How teachers use prosody to guide students towards an adequate answer. Linguistics and Education, 61, 100886. doi:https://doi.org/10.1016/j.linged.2020.100886

Skovholt, K., Nordenström, E., & Stokoe, E. (2019). Evaluative conduct in teacher–student supervision: When students assess their own performance. Linguistics and Education, 50, 46-55. doi:10.1016/j.linged.2019.03.001

Solem, M. S., & Skovholt, K. (2017). Teacher Formulations in Classroom Interactions. Scandinavian Journal of Educational Research, 1-20. doi:10.1080/00313831.2017.1324904

Skovholt, K. (2018). Anatomy of a teacher–student feedback encounter. Teaching and teacher education, 69, 142-153. doi:10.1016/j.tate.2017.09.012

Skovholt, K. (2018). Establishing Scientific Discourse in Classroom Interaction Teacher Students’ Orientation to Mundane Versus Technical Talk in the School Subject Norwegian. Scandinavian Journal of Educational Research, 62(2), 229-244. doi:10.1080/00313831.2016.1212263

Bakke, J.O. & Skovholt, K. (2015). «Å forestille betyr å bruke fantasien til å tenke på noe som ikke fins» – Introduksjon av skriveoppgaver på 7. trinn. I Otnes, H. (2015). Å invitere elever til skriving. Ulike perspektiver på skriveoppgaver. Bergen/LNU: Fagbokforlaget.

Skovholt, K (2015). Doing leadership in a virtual team. Addressing devices, requests and emoticons in a leader’s e-mail messages. In Darics, E. (Ed.). (2015). Digital Business Discourse. Hampshire: Palgrave Macmillan.

Skovholt, K., Grønning, A., & Kankaanranta, A. (2014). The Communicative Functions of Emoticons in Workplace E-Mails: :-). Journal of Computer-Mediated Communication. Volume 19, Issue 4,  pages 780–797.

Skovholt, K., & Svennevig, J. (2013). Responses and Non-responses in Workplace Emails. I: S. Herring, D. Stein & T. Virtanen (Eds.), Handbook of the Pragmatics of Computer-Mediated Communication. Mouton de Gruyter (581-603).

Skovholt, K. & Siljan, H. H. (2012). Pytagoras og leselæreren. Et prosjekt om grunnleggende ferdigheter. I Melby, G. og Matre, S (2012). Å skrive seg inn i læreryrket. Trondheim: Akademika Forlag

Skovholt, Karianne (2009). Email Literacy in the Workplace. A study of Interaction Norms, Leadership Communication, and Social Networks in a Norwegian Distributed Work Group. PhD-dissertation. University of Oslo: Faculty of Education.

Skovholt, K. (2009). Leadership Communication in a Virtual Team. hicss, pp.1-12, 42nd Hawaii International Conference on System Sciences.

Skovholt, K., & Svennevig, J. (2006). Email copies in Workplace Interaction. Journal of Computer-Mediated Communication, 12(1), 42-65.

Skovholt, K. (2003). The Realistic Drama of Jon Fosse. Conversation and Encounter in the Play Mor og barn (Mother and child). Nordistica Tartuensia, 8, Tartu U. Press.

Skovholt, K. (2002). Jon Fosses realisme. Om møtet og samtalen i Jon Fosses Mor og barn. Bøygen nr. 1-2/ 2002.

Skovholt, K. (1999). Kooperative fullføringer i samtale [Collaborative completions in conversation]. Norsk lingvistisk tidsskrift. 17/99.

Books and book chapters

Skovholt, K. og Veum, A. (2014). Tekstanalyse. Ei innføring. Cappelen Damm Akademisk.

Skovholt, K. (red.) (2014). Innføring i grunnleggende ferdigheter. Praktisk arbeid på fagenes premisser. Cappelen Damm Akademisk.

Skovholt, K. (2014). Grunnleggende ferdigheter i alle fag. I Skovholt, K. (red.). Innføring i grunnleggende ferdigheter. Praktisk arbeid på fagenes premisser (s. 13-54). Cappelen Damm Akademisk.

