Marie Møller-Skau

Stipendiat

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for pedagogikk
Campus Porsgrunn ()
Jeg er stipendiat ved doktorgradsprogrammet "Pedagogiske ressurser og læreprosesser" og tilhører forskningsprogrammet "Det er lærer du skal bli...". Jeg har bakgrunn som allmennlærer og har tidligere jobbet som adjunkt/kontaktlærer for Skien kommune. I tillegg har jeg fungert som faglærer i musikk. Masteroppgaven min i pedagogikk er skrevet innenfor rammen av et internasjonalt innovasjonsprosjekt MaCE, der studenter deltar som medforskere. Etter fullført masterutdanning, har jeg jobbet som vitenskapelig assistent i prosjektet, samt forskningsprosjektet UngSA ved USN. Min forskningsinteresse handler primært om estetikk og læring. Det vil si hvordan estetiske uttrykksformer som musikk, dans, drama, visuell kunst osv. har betydning for læring, motivasjon til å lære og for emosjonelle prosesser. Doktorgradsprosjektet mitt handler om estetiske læreprosesser i lærerutdanningen.

CV

2020- PhD kandidat/vitenskapelig assistent i "Det er lærer du skal bli..." - USN

2020-2021 PhD- kurs: Pedagogiske ressurser og læreprosesser - USN, Theory of science and research ethics - USN, Vitenskapsteori - UiO, Literature managment and scientific communication - USN, Arts-based Research: Ecology, Education and Culture - USN. 

2019-2020 Vitenskapelig assistent i MaCE og UngSA - USN

2017-2019 Master i pedagogikk med vekt på didaktikk og ledelse - USN

2017-2018 Etterutdanning i Rytmisk musikk og studioarbeid - USN

2007-2017 Adjunkt v/Sneltvedt og Bratsbergkleiva barneskole - Skien kommune

2003-2007 Allmennlærer med fordypning i musikk og samfunnsfag - Høyskolen i Telemark

Publikasjoner

Møller-Skau, M. (2019). Å dra det indre ut [Mastergradsavhandling]. Universitetet i Sørøst-Norge https://openarchive.usn.no/usn-xmlui/handle/11250/2683055

Møller-Skau, M. (2020). Estetiske læreprosesser i grunnskolelærerutdanningen. Podcast- PodEst.