Skovholt, K. (2014.). Grunnleggende ferdigheter. Kapittel 18 i Stray, J.H og Wittek, L. (red.). Grunnbok i pedagogikk. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Karianne Skovholt og Jan Svennevig (2008). Digital kommunikasjon i arbeidslivet. Kap. 10 i Østerud, Svein og Skogseth, Egil (2008): Å være på nett. Kommunikasjon, identitets- og kompetanseutvikling med digitale medier. Cappelen akademiske forlag.

Karianne Skovholt og Jan Svennevig (2008). E-post i arbeidslivet - fra informasjon til sosial interaksjon og offentlig dokumentasjon. Kap. 11 i Østerud, Svein og Skogseth, Egil (2008): Å være på nett. Kommunikasjon, identitets- og kompetanseutvikling med digitale medier. Cappelen akademiske forlag.

Karianne Skovholt og Aslaug Veum (2005).Nøkler til norsk. Basis 1. Kommunikasjon, språk, tekst og sjanger. NKI-forlaget.

Popular scientific publications

Skovholt, K. og Bakke, J.O. (2013). Tilbakeskritt for muntlig eksamen. Utdanning 4/2013 (kronikk).

Skovholt, K. (2011). Smileys på arbejde. Smileys og emoticons videnskabeligt analyseret.Gjesteskribent i Kommunikationsforum, 12.01.2011

Skovholt, K. og Johansen, R. (2011). Ufarlig SMS-språk. Aftenposten,  23.4.2011 (kronikk).

Skovholt, K. og Veum, A. (2010). Språk er mer enn regler. Aftenposten, 21.05.2010 (debattinnlegg).

Skovholt, K. (2010). Kopi til sjefen. Tidsskrift for norsk psykologforening 4/47 2010 (gjesteskribent).

Skovholt, K. (2009). Smilefjes i e-post – helt på trynet? Om smilefjesenes kommunikative funksjoner. Språknytt (4) 2009.

Skovholt, K. og Veum, A. (2006). Ravis plas i de nye nårskfage. Aftenposten, 06.01.06. (kronikk og førstesideoppslag).

Skovholt, K. og Veum, A. (2006). Ravis plas i de nye nårskfage. BI-magasinet Inside, Juni 06 (kronikk).

Skovholt, K. (2006). 'Til din informasjon’. Om e-postkopier i arbeidslivet. Språknytt (4) 2006.

Skovholt K. ”Vi trenger en etikk for e-post”. Aftenposten, 19.02.07 (kronikk).

Skovholt, K. ”Vi trenger en etikk for e-post”. Kronikk trykt i BI-magasinet Inside, Juni 2007

In Media

Interviewed about emojis in Aftenposten Junior, 25.7.17.

Interviewed about emojis in Adresseavisen, 17.7.17.

Interviewed about emojis in Ekko, NRK radio, 9.3.16

Interviewed about conversations in the workplace in the journal Ledernytt, 30.10. 2015

Slik unngår du smiley-fellene. I samtale med bloggeren Emilie Nereng (Voe) om smilefjes, 29. september 2014

Bør du sende smilfjes til sjefen din? VG nett-TV, 29. september 2014

Smilepes. Intervjuet i Dagens Næringslivs lørdagsmagasin, 23. august 2014

Utropstegnets historie. Innslag på Språkteigen, Om tegnsetting i sosiale medier, avbrytningstegnet, august 2014

Tre tolkbare prikker. Innslag på Språkteigen, Om tegnsetting i sosiale medier, utropstegnet,  juli 2014

Når blunkefjeset setter seg i vrangstrupen. Intervjuet på direkten på TV2 om tegnsetting I sosiale medier, nyhetssending, juni 2014

Dette sier du når du sender et blunkefjes. Intervjuet på Aftenpostens nett-TV, mai 2014

Intervjuet om e-postkommunikasjon i Adresseavisen. 23.11.2013

Intervjuet om politikeres bruk av smilefjes i NRK P2 Kulturhuset, 27.5.2013

Intervjuet om bruk av smilefjes i NRK Trøndelagssendingen 7.5.2013

Millioner av gule smil. Intervjuet i Aftenposten 21.11.13

Intervjuet om bruk av emotikon i Aftenposten. 14.10.2013

Intervjuet om bruk av emotikon i Dagens Næringsliv. 23.02.13

 ”Død over smilefjesene”. Sitert i Frank M. Rossaviks artikkel i Morgenbladet 28.01.2011

 http://www.morgenbladet.no/apps/pbcs.dll/article?AID=/20110128/OAKTUELT/701289903

Intervjuet om e-postkommunikasjon i   Romerikes blad, 18.09.10

Intervjuet i danske Politiken om smilefjes. Politiken, 23.07.2010.

Slik er de uskrevne e-post-reglene på jobben. Aftenposten 16.11.09 (NTB).

Intervjuet i Adresseavisa om bruk av smilefjes, 12.11.09

Kulturnytt (tv), NRK2 11.11.09: innslag om smilefjesundersøkelsen. Intervju med Karianne Skovholt

Conferences

Sikveland, R.O., Solem, M.S., Stokoe, E., Skovholt, K. (2018). Phonetic features of teachers third turn. NorDisCo, 21.-23.11.2018.

Skovholt, K., Johansson, E, Stokoe, E. (2018). Evaluative conduct and feedback in teacher-student supervision. 5th ICCA , Loughborough University, 11th – 15th July 2018

Yu, D., Stubbe, M., Okada, M., Skovholt, K., Wei, W. (2018). Pivot-like Assessments: One practice for occasioning self-initiated tellings within a single turn. 5th ICCA , Loughborough University, 11th – 15th July 2018

Skovholt, K., Johansson, E., Svinhufvud, K., Stokoe, E. (2017). Invitations to self-assessments of performance in supervision encounters. OFTI 35, Karlstad, 21.9.17

Skovholt, K. (2016). Feedback practices in teacher-student supervision encounter. NorDisCo Nov. 2016

Solem, M. & Skovholt, K. (2015). “So anything is ok as long as no one is harmed?” Teacher-formulations in classroom interaction. OFTI 2015, Linköping.

Skovholt, K. (2014). Establishing Scientific Discourse in Classroom Interaction. Jyväskylä, Nordic Interdisciplinary Conference on Discourse and Interaction (NorDisco), 11.-14. nov., 2014.

Skovholt, K. (2013). Forhandling om epistemisk status i litterære samtaler. Et pilotprosjekt om trening av samtaleferdigheter i lærerutdanningen. Innlegg på SMDI (Svenska med diaktisk inrikting), Gøteborg, desember, 2013.

Skovholt, K. (2011). Grunnleggende ferdigheter i lærerutdanningen. Innlegg på seminaret «Skriving i lærerutdanninga», Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforskning, Trondheim, mai, 2011

Veum, A. & Skovholt, K. (2011). Utøving av multiliteracy i jentebloggar. Konferanseinnlegg ved Nordisk morsmålsdidaktisk konferanse. Høgskolen i Vestfold. November, 2011.

Skovholt, K. (2010).The communicative functions of emoticons in workplace emails. Aalborg, 17.-19. November 2010: Nordic Interdisciplinary Conference on Discourse and Interaction (NorDisco)

Skovholt, K. & Veum, A. (2010). Baby cute girl power – constructing identities in pink blogging". Aalborg, 17.-19. November 2010: Nordic Interdisciplinary Conference on Discourse and Interaction (NorDisco)

Skovholt, K. & Johansen, R. (2010). “Ungdomsspråk i sosiale medier”. Nordisk sprog og sprogforståelse i de nye kommunikationsformer (NoSSinK-seminar), Schæffergården 25.-26. november 2010.

Skovholt, K. Smilefjes i e-post – helt på trynet. Foredrag på Språkdagen, 2009.

Skovholt, K. Responses and non-responses in e-mail interaction. Innlegg på ABC-conference, Handelshøyskolen BI, 2007.

Skovholt, K. og Svennevig, J. The methodology og CA – positivism or social constructivism? Konferanseinnlegg på Ipra, Riva del Garda, 2005